Fiat Tipo: System ERM (Electronic Rollover Mitigation)

Fiat Tipo –> Bezpieczeństwo –> Systemy bezpieczeństwa aktywnego –> System ERM (Electronic Rollover Mitigation)

System ten monitoruje tendencję do podnoszenia się kół od podłoża w przypadku, kiedy kierowca wykonuje manewry nagłe, takie jak szybkie uniknięcie przeszkody, przede wszystkim w nieoptymalnych warunkach drogowych.

Jeśli mają miejsce tego typu okoliczności, w zestawie wskaźników miga lampka sygnalizacyjna ,
a system - poprzez interwencję w zakresie hamulców i mocy silnika - ogranicza możliwość podniesienia się kół od podłoża. Nie ma jednak możliwości uniknięcia wywrócenia się samochodu, jeśli zjawisko to jest spowodowane takimi sytuacjami jak jazda po wysokich wzniesieniach bocznych, uderzenia o obiekty lub inne samochody.

  System HHC (Hill Hold Control)

  Stanowi integralną część systemu ESC i ułatwia ruszanie pod górę, a uaktywnia się automatycznie w następujących okoliczno" ...

  System TSC (Trailer Sway Control)

  System ten wykorzystuje szereg czujników zamontowanych w samochodzie do wykrywania sytuacji, w których przyczepa zbyt mocno kołysze się na boki i podejm ...

  Zobacz tez:

  Radio
  Wyposażenie samochodu W niniejszym rozdziale opisane są wszystkie modele samochodów oraz wszystkie wyposażenia seryjne, krajowe a także seryjne, które oferowane są dla danej serii samochodów. Opisane zostały również wersje wyposa ...

  O tym należy pamiętać
  Przed badaniem zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia i uzyskać możliwie jak najbardziej dokładny wynik:  Unikać jedzenia i picia w czasie około 5 minut poprzedzających badanie. & ...

  Usterka działania
  W zależności od wersji: ta kontrolka miga przez kilka sekund, a potem gaśnie, ta ikona przechodzi do trybu alarmu, jej kontrolka miga przez kilka chwil, a potem gaśnie. Skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym. System może by& ...

  Categorie