BMW Serii 1: Instalacja głośnomówiąca

BMW Serii 1 –> Komunikacja –> Telefon –> Obsługa –> Instalacja głośnomówiąca

Informacje ogólne

Rozmowy prowadzone za pośrednictwem zestawu głośnomówiącego, można kontynuować za pomocą telefonu komórkowego i odwrotnie.

Z telefonu komórkowego na zestaw głośnomówiący

Rozmowy, które zainicjowano poza zasięgiem funkcji Bluetooth w samochodzie, można kontynuować za pomocą zestawu głośnomówiącego po włączeniu zapłonu.

W zależności od używanego telefonu komórkowego, nastąpi automatyczne przełączenie na zestaw głośnomówiący.

Jeśli nie nastąpi automatyczne przełączenie, wówczas należy zwrócić uwagę na komunikat na wyświetlaczu telefonu, patrz też w instrukcji obsługi telefonu komórkowego.

Z zestawu głośnomówiącego na telefon komórkowy

Rozmowy prowadzone za pośrednictwem zestawu głośnomówiącego, można ewentualnie kontynuować również za pomocą telefonu komórkowego, w zależności od używanego modelu.

Należy postępować zgodnie ze wskazówkami na wyświetlaczu telefonu, patrz też w instrukcji obsługi telefonu komórkowego.

  Wybieranie tonowe

  Za pomocą funkcji wybierania tonowego DTMF można uzyskać dostęp do usług sieciowych lub skorzystać z niej w celu sterowania urządzeniami, np. ...

  Obsługa głosem

  ...

  Zobacz tez:

  Ustawienie głośności
  Obracać gałkę, aż do ustawienia żądanej głośności. Ustawienie to zapisane zostanie dla używanego w danej chwili pilota. Samochód samoczynnie ustawia głośność mikrofonu w telefonie i głośność ro ...

  Automatyczna kontrola obiegu powietrza AUC/zamknięty obieg powietrza
  W razie przykrej woni lub zanieczyszczenia powietrza napływającego z zewnątrz można zamknąć jego dopływ. Powietrze we wnętrzu krąży wówczas w obiegu zamkniętym. Ponownie nacisnąć przycisk, aby wybrać jeden z tryb&oacut ...

  Włączanie/wyłączanie radia
  Nacisnąć pokrętło na radiu. Radio wybierze ustawione ostatnio urządzenie: radio, CD lub zewnętrzne urządzenie audio. Słuchanie radia przy wyłączonym zapłonie Po wyłączeniu gotowości radia lub zapłonu funkcje radia dos ...

  Categorie