Peugeot 308: Program automatyczny "komfort"

Nacisnąć przycisk "AUTO",
aby włączyć albo wyłączyć tryb automatyczny systemu klimatyzacji.

Kiedy kontrolka przycisku świeci się, system klimatyzacji działa w sposób automatyczny: w zależności od wybranego poziomu komfortu system będzie regulować w sposób optymalny temperaturę, natężenie nawiewu oraz rozprowadzanie powietrza w kabinie.

Można zmieniać intensywność
automatycznego programu komfortu, wybierając jedno z typowych ustawień proponowanych na podstronie menu "Klimatyzacja".

Program automatyczny "komfort"


Aby zmienić aktualny typ ustawień, sygnalizowany świecącą na zielono kontrolką, nacisnąć odpowiedni przycisk żądanego trybu:

"Lekki": zapewnia delikatny
nawiew oraz ciche działanie, ograniczając natężenie nadmuchu powietrza.

"Normalny": zapewnia najlepszy
kompromis między komfortem cieplnym i cichym działaniem (ustawienie domyślne).

"Silny: zapewnia dynamiczny
i skuteczny nawiew powietrza.

Ustawienie jest związane tylko z trybem AUTO.

Jednakże po wyłączeniu trybu AUTO kontrolka ostatniego wybranego typu ustawień świeci nadal.

Zmiana typu ustawień nie włącza ponownie trybu AUTO, jeżeli był on wyłączony.

Aby ograniczyć nadmuch zimnego powietrza w kabinie przy niskiej temperaturze i zimnym silniku, natężenie nadmuchu stopniowo zwiększa się aż do osiągięcia żądanej wartości komfortu.

Jeżeli po wejściu do pojazdu temperatura w kabinie jest znacznie niższa lub znacznie wyższa niż żądana wartość komfortu, nie trzeba zmieniać wyświetlanej wartości, aby szybciej osiągnąć żądany komfort. System kompensuje automatycznie i możliwie najszybciej różnicę temperatury.

  Regulacja temperatury

  Kierowca oraz pasażer na przednim siedzeniu mogą indywidualnie regulować temperaturę. Nacisnąć jeden z tych przycisków, aby zwięks ...

  Tryb ręczny

  Możliwa jest ręczna regulacja jednej albo kilku spośród tych funkcji przy równoczesnym zachowaniu automatycznego sterowania innych funkcji przez sys ...

  Zobacz tez:

  Działanie
  Akumulator Lampka kontrolna (4) blokady antyalkoholowej sygnalizuje stan akumulatora: UWAGA Blokadę antyalkoholową należy przechowywać w jej uchwycie. Dzięki temu akumulator blokady antyalkoholowej będzie pozostawać całkowicie nała ...

  Minimalny poziom paliwa (rezerwa)
  Po osiągnięciu minimalnego poziomu paliwa zapala się ta kontrolka w zestawie wskaźników, towarzyszy jej sygnał dźwiękowy oraz komunikat. Gdy zaświeci się ona po raz pierwszy, w zbiorniku pozostaje mniej niż 10 litrów. Nale& ...

  Wprowadzanie tekstu
  Tekst wprowadzany jest za pomocą klawiatury telefonu.  Nacisnąć przycisk z wybranym znakiem: jeden raz w celu wprowadzenia pierwszego znaku przyporządkowanego danemu przyciskowi, dwa razy w celu wprowadzenia drugiego itd.  Nacisnąć 1 w celu wpis ...

  Categorie