Peugeot 308: Program automatyczny "komfort"

Nacisnąć przycisk "AUTO",
aby włączyć albo wyłączyć tryb automatyczny systemu klimatyzacji.

Kiedy kontrolka przycisku świeci się, system klimatyzacji działa w sposób automatyczny: w zależności od wybranego poziomu komfortu system będzie regulować w sposób optymalny temperaturę, natężenie nawiewu oraz rozprowadzanie powietrza w kabinie.

Można zmieniać intensywność
automatycznego programu komfortu, wybierając jedno z typowych ustawień proponowanych na podstronie menu "Klimatyzacja".

Program automatyczny "komfort"


Aby zmienić aktualny typ ustawień, sygnalizowany świecącą na zielono kontrolką, nacisnąć odpowiedni przycisk żądanego trybu:

"Lekki": zapewnia delikatny
nawiew oraz ciche działanie, ograniczając natężenie nadmuchu powietrza.

"Normalny": zapewnia najlepszy
kompromis między komfortem cieplnym i cichym działaniem (ustawienie domyślne).

"Silny: zapewnia dynamiczny
i skuteczny nawiew powietrza.

Ustawienie jest związane tylko z trybem AUTO.

Jednakże po wyłączeniu trybu AUTO kontrolka ostatniego wybranego typu ustawień świeci nadal.

Zmiana typu ustawień nie włącza ponownie trybu AUTO, jeżeli był on wyłączony.

Aby ograniczyć nadmuch zimnego powietrza w kabinie przy niskiej temperaturze i zimnym silniku, natężenie nadmuchu stopniowo zwiększa się aż do osiągięcia żądanej wartości komfortu.

Jeżeli po wejściu do pojazdu temperatura w kabinie jest znacznie niższa lub znacznie wyższa niż żądana wartość komfortu, nie trzeba zmieniać wyświetlanej wartości, aby szybciej osiągnąć żądany komfort. System kompensuje automatycznie i możliwie najszybciej różnicę temperatury.

  Regulacja temperatury

  Kierowca oraz pasażer na przednim siedzeniu mogą indywidualnie regulować temperaturę. Nacisnąć jeden z tych przycisków, aby zwięks ...

  Tryb ręczny

  Możliwa jest ręczna regulacja jednej albo kilku spośród tych funkcji przy równoczesnym zachowaniu automatycznego sterowania innych funkcji przez sys ...

  Zobacz tez:

  Ograniczenia
  Silnik nie wyłącza się automatycznie Pomimo aktywowania funkcji Start/Stop, silnik nie wyłącza się automatycznie w następujących sytuacjach:  Kierowca odpiął pas bezpieczeństwa.  samochód nie zatrzymał się ca& ...

  Lampka ostrzegawcza w zespole wskaźników
  Elementem układu monitorującego jest lampka ostrzegawcza w zespole wskaźników. Lampka ta zapala się po obróceniu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do pozycji I, II lub III. Jeżeli monitorowane zespoły są sprawne, to po upływie oko ...

  Dane techniczne
  Wyposażenie samochodu W niniejszym rozdziale opisane są wszystkie modele samochodów oraz wszystkie wyposażenia seryjne, krajowe a także seryjne, które oferowane są dla danej serii samochodów. Opisane zostały również wersje wyposa&# ...

  Categorie