BMW Serii 1: Pokrywa silnika

BMW Serii 1 –> Mobilność –> Komora silnika –> Pokrywa silnika

Nie należy przeprowadzać prac przy pojeździe, nie posiadając odpowiedniej wiedzy technicznej. W razie braku znajomości przepisów, przeprowadzanie prac w samochodzie należy zlecać wyłącznie Serwisom, w przeciwnym razie w przypadku niewłaściwego wykonania prac istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia dodatkowych szkód i związanego z tym zagrożenia bezpieczeństwa.

Odblokowanie

Odblokowanie


Pociągnąć za dźwignię.

Otwieranie

Otwieranie


Przed otwarciem pokrywy silnika należy upewnić się, że ramiona wycieraczek spoczywają na szybie, w przeciwnym razie może dojść do ich uszkodzenia. Pokrywę silnika należy otwierać dopiero po ostygnięciu silnika, gdyż inaczej może dojść do obrażeń.

Nacisnąć dźwignię odblokowującą i unieść pokrywę silnika.

Zamykanie

Zamykanie


Zamknąć pokrywę silnika opuszczając ją z wysokości ok. 40 cm. Powinna ona zatrzasnąć się ze słyszalnym dźwiękiem.

Należy zwrócić uwagę na to, aby w strefie zamykania pokrywy silnika nie znajdowały się zbędne przedmioty, gdyż inaczej może dojść do obrażeń lub uszkodzeń.

Jeżeli podczas jazdy okaże się, że pokrywa silnika nie jest prawidłowo zablokowana, należy natychmiast zatrzymać się i zamknąć ją poprawnie.

  Ważne w komorze silnikowej

  Silnik benzynowy: zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego, patrz strona 173 Silnik Diesla: zbiornik wyrównawczy znajduje się po przeci ...

  Olej silnikowy

  Zużycie oleju jest uzależnione od sposobu jazdy i warunków eksploatacji. ...

  Zobacz tez:

  Regulacja kierownicy
  Po zatrzymaniu opuścić dźwignię, aby odblokować kierownicę. Wyregulować wysokość i głębokość, aby dopasować stanowisko kierowcy. Pociągnąć dźwignię, aby zablokować kierownicę. ...

  Płyny i smary
  Przegląd WAŻNE Aby nie doszło do uszkodzenia skrzyni biegów, trzeba stosować odpowiedni olej do skrzyni biegów. Nie należy mieszać go z żadnym innym olejem do skrzyni biegów.Jeśli do skrzynia biegów zostanie ...

  Zmiana utworu muzycznego
  Przejście do innego utworu Naciskać przycisk , aż wyświetlony zostanie wybrany utwór. Jeśli w napędzie obecna jest płyta CD ze skompresowanymi plikami audio, np. MP3: "TR": obok katalogu i utworu wyświetlany będzie symbol. Aby ...

  Categorie