Volvo C30: Sterowanie odtwarzaczem CD

Volvo C30 –> System audio-telefoniczny –> Funkcje odtwarzacza CD –> Sterowanie odtwarzaczem CD

Sterowanie odtwarzaczem CD


 1. Przycisk nawigacyjny - Przyspieszone odtwarzanie lub cofanie, zmiana ścieżki, obsługa menu
 2. Wybór położenia odtwarzacza wielopłytowego*
 3. Wciąganie/wysuwanie płyty CD
 4. Szczelina na płyty CD
 5. MODE - Wybór źródła dźwięku (CD, AUX, USB*)
 6. TUNING - Pokrętło wyboru utworu

Odtwarzanie płyty CD (w odtwarzaczu CD)

Jeżeli odtwarzacz jest w trybie CD i jest w nim płyta audio CD, zostanie ona odtworzona automatycznie.

W przeciwnym razie należy włożyć płytę CD do szczeliny i wybrać tryb CD naciskając MODE.

Odtwarzanie płyty (odtwarzacz wielopłytowy CD*)

Jeżeli w wybranej szufladzie odtwarzacza wielopłytowego jest płyta CD z muzyką, zostanie ona odtworzona automatycznie. W przeciwnym razie należy wybrać tryb CD, naciskając MODE i wybrać żądaną płytę przyciskami numerycznymi 1-6 lub naciskając górną/dolną część przycisku nawigacyjnego.

Wkładanie płyty CD

 1.  Przyciskami numerycznymi 1-6 bądź przewijając w górę lub w dół przyciskiem nawigacyjnym, wybrać pustą pozycję.

> Puste pozycje są zaznaczone na wyświetlaczu. Komunikat Włóż płytę oznacza, że można włożyć nową płytę.

Do odtwarzacza wielopłytowego można włożyć do 6 płyt CD.

 1.  Włożyć płytę CD do odtwarzacza wielopłytowego.

Wysuwanie płyty CD

Płyta CD pozostanie w wysuniętej pozycji przez około 12 sekund. Następnie zostanie ona ponownie wciągnięta do odtwarzacza i będzie dalej odtwarzana.

Krótkie naciśnięcie przycisku (3) wysuwu powoduje wysunięcie jednej płyty.

Wysunąć wszystkie płyty, przytrzymując naciśnięty przycisk wysuwania. Wszystkie płyty zostają po kolei wysunięte. Na wyświetlaczu widoczny będzie komunikat WYSUŃ WSZYST..

  Funkcje odtwarzacza CD

  ...

  Pauza

  Ustawienie minimalnej głośności powoduje wstrzymanie odtwarzania płyty CD. Po zwiększeniu głośności odtwarzanie jest wznawiane. Pliki aud ...

  Zobacz tez:

  Czołowa poduszka powietrzna po stronie kierowcy
  Oprócz pasa bezpieczeństwa, kierowcę chroni czołowa poduszka powietrzna. Jest ona ukryta wewnątrz centralnej części kierownicy. Miejsce to oznaczone jest napisem SRS AIRBAG. OSTRZEŻENIE Pasy bezpieczeństwa i poduszki powietrzne wsp&o ...

  Ustawienia
  Wyposażenie samochodu W niniejszym rozdziale opisane są wszystkie modele samochodów oraz wszystkie wyposażenia seryjne, krajowe a także seryjne, które oferowane są dla danej serii samochodów. Opisane zostały również wersje wyposa&# ...

  Napełnianie paliwem
  Nie przepełniać zbiornika, ale zakończyć tankowanie w momencie odcięcia go przez króciec pompy paliwa. UWAGA W przypadku wysokich temperatur zewnętrznych może następować przelewanie się nadmiaru paliwa. Nie należy ...

  Categorie