BMW Serii 1: Pokrywa silnika

BMW Serii 1 –> Mobilność –> Komora silnika –> Pokrywa silnika

Nie należy przeprowadzać prac przy pojeździe, nie posiadając odpowiedniej wiedzy technicznej. W razie braku znajomości przepisów, przeprowadzanie prac w samochodzie należy zlecać wyłącznie Serwisom, w przeciwnym razie w przypadku niewłaściwego wykonania prac istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia dodatkowych szkód i związanego z tym zagrożenia bezpieczeństwa.

Odblokowanie

Odblokowanie


Pociągnąć za dźwignię.

Otwieranie

Otwieranie


Przed otwarciem pokrywy silnika należy upewnić się, że ramiona wycieraczek spoczywają na szybie, w przeciwnym razie może dojść do ich uszkodzenia. Pokrywę silnika należy otwierać dopiero po ostygnięciu silnika, gdyż inaczej może dojść do obrażeń.

Nacisnąć dźwignię odblokowującą i unieść pokrywę silnika.

Zamykanie

Zamykanie


Zamknąć pokrywę silnika opuszczając ją z wysokości ok. 40 cm. Powinna ona zatrzasnąć się ze słyszalnym dźwiękiem.

Należy zwrócić uwagę na to, aby w strefie zamykania pokrywy silnika nie znajdowały się zbędne przedmioty, gdyż inaczej może dojść do obrażeń lub uszkodzeń.

Jeżeli podczas jazdy okaże się, że pokrywa silnika nie jest prawidłowo zablokowana, należy natychmiast zatrzymać się i zamknąć ją poprawnie.

  Ważne w komorze silnikowej

  Silnik benzynowy: zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego, patrz strona 173 Silnik Diesla: zbiornik wyrównawczy znajduje się po przeci ...

  Olej silnikowy

  Zużycie oleju jest uzależnione od sposobu jazdy i warunków eksploatacji. ...

  Zobacz tez:

  Pokrywka wlewu paliwa
  Otwieranie 1. Otworzyć pokrywkę wlewu paliwa, strzałka 1. 2. Przekręcić korek wlewu paliwa w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 3. Korek wlewu paliwa wetknąć w uchwyt w pokrywce wlewu, strzałka 2. Zamykanie Nałoży ...

  Usterka działania
  Miganie kresek sygnalizuje usterkę regulatora. Przeprowadzić kontrolę w ASO sieci PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym. Jeżeli regulator prędkości jest włączony, należy uważać przy naciskaniu na jeden z przycisków zmiany zap ...

  Urządzenie "follow me home"
  Włączanie Ustawić wyłącznik zapłonu w położeniu STOP. W ciągu 2 minut pociągnąć lewą dźwignię, jak w przypadku włączania sygnałów świetlnych światłami drogowymi; każde poci ...

  Categorie