BMW Serii 1: Praca przerywana lub czujnik deszczu

BMW Serii 1 –> Obsługa –> Jazda –> Układ oczyszczania szyb –> Praca przerywana lub czujnik deszczu

Bez czujnika deszczu, w tym miejscu ustawia się długość przerwy w pracy wycieraczek.

Przy pomocy czujnika deszczu praca wycieraczek sterowana jest automatycznie, w zależności od intensywności opadów.

Czujnik deszczu umieszczony jest na przedniej szybie, dokładnie przed lusterkiem wewnętrznym.

Uaktywnianie pracy przerywanej lub czujnika deszczu

Uaktywnianie pracy przerywanej lub czujnika deszczu


Nacisnąć na przycisk, strzałka 3. Zapala się dioda w przycisku.

Ustawianie długości przerwy lub czułości czujnika deszczu

Obrócić pokrętło 5.

Dezaktywacja pracy przerywanej lub czujnika deszczu

Ponownie wcisnąć przycisk, strzałka 3.

Dioda gaśnie.

Przed wjazdem do myjni należy wyłączyć czujnik deszczu, w przeciwnym razie automatyczne włączenie się wycieraczek może spowodować ich uszkodzenie.

  Włączanie wycieraczek

  Nacisnąć dźwignię w górę, strzałka 1. Po puszczeniu dźwignia powraca do ustawienia podstawowego. Normalna prędkość wyc ...

  Oczyszczanie przedniej szyby i reflektorów

  Pociągnąć za dźwignię, strzałka 4. Przednia szyba zostanie spryskana płynem do spryskiwaczy i na chwilę włączą się w ...

  Zobacz tez:

  Uwagi dotyczące opon zimowych
  Do jazdy w warunkach zimowych lub w temperaturach poniżej +76, BMW zaleca stosowanie opon zimowych. Tak zwane opony całoroczne z oznaczeniem M+S mają wprawdzie lepsze właściwości zimowe niż odpowiednie opony letnie, ale z reguły nie osiągają on ...

  Elementy sterujące
  VOLUME - Pokrętło regulacyjne AM/FM - Wybór źródła dźwięku MODE - Wybór źródła audio, CD, AUX, USB (np. iPod)1 i BT* TUNING - Pokrętło regulacyjne SOUND - Przycisk przełączania Przyciski nawiga ...

  Ryglowanie / odryglowanie od wewnątrz
  Automatyczne ryglowanie drzwi Drzwi mogą zaryglować się automatycznie podczas jazdy (przy prędkości przekraczającej 10 km/h). Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję, należy nacisnąć przycisk aż do pojawieni ...

  Categorie