Fiat Tipo: System TSC (Trailer Sway Control)

Fiat Tipo –> Bezpieczeństwo –> Systemy bezpieczeństwa aktywnego –> System TSC (Trailer Sway Control)

System ten wykorzystuje szereg czujników zamontowanych w samochodzie do wykrywania sytuacji, w których przyczepa zbyt mocno kołysze się na boki i podejmowania niezbędnych środków zaradczych, aby tego uniknąć.

Aby zrównoważyć efekt przechylenia przyczepy, system ten może ograniczyć moc silnika i oddziaływać na poszczególne koła. System TSC uaktywnia się automatycznie w momencie rozpoznania nadmiernego kołysania przyczepy.

Interwencja systemu

Gdy system ten jest aktywny, w zestawie wskaźników miga lampka sygnalizacyjna , moc silnika jest
ograniczana i można dostrzec przyhamowywanie pojedynczych kół, co ma zapobiec kołysaniu się przyczepy.

UWAGA 36) W przypadku interwencji ABS wyczuwalne jest pulsowanie pedału hamulca. Nie należy wówczas zmniejszać nacisku na pedał, ale bez obawy przytrzymać pedał porządnie naciśnięty; w ten sposób samochód zatrzyma się na możliwie najkrótszej drodze hamowania, odpowiednio do warunków panujących na drodze.

37) W celu uzyskania maksymalnej skuteczności układu hamulcowego wymagany jest przebieg około 500 km: podczas tego okresu wskazane jest nie hamować gwałtownie, często i długo.

38) Jeżeli ABS interweniuje, jest to sygnał, że została osiągnięta graniczna przyczepność pomiędzy oponą a nawierzchnią drogową: należy wówczas zwolnić, aby dostosować prędkość do dostępnej przyczepności.

39) System ABS nie może zmienić naturalnych praw fizyki ani też nie może zwiększyć przyczepności kół do nawierzchni drogowej, po jakiej porusza się samochód.

40) System ABS nie może zapewnić uniknięcia wypadków, łącznie z tymi, które spowodowane są nadmierną prędkością na zakręcie oraz jazdą po drogach o niskiej przyczepności kół lub drogach mokrych.

41) Nie należy nigdy w nieodpowiedzialny i niebezpieczny sposób wypróbowywać działania systemu ABS, zagrażając bezpieczeństwu samych siebie i innych.

42) Dla prawidłowego działania systemu ABS konieczne jest, aby opony były jednakowej marki i jednakowego typu na wszystkich kołach, w doskonałym stanie, a przede wszystkim, aby były to opony zgodne z zalecanym rodzajem i wymiarami.

43) System ESC nie może zmienić naturalnych praw fizyki ani też nie może zwiększyć przyczepności kół do nawierzchni drogowej, po jakiej porusza się samochód.

44) System ESC nie może zapewnić uniknięcia wypadków, łącznie z tymi, które spowodowane są nadmierną prędkością na zakręcie oraz jazdą po drogach o niskiej przyczepności kół lub drogach mokrych.

45) Nie należy nigdy w nieodpowiedzialny i niebezpieczny sposób wypróbowywać działania systemu ESC, zagrażając bezpieczeństwu samych siebie i innych.

46) Dla prawidłowego działania systemu ESC konieczne jest, aby opony były jednakowej marki i jednakowego typu na wszystkich kołach, w doskonałym stanie, a przede wszystkim, aby były to opony zgodne z zalecanym rodzajem i wymiarami.

47) Możliwości systemu ESC nie zwalniają kierowcy z podejmowania nieuzasadnionego ryzyka podczas jazdy.

Kierowca powinien zawsze dostosowywać sposób jazdy do warunków panujących na drodze, widoczności i ruchu drogowego.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na drodze spoczywa zawsze i wyłącznie na kierowcy.

48) Dla prawidłowego działania systemu TC konieczne jest, aby opony były jednakowej marki i jednakowego typu na wszystkich kołach, w doskonałym stanie, a przede wszystkim, aby były to opony zgodne z zalecanym rodzajem i wymiarami.

49) Możliwości systemu TC nie zwalniają kierowcy z podejmowania nieuzasadnionego ryzyka podczas jazdy.

Kierowca powinien zawsze dostosowywać sposób jazdy do warunków panujących na drodze, widoczności i ruchu drogowego.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na drodze spoczywa zawsze i wyłącznie na kierowcy.

50) System TC nie może zmienić naturalnych praw fizyki ani też nie może zwiększyć przyczepności kół do nawierzchni drogowej, po jakiej porusza się samochód.

51) System TC nie może zapewnić uniknięcia wypadków, łącznie z tymi, które spowodowane są nadmierną prędkością na zakręcie oraz jazdą po drogach o niskiej przyczepności kół lub drogach mokrych.

52) Nie należy nigdy w nieodpowiedzialny i niebezpieczny sposób wypróbowywać działania systemu TC, zagrażając bezpieczeństwu samych siebie i innych.

53) System PBA nie może zmienić naturalnych praw fizyki ani też nie może zwiększyć przyczepności kół do nawierzchni drogowej, po jakiej porusza się samochód.

54) System PBA nie może zapewnić uniknięcia wypadków, łącznie z tymi, które spowodowane są nadmierną prędkością na zakręcie oraz jazdą po drogach o niskiej przyczepności kół lub drogach mokrych.

55) Działania systemu PBA nie należy nigdy poddawać próbie w sposób nieracjonalny lub niebezpieczny, co może zagrozić bezpieczeństwu kierowcy, pasażerom samochodu i innym użytkownikom ruchu drogowego.

56) System Hill Control nie jest hamulcem postojowym, w związku z tym nie należy opuszczać samochodu bez włączenia hamulca postojowego, wyłączenia silnika i włączenia pierwszego biegu, oczywiście pozostawiając samochód w bezpiecznych warunkach (w tym celu należy zapoznać się z sekcją "Na postoju" w rozdziale "Uruchamianie i jazda").

57) Na niewielkich wzniesieniach (poniżej 8%), gdy samochód jest obciążony, może zdarzyć się, że system Hill Control nie uaktywni się, powodując lekkie cofnięcie samochodu, a w konsekwencji ryzyko zderzenia z innym pojazdem lub przedmiotem. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na drodze spoczywa zawsze i wyłącznie na kierowcy.

58) Osiągi samochodu wyposażonego w ERM nie powinny być nigdy poddawane próbie w sposób nieostrożny i niebezpieczny, z możliwością narażenia na niebezpieczeństwo kierowcy i innych osób.

59) W razie holowania przyczepy zaleca się zawsze zachować podczas jazdy maksymalną ostrożność. Nie należy nigdy przekraczać maksymalnych dopuszczalnych obciążeń (patrz opis w sekcji "Masy" w rozdziale "Dane techniczne").

60) System TSC nie jest w stanie zatrzymać kołysania się każdej przyczepy.

Jeśli system ten uaktywnia się podczas jazdy, należy zmniejszyć prędkość, zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i prawidłowo ułożyć ładunek, aby uniemożliwić kołysanie się przyczepy.

  System ERM (Electronic Rollover Mitigation)

  System ten monitoruje tendencję do podnoszenia się kół od podłoża w przypadku, kiedy kierowca wykonuje manewry nagłe, takie jak szybkie uni ...

  Systemy wspomagające jazdę

  ...

  Zobacz tez:

  Otwieranie, zamykanie
  Nacisnąć przełącznik do punktu oporu: Szyba otwiera się, dopóki przełącznik jest wciśnięty. Nacisnąć przełącznik, pokonując punkt oporu. Szyba otwiera się automatycznie. Ponowne naciśnięcie ...

  Wersja TIPO 5DOOR
  Wymiary podane są w mm i odnoszą się do samochodu posiadającego oryginalne opony na wyposażeniu. Wysokość jest mierzona w samochodzie bez obciążenia. W zależności od rozmiaru obręczy możliwe są niewielkie zmiany wymiaru w sto ...

  Zmiana koła
  Narzędzia odpowiednie do zmiany koła można nabyć w Serwisie BMW, w ramach wyposażenia dodatkowego. Gniazda podnośnika Gniazda na podnośnik znajdują się w przedstawionych miejscach. Zabezpieczenie śrub koła Śruba zabezpiecz ...

  Categorie