BMW Serii 1: Ustawienie głośności

BMW Serii 1 –> Komunikacja –> Telefon –> Obsługa –> Ustawienie głośności

Ustawienie głośności


Obracać gałkę, aż do ustawienia żądanej głośności. Ustawienie to zapisane zostanie dla używanego w danej chwili pilota.

Samochód samoczynnie ustawia głośność mikrofonu w telefonie i głośność rozmówcy.

W zależności od typu telefonu komórkowego, należy ewentualnie dostosować poziom głośności. Ustawienia te można wprowadzić tylko podczas rozmowy i należy je wykonać oddzielnie w przypadku każdego telefonu.

Ustawienia zostaną usunięte po wylogowaniu telefonu.

  Obsługa

  Wymienione poniżej funkcje obsługiwane są tylko za pomocą radia: Odbieranie/odrzucanie połączenia Wybór numeru telefonu Wybór n ...

  Połączenia przychodzące

  Jeśli numer osoby dzwoniącej zapisany jest w książce telefonicznej i nie został zastrzeżony, wówczas wyświetlona zostanie nazwa kontaktu ...

  Zobacz tez:

  Usterka działania
  Miganie kresek sygnalizuje usterkę regulatora. Przeprowadzić kontrolę w ASO sieci PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym. Jeżeli regulator prędkości jest włączony, należy uważać przy naciskaniu na jeden z przycisków zmiany zap ...

  Wyłączenie / Włączenie pomocy przy parkowaniu przodem i tyłem
  Wyłączanie funkcji odbywa się poprzez menu "Wspomaganie jazdy" ekranu dotykowego Nacisnąć ten przycisk. Zapala się kontrolka przycisku. Ponowne naciśnięcie przycisku włącza funkcję. Kontrolka przycisku gaśnie. Funkcja wy ...

  Włączanie/wyłączanie radia
  Nacisnąć pokrętło na radiu. Radio wybierze ustawione ostatnio urządzenie: radio, CD lub zewnętrzne urządzenie audio. Słuchanie radia przy wyłączonym zapłonie Po wyłączeniu gotowości radia lub zapłonu funkcje radia dos ...

  Categorie