Volvo C30: Sterowanie odtwarzaczem CD

Volvo C30 –> System audio-telefoniczny –> Funkcje odtwarzacza CD –> Sterowanie odtwarzaczem CD

Sterowanie odtwarzaczem CD


 1. Przycisk nawigacyjny - Przyspieszone odtwarzanie lub cofanie, zmiana ścieżki, obsługa menu
 2. Wybór położenia odtwarzacza wielopłytowego*
 3. Wciąganie/wysuwanie płyty CD
 4. Szczelina na płyty CD
 5. MODE - Wybór źródła dźwięku (CD, AUX, USB*)
 6. TUNING - Pokrętło wyboru utworu

Odtwarzanie płyty CD (w odtwarzaczu CD)

Jeżeli odtwarzacz jest w trybie CD i jest w nim płyta audio CD, zostanie ona odtworzona automatycznie.

W przeciwnym razie należy włożyć płytę CD do szczeliny i wybrać tryb CD naciskając MODE.

Odtwarzanie płyty (odtwarzacz wielopłytowy CD*)

Jeżeli w wybranej szufladzie odtwarzacza wielopłytowego jest płyta CD z muzyką, zostanie ona odtworzona automatycznie. W przeciwnym razie należy wybrać tryb CD, naciskając MODE i wybrać żądaną płytę przyciskami numerycznymi 1-6 lub naciskając górną/dolną część przycisku nawigacyjnego.

Wkładanie płyty CD

 1.  Przyciskami numerycznymi 1-6 bądź przewijając w górę lub w dół przyciskiem nawigacyjnym, wybrać pustą pozycję.

> Puste pozycje są zaznaczone na wyświetlaczu. Komunikat Włóż płytę oznacza, że można włożyć nową płytę.

Do odtwarzacza wielopłytowego można włożyć do 6 płyt CD.

 1.  Włożyć płytę CD do odtwarzacza wielopłytowego.

Wysuwanie płyty CD

Płyta CD pozostanie w wysuniętej pozycji przez około 12 sekund. Następnie zostanie ona ponownie wciągnięta do odtwarzacza i będzie dalej odtwarzana.

Krótkie naciśnięcie przycisku (3) wysuwu powoduje wysunięcie jednej płyty.

Wysunąć wszystkie płyty, przytrzymując naciśnięty przycisk wysuwania. Wszystkie płyty zostają po kolei wysunięte. Na wyświetlaczu widoczny będzie komunikat WYSUŃ WSZYST..

  Funkcje odtwarzacza CD

  ...

  Pauza

  Ustawienie minimalnej głośności powoduje wstrzymanie odtwarzania płyty CD. Po zwiększeniu głośności odtwarzanie jest wznawiane. Pliki aud ...

  Zobacz tez:

  Zabezpieczenie antykradzieżowe
  Elektroniczna blokada zapłonu W kluczu znajduje się chip elektroniczny, zawierający specjalny kod. Po włączeniu zapłonu kod musi zostać rozpoznany, aby rozruch był możliwy. Elektroniczna blokada zapłonu blokuje system kontroli silnika kilka s ...

  Zmiana prędkości podróżnej i/lub odległości pomiędzy pojazdami wyrażonej w czasie
  Przycisk 5 (MEM) Nacisnąć przycisk 5, sześć prędkości granicznych i wartość zadana odległości pomiędzy pojazdami wyświetlają się na ekranie dotykowym. Wybrać wartość prędkości: wyświetla s ...

  Światła mijania
  Reflektor prawy Aby wymienić żarówkę 1 , należy skręcić całkowicie kołami do wewnątrz; nacisnąć na zaczepy pokazane na  i wyjąć pokrywę; wyjąć gumową zaślepkę; rozłą ...

  Categorie