Volvo C30: Sterowanie odtwarzaczem CD

Volvo C30 –> System audio-telefoniczny –> Funkcje odtwarzacza CD –> Sterowanie odtwarzaczem CD

Sterowanie odtwarzaczem CD


 1. Przycisk nawigacyjny - Przyspieszone odtwarzanie lub cofanie, zmiana ścieżki, obsługa menu
 2. Wybór położenia odtwarzacza wielopłytowego*
 3. Wciąganie/wysuwanie płyty CD
 4. Szczelina na płyty CD
 5. MODE - Wybór źródła dźwięku (CD, AUX, USB*)
 6. TUNING - Pokrętło wyboru utworu

Odtwarzanie płyty CD (w odtwarzaczu CD)

Jeżeli odtwarzacz jest w trybie CD i jest w nim płyta audio CD, zostanie ona odtworzona automatycznie.

W przeciwnym razie należy włożyć płytę CD do szczeliny i wybrać tryb CD naciskając MODE.

Odtwarzanie płyty (odtwarzacz wielopłytowy CD*)

Jeżeli w wybranej szufladzie odtwarzacza wielopłytowego jest płyta CD z muzyką, zostanie ona odtworzona automatycznie. W przeciwnym razie należy wybrać tryb CD, naciskając MODE i wybrać żądaną płytę przyciskami numerycznymi 1-6 lub naciskając górną/dolną część przycisku nawigacyjnego.

Wkładanie płyty CD

 1.  Przyciskami numerycznymi 1-6 bądź przewijając w górę lub w dół przyciskiem nawigacyjnym, wybrać pustą pozycję.

> Puste pozycje są zaznaczone na wyświetlaczu. Komunikat Włóż płytę oznacza, że można włożyć nową płytę.

Do odtwarzacza wielopłytowego można włożyć do 6 płyt CD.

 1.  Włożyć płytę CD do odtwarzacza wielopłytowego.

Wysuwanie płyty CD

Płyta CD pozostanie w wysuniętej pozycji przez około 12 sekund. Następnie zostanie ona ponownie wciągnięta do odtwarzacza i będzie dalej odtwarzana.

Krótkie naciśnięcie przycisku (3) wysuwu powoduje wysunięcie jednej płyty.

Wysunąć wszystkie płyty, przytrzymując naciśnięty przycisk wysuwania. Wszystkie płyty zostają po kolei wysunięte. Na wyświetlaczu widoczny będzie komunikat WYSUŃ WSZYST..

  Funkcje odtwarzacza CD

  ...

  Pauza

  Ustawienie minimalnej głośności powoduje wstrzymanie odtwarzania płyty CD. Po zwiększeniu głośności odtwarzanie jest wznawiane. Pliki aud ...

  Zobacz tez:

  System WHIPS
  Ochrona przed urazami kręgów szyjnych - system WHIPS W skład systemu WHIPS wchodzą pochłaniające energię oparcia oraz specjalnej konstrukcji zagłówki obu przednich foteli. Zabezpieczenie przed urazami kręgów szyjnych działa w ...

  Tablica przyrządów
  Prędkościomierz 130i: ze wskaźnikiem poziomu paliwa Lampki kontrolne kierunkowskazów Lampki kontrolne i ostrzegawcze Obrotomierz Wskaźnik poziomu paliwa  130i: temperatura oleju silnikowego Wskaźnik dla Zegara Temperatury zewnę ...

  Wkładanie/wyjmowanie magazynka płyt CD
  Wyjmowanie magazynka płyt CD Wcelu napełnienia lub opróżnienia magazynka płyt CD należy wyjąć magazynek ze zmieniarki płyt CD. 1. Przesunąć w bok pokrywę, strzałka 1. 2. Nacisnąć na przycisk, strzałka 2. ...

  Categorie