BMW Serii 1: Telefonowanie

BMW Serii 1 –> Komunikacja –> Telefon –> Obsługa –> Telefonowanie

Wybór numeru telefonu

1. Włączenie gotowości radia lub zapłonu.

2. Nacisnąć przycisk .


3.
Nacisnąć przycisk.

4.
Nacisnąć przycisk.

5. Żądany numer telefonu wprowadzić za pomocą klawiatury numerycznej od 0 do 9.

Aby ewent. skasować ostatnią cyfrę: Nacisnąć przycisk.


6. Nacisnąć przycisk na kierownicy
lub na panelu radia.

Alternatywny: Nacisnąć na prawe pokrętło, aby wybrać numer telefonu.

Aby numer osoby dzwoniącej wyświetlany był na aparacie odbiorcy, usługa ta powinna być aktywowana u operatora GSM.

Zakończenie rozmowy

Nacisnąć przycisk na kierownicy
lub na panelu radia.

Alternatywny: Nacisnąć przycisk.


  Połączenia przychodzące

  Jeśli numer osoby dzwoniącej zapisany jest w książce telefonicznej i nie został zastrzeżony, wówczas wyświetlona zostanie nazwa kontaktu ...

  Wybieranie numeru telefonu z książki telefonicznej lub z listy zapisanych numerów

  Wybierane numery, połączenia odebrane i wpisy z książki telefonicznej zapisywane są na listach, jeśli telefon komórkowy połączony j ...

  Zobacz tez:

  Przegląd
  Warianty wyposażenia W zależności od wyposażenia Państwa samochód posiada ogrzewanie, klimatyzację lub klimatyzację automatyczną. Ogrzewanie, klimatyzacja Automatyczna klimatyzacja Kratki napływu powietrza Powietrze na szybę p ...

  Struktura menu - zestaw głośnomówiący BluetoothTM z wbudowanym telefonem
  1. Rejestr połączeń...  10 ost. nieodebr. poł. 10 ost. odebr. poł. 10 ost. wybr. numer. 2. Książka telefoniczna...  Wyszukaj  Kopiuj z tel. kom. 3. Bluetooth...  Usuń telefon Podłącz z tel. kom. Info d. ...

  Działanie
  Szybami można sterować za pomocą przycisków na drzwiach. Podnośniki szyb działają, tylko kiedy kluczyk jest w pozycji I lub II. Szybami można będzie sterować jeszcze przez pewien czas po zatrzymaniu samochodu i wyjęciu kluczyka z pilote ...

  Categorie