BMW Serii 1: Wybieranie numeru telefonu z książki telefonicznej lub z listy zapisanych numerów

BMW Serii 1 –> Komunikacja –> Telefon –> Obsługa –> Wybieranie numeru telefonu z książki telefonicznej lub z listy zapisanych numerów

Wybierane numery, połączenia odebrane i wpisy z książki telefonicznej zapisywane są na listach, jeśli telefon komórkowy połączony jest z samochodem przez Bluetooth. Jeśli osoba dzwoniąca została wprowadzona do książki telefonicznej, wówczas zamiast numeru telefonu wyświetlona zostanie nazwa.

Wybrać żądanego abonenta z listy aby nawiązać połączenie.

Do dyspozycji jest pięć list:

 • "A-Z" Pozycje z książki telefonicznej karty SIM lub telefonu, złożone z nazwy i numeru telefonu, wyświetlane będą w kolejności alfabetycznej.
 • "TOP8" Na liście Top 8 zapisywanych jest osiem numerów telefonów, które były najczęściej wybierane z książki telefonicznej.
 • "LAST8" Osiem ostatnio wybieranych numerów zapisanych zostaje w pamięci. Ostatnio wybrany numer telefonu będzie znajdował się na szczycie listy.
 • "CALLS" Zapisanych zostanie osiem ostatnich numerów telefonów odebranych połączeń.

  W tym celu numer telefonu nie może być zastrzeżony.

 • "MISSED" Zapisanych zostanie osiem ostatnich numerów telefonów nieodebranych połączeń. W tym celu numer telefonu nie może być zastrzeżony.

Wybór numeru telefonu z książki telefonicznej

W celu wyboru pozycji z książki telefonicznej do dyspozycji jest lista A-Z. Jeśli z telefonu komórkowego do pamięci samochodu przekazywane są wpisy z różnymi nazwami, ale z takim samym numerem telefonu, wówczas pokazywany jest tylko jeden wpis.

Wskazanie wpisu z książki telefonicznej na wyświetlaczu radia może się różnić od wskazania na wyświetlaczu telefonu komórkowego, np. kolejność imienia i nazwiska.

1. Włączenie gotowości radia lub zapłonu.

2. Nacisnąć przycisk .


3.
Nacisnąć przycisk.

4.
Nacisnąć przycisk.

Strzałki sygnalizują
możliwość wyświetlenia kolejnych liter.

W razie potrzeby obrócić prawe pokrętło, aby wyświetlić kolejne litery.

5. Obrócić prawe pokrętło, aby wybrać pierwszą literę dla żądanego wpisu.

6.
W razie potrzeby nacisnąć żądany przycisk.

Wybrany zostanie numer telefonu.

Aby wyświetlić wszystkie wpisy: 1. Obrócić prawe pokrętło, aby wybrać pierwszą literę dla żądanego wpisu, a następnie nacisnąć na prawe pokrętło.

2. Obrócić prawe pokrętło, aby wybrać żądany wpis, a następnie nacisnąć na prawe pokrętło.

Wybrany zostanie numer telefonu.

Numer telefonu można wybierać również za pomocą przycisku na kierownicy lub za pomocą radia.

Nacisnąć przycisk .


Edytowanie i wybieranie numeru telefonu z książki telefonicznej

Numer telefonu dla danego wpisu można edytować przed nawiązaniem połączenia.

Zmiana ta nie jest zapisywana w książce telefonicznej.

1. Wybrać wpis.

2.
Nacisnąć przycisk.

3.

W razie potr zeby nacisnąć
przycisk, aby skasować jedną cyfrę.

4. Kolejne cyfry wprowadzić za pomocą klawiatury numerycznej od 0 do 9.

5. Nacisnąć na prawe pokrętło, aby wybrać numer telefonu.

Wybieranie numeru z książki telefonicznej za pomocą przycisków na kierownicy

1. Nacisnąć dłużej przycisk 
, aby wyświetlić menu telefonu.

2. Naciskać przyciski ze strzałkami na kierownicy, aby przewijać w książce telefonicznej.

3. Nacisnąć przycisk  , aby
wybrać numer telefonu.

Wybór numeru telefonu zapisanego na liście

Aby wybrać jakąś pozycję i nawiązać połączenie: 1. Włączenie gotowości radia lub zapłonu.

2. Nacisnąć przycisk .


3.
Nacisnąć przycisk.

4.
Nacisnąć żądany przycisk, aby wybrać jedną z czterech list.

5. Obrócić prawe pokrętło, aby wybrać wpis a następnie nacisnąć na prawe pokrętło, aby wybrać numer telefonu.

Kasowanie pojedynczych wpisów

1. Wybrać żądany wpis z listy.

2.
Nacisnąć przycisk.

  Telefonowanie

  Wybór numeru telefonu 1. Włączenie gotowości radia lub zapłonu. 2. Nacisnąć przycisk . 3. Nacisnąć przycisk. 4. Nacisn ...

  Wybieranie tonowe

  Za pomocą funkcji wybierania tonowego DTMF można uzyskać dostęp do usług sieciowych lub skorzystać z niej w celu sterowania urządzeniami, np. ...

  Zobacz tez:

  Urządzenie zabezpieczające dzieci
  Uniemożliwia otwarcie drzwi tylnych z wnętrza samochodu. Urządzenie 2  można uruchomić tylko przy otwartych drzwiach: położenie A: urządzenie włączone (drzwi zablokowane); położenie B: urządzenie wyłączo ...

  Silniki benzynowe
  * Maksymalna moc odpowiada wartości zatwierdzonej na stanowisku badawczym silnika w warunkach określonych przez przepisy europejskie (dyrektywa 1999/99/WE). * Maksymalna moc odpowiada wartości zatwierdzonej na stanowisku badawczym silnika w warunkach określonych prz ...

  Oświetlenie kameralne
  Delikatne oświetlenie kabiny zwiększa widoczność w pojeździe w przypadku słabego oświetlenia. Włączenie W nocy oświetlenie lampki sufitowej i wewnętrznych klamek przednich drzwi włącza się automatycznie w momencie zapaleni ...

  Categorie