BMW Serii 1: Obsługa

BMW Serii 1 –> Komunikacja –> Telefon –> Obsługa

Wymienione poniżej funkcje obsługiwane są tylko za pomocą radia:

  • Odbieranie/odrzucanie połączenia
  • Wybór numeru telefonu
  • Wybór numeru telefonu z książki telefonicznej
  • Wybór zapisanego numeru, np. z listy połączeń odebranych
  • W połączeniu z instalacją telefonu komórkowego Business: BMW Assist, patrz strona 152

Przy wyłączony zapłonie i funkcji gotowości radia, np. po wyjęciu pilota ze stacyjki, prowadzoną w tym czasie rozmowę telefoniczną można kontynuować za pośrednictwem instalacji głośnomówiącej maks. przez 25 minut.

Wylogowanie telefonu komórkowego

1. Włączenie gotowości radia lub zapłonu. 2. Nacisnąć przycisk  . 3. Nacisnąć przycisk. 4. Nacisnąć przycisk. ...

Ustawienie głośności

Obracać gałkę, aż do ustawienia żądanej głośności. Ustawienie to zapisane zostanie dla używanego w danej chwili pilota. S ...

Zobacz tez:

Wersja bez systemu start&stop
W celu naładowania akumulatora należy: odłączyć zacisk od bieguna ujemnego akumulatora; połączyć bieguny akumulatora z przewodami ładowarki, przestrzegając biegunowości; włączyć ładowarkę; po zakońc ...

Elektrozawory i urządzenia bezpieczeństwa
Układ wyposażony jest w jeden elektrozawór umieszczony na reduktorze ciśnienia i jeden elektrozawór zamontowany wewnątrz zespołu multizaworu na zbiorniku. Główną funkcją tego typu elektrozaworów jest przerywanie/ uniemo& ...

Osuszanie - Odszranianie
Osuszanie zewnętrznych lusterek wstecznych odbywa się przy pracującym silniku, po naciśnięciu przycisku osuszania tylnej szyby. Regulacja   Ustawić przełącznik A w prawo lub w lewo, aby wybrać odpowiednie lusterko. Poruszać dźwignią B w czterech kierunkach, aby ...

Categorie