Peugeot 308: Program automatyczny "komfort"

Nacisnąć przycisk "AUTO",
aby włączyć albo wyłączyć tryb automatyczny systemu klimatyzacji.

Kiedy kontrolka przycisku świeci się, system klimatyzacji działa w sposób automatyczny: w zależności od wybranego poziomu komfortu system będzie regulować w sposób optymalny temperaturę, natężenie nawiewu oraz rozprowadzanie powietrza w kabinie.

Można zmieniać intensywność
automatycznego programu komfortu, wybierając jedno z typowych ustawień proponowanych na podstronie menu "Klimatyzacja".

Program automatyczny "komfort"


Aby zmienić aktualny typ ustawień, sygnalizowany świecącą na zielono kontrolką, nacisnąć odpowiedni przycisk żądanego trybu:

"Lekki": zapewnia delikatny
nawiew oraz ciche działanie, ograniczając natężenie nadmuchu powietrza.

"Normalny": zapewnia najlepszy
kompromis między komfortem cieplnym i cichym działaniem (ustawienie domyślne).

"Silny: zapewnia dynamiczny
i skuteczny nawiew powietrza.

Ustawienie jest związane tylko z trybem AUTO.

Jednakże po wyłączeniu trybu AUTO kontrolka ostatniego wybranego typu ustawień świeci nadal.

Zmiana typu ustawień nie włącza ponownie trybu AUTO, jeżeli był on wyłączony.

Aby ograniczyć nadmuch zimnego powietrza w kabinie przy niskiej temperaturze i zimnym silniku, natężenie nadmuchu stopniowo zwiększa się aż do osiągięcia żądanej wartości komfortu.

Jeżeli po wejściu do pojazdu temperatura w kabinie jest znacznie niższa lub znacznie wyższa niż żądana wartość komfortu, nie trzeba zmieniać wyświetlanej wartości, aby szybciej osiągnąć żądany komfort. System kompensuje automatycznie i możliwie najszybciej różnicę temperatury.

  Regulacja temperatury

  Kierowca oraz pasażer na przednim siedzeniu mogą indywidualnie regulować temperaturę. Nacisnąć jeden z tych przycisków, aby zwięks ...

  Tryb ręczny

  Możliwa jest ręczna regulacja jednej albo kilku spośród tych funkcji przy równoczesnym zachowaniu automatycznego sterowania innych funkcji przez sys ...

  Zobacz tez:

  Elementy identyfikacyjne
  W samochodzie znajdują się różne widoczne oznaczenia, służące do identyfikacji i odszukania samochodu A. Numer identyfikacyjny pojazdu (V.I.N.), pod pokrywą silnika. Numer wygrawerowany jest na podwoziu w pobliżu wnęki przedniego praweg ...

  Mocowanie ładunku
  Wersja TIPO 5DOOR W każdym narożniku bagażnika do dyspozycji są cztery zaczepy (dwa z przodu 1 i dwa z tyłu 2  ), do umocowania linek stosowanych dla zapewnienia trwałego utrzymania przewożonego ładunku. Wersja TIPO STATION WAGON W bagażn ...

  Zdejmowanie koła
  Jeżeli zmiana koła odbywa się na drodze publicznej, należy w odpowiednim miejscu ustawić trójkąt ostrzegawczy. Samochód i podnośnik powinny stać na płaskim i twardym podłożu OSTRZEŻENIE Należy sprawdzi& ...

  Categorie