Peugeot 308: Tylne pasy bezpieczeństwa

Peugeot 308 –> Bezpieczeństwo –> Pasy bezpieczeństwa –> Tylne pasy bezpieczeństwa

Tylne pasy bezpieczeństwa


Tylne siedzenia wyposażone są w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z nawijaczem i ogranicznikiem siły naprężenia (z wyjątkiem tylnego środkowego siedzenia).

Zapinanie

Zapinanie


 • Pociągnąć za pas, a następnie wsunąć klamrę do sprzączki.
 • Sprawdzić zapięcie, pociągając za pas.

Odpinanie

 • Nacisnąć czerwony przycisk na sprzączce.
 • Przytrzymać pas podczas jego zwijania.

Kontrolka (kontrolki) niezapięcia / odpięcia pasów bezpieczeństwa

Kontrolka (kontrolki) niezapięcia / odpięcia pasów bezpieczeństwa


1. Kontrolka niezapięcia / odpięcia pasów z przodu i/lub z tyłu w zestawie wskaźników.

2. Kontrolka przedniego lewego pasa.

3. Kontrolka przedniego prawego pasa.

4. Kontrolka tylnego prawego pasa.

5. Kontrolka tylnego środkowego pasa.

6. Kontrolka tylnego lewego pasa.

Powyżej mniej więcej 20 km/h
przez dwie minuty miga jedna lub kilka kontrolek i uruchamia się sygnał dźwiękowy. Po upływie dwóch minut kontrolka lub kontrolki pozostają zapalone, dopóki kierowca lub pasażer/pasażerowie nie zapną pasów bezpieczeństwa.

Kontrolka/kontrolki przedniego/przednich i tylnego/tylnych pasów bezpieczeństwa

Po włączeniu zapłonu w zestawie
wskaźników zapala się kontrolka 1, a odpowiednia kontrolka (od 2 do 6) zapala się na czerwono na wyświetlaczu kontrolek pasów bezpieczeństwa i przedniej poduszki powietrznej pasażera, jeżeli dany pas nie jest zapięty lub został odpięty.

Jeżeli tylny pas nie jest zapięty, odpowiednia kontrolka (4 do 6) zapala się na około 30 s.

Rady

Przed rozpoczęciem podróży kierowca powinien upewnić się, że pasażerowie prawidłowo używają pasów bezpieczeństwa oraz że pasy są dobrze zapięte.

Niezależnie od miejsca zajmowanego w samochodzie należy bezwzględnie zapinać pasy bezpieczeństwa, nawet w przypadku krótkich przejazdów.

Nie należy obracać klamry, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie pasa.

Pasy bezpieczeństwa wyposażone są w zwijacz umożliwiający automatyczne dostosowanie długości pasa do budowy ciała. Chowanie pasa odbywa się automatycznie, gdy nie jest już używany.

Przed użyciem pasa i po jego użyciu należy sprawdzić, czy jest prawidłowo zwinięty.

Dolna część pasa musi być położona jak najniżej na biodrach.

Górna część pasa musi przebiegać w zagłębieniu ramienia.

Zwijacze wyposażone są w mechanizm automatycznej blokady w momencie kolizji, nagłego hamowania lub dachowania. Można odblokować mechanizm, pociągając szybko za pas i puszczając go, aby się lekko zwinął.

Aby pas bezpieczeństwa spełniał swoje zadanie:

 • powinien być napięty jak najbliżej ciała,
 • należy go wyciągać przed siebie równomiernym ruchem, sprawdzając, czy nie jest skręcony,
 • powinien być wykorzystywany tylko przez jedną osobę,
 • nie może być przedziurawiony lub poszarpany,
 • nie może być przerabiany, może to pogorszyć jego właściwości.

Ze względu na obowiązujące przepisy bezpieczeństwa w celu wykonania dowolnej operacji związanej z pasami bezpieczeństwa pojazdu należy zwracać się do warsztatu specjalistycznego posiadającego kwalifikacje i właściwe wyposażenie, co jest w stanie zapewnić ASO sieci PEUGEOT.

Okresowo, a w szczególności w razie zauważenia jakiegokolwiek uszkodzenia, należy sprawdzać pas bezpieczeństwa w ASO sieci PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym.

Pas bezpieczeństwa należy czyścić przy użyciu wody z dodatkiem mydła lub środka do czyszczenia materiału, dostępnego w sieci PEUGEOT.

Po złożeniu oparcia lub przesunięciu tylnej kanapy należy sprawdzić, czy pas jest prawidłowo ustawiony i zwinięty.

Zalecenia dotyczące przewożenia dzieci

Używać odpowiednich fotelików dziecięcych do przewożenia dzieci poniżej 12. roku życia lub o wzroście poniżej 150 cm.

Nigdy nie używać jednego pasa bezpieczeństwa dla wielu pasażerów.

Nigdy nie przewozić dziecka na kolanach.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące fotelików dziecięcych znajdują się w odpowiedniej rubryce.

W przypadku zderzenia

W zależności od rodzaju i siły uderzenia mechanizm pirotechniczny może uruchomić się wcześniej i niezależnie od wyzwolenia poduszek powietrznych. Odpaleniu napinaczy towarzyszy wydobywanie się nieszkodliwego dymu oraz dźwięk wybuchu wkładu pirotechnicznego zabudowanego w systemie.

W każdym przypadku zapali się kontrolka poduszki powietrznej.

Po zderzeniu należy sprawdzić, a w razie konieczności wymienić, system pasów bezpieczeństwa w ASO sieci PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym.

  Przednie pasy bezpieczeństwa

  Przednie pasy bezpieczeństwa wyposażone są w system napinaczy pirotechnicznych oraz ogranicznik siły naprężenia. System zwiększa bezpiec ...

  Poduszki powietrzne

  Poduszki powietrzne zostały zaprojektowane tak, by zwiększyć bezpieczeństwo osób (z wyjątkiem pasażera na tylnym środkowym siedzeniu) w ...

  Zobacz tez:

  Lampki kontrolne -prawa
  Symbol kierunkowskazów przyczepy Uruchomiony hamulec postojowy Poduszki powietrzne Niskie ciśnienie oleju Sygnalizacja niezapięcia pasa bezpieczeństwa Brak ładowania akumulatora Awaria w układzie hamulcowym Symbol kierunkowskazów przyczepy ...

  Przypomnienie o zapięciu pasów bezpieczeństwa kierowcy i pasażera
  Zapala się lampka kontrolna i jednocześnie rozlega się sygnał dźwiękowy. Należy sprawdzić, czy pas bezpieczeństwa został właściwie założony i zapięty. Przypomnienie o pasach bezpieczeństwa jest aktywne wów ...

  Materiały eksploatacyjne
  Olej w silniku tego samochodu został specjalnie opracowany i przetestowany, by spełniać wymogi przewidziane przez Wykaz czynności przeglądów okresowych. Stałe stosowanie wskazanych materiałów eksploatacyjnych zapewnia właściwe zuży ...

  Categorie