Fiat Tipo: Wycieraczki szyby przedniej/szyby tylnej

Fiat Tipo –> Obsługa i konserwacja –> Procedury konserwacji –> Wycieraczki szyby przedniej/szyby tylnej

Okresowo należy czyścić szybę przednią i szybę tylną oraz profil gumowy piór wycieraczek szyby przedniej/tylnej, używając gąbki lub miękkiej szmatki oraz nieściernego detergentu. Dzięki temu zostanie usunięta sól lub zabrudzenia, jakie gromadzą się tam podczas jazdy.

Zbyt długie działanie wycieraczek szyby przedniej, gdy szyba jest sucha, może spowodować pogorszenie stanu piór, a także porysować powierzchnię szyby.

Aby usunąć nieczystości znajdujące się na suchej szybie, należy włączać zawsze spryskiwacze szyby przedniej/spryskiwacz szyby tylnej.

W przypadku bardzo surowych temperatur zewnętrznych (poniżej 0C), przed uruchomieniem wycieraczek szyby przedniej/wycieraczki szyby tylnej należy upewnić się, że ruch części gumowej wycieraczki, stykającej się z szybą, nie jest utrudniony. W razie konieczności należy ją odblokować przy użyciu odpowiedniego odmrażacza.

Należy unikać korzystania z wycieraczek, by usunąć z szyby szron lub lód.

Ponadto należy unikać kontaktu profilu gumowego piór z pochodnymi ropy naftowej, jak olej silnikowy, benzyna itd.

OSTRZEŻENIE Przewidywana trwałość piór wycieraczek szyby przedniej i szyby tylnej jest różna w zależności od częstotliwości ich stosowania, niemniej zaleca się wymieniać pióra mniej więcej raz w roku. Gdy pióra są zużyte, mogą powodować hałas, pozostawiać smugi na szybie lub pozostałości wody.

W takich sytuacjach najlepiej wyczyścić pióra wycieraczek, a w razie konieczności wymienić je.

OSTRZEŻENIE Jazda ze zużytymi piórami wycieraczek szyby przedniej lub tylnej stanowi poważne ryzyko, ponieważ ogranicza widoczność w przypadku złych warunków atmosferycznych.

Podnoszenie piór wycieraczek szyby przedniej (Funkcja "Service position")

Funkcja "Service position" pozwala kierowcy na sprawniejsze dokonanie wymiany piór wycieraczek, a także na odpowiednie zabezpieczenie ich w przypadku śniegu.

Włączanie funkcji

Aby włączyć tę funkcję, należy przed ustawieniem wyłącznika zapłonu w położeniu STOP wyłączyć wycieraczkę (pokrętło 1 w pozycji ).


Funkcję tę można uaktywnić wyłącznie w ciągu 2 minut od ustawienia wyłącznika zapłonu w położeniu STOP.

Aby możliwa była aktywacja funkcji, należy przesunąć dźwignię do góry (pozycja niestabilna) na co najmniej pół sekundy.

Włączanie funkcji


W ramach każdej odpowiedniej aktywacji funkcji pióra poruszają się, co świadczy o prawidłowym nabyciu polecenia.

Polecenie sterowania może być powtarzane maksymalnie trzykrotnie.

Czwarte powtórzenie polecenia spowoduje wyłączenie tej funkcji.

Jeśli, po skorzystaniu z tej funkcji, wyłącznik zapłonu zostanie przywrócony w położenie MAR, a pióra wycieraczek będą w pozycji innej niż spoczynkowa (u podstawy szyby przedniej), zostaną one przywrócone w pozycję spoczynkową dopiero po otrzymaniu polecenia sterowania poprzez dźwignię (przesunięcie dźwigni do góry, w pozycję niestabilną) lub po przekroczeniu prędkości 5 km/h.

Wyłączanie funkcji

Funkcja ta jest wyłączana, jeśli: upłynęły 2 minuty od momentu ustawienia wyłącznika zapłonu w położeniu STOP; następuje ustawienie wyłącznika zapłonu w położeniu MAR, a pióra wycieraczek są w pozycji spoczynkowej; sterowanie funkcją jest powtarzane czterokrotnie.

Wymiana piór wycieraczek szyby przedniej

Należy wykonać, co następuje:

 • podnieść ramię wycieraczki, nacisnąć przycisk 1  sprężyny mocującej i wyjąć pióro z ramienia;

Wymiana piór wycieraczek szyby przedniej


 • zamontować nowe pióro, wsuwając zaczep w odpowiednie gniazdo w ramieniu i upewniając się o jego prawidłowym zablokowaniu;
 • obniżyć na szybę ramię wycieraczki szyby przedniej.

OSTRZEŻENIE Nie należy uruchamiać wycieraczek szyby przedniej, jeśli ich pióra odchylone są od szyby.

Wymiana pióra wycieraczki szyby tylnej

Należy wykonać, co następuje:

 • rozszerzyć dwa zaczepy zgodnie z kierunkiem wskazywanym przez strzałki i obrócić pokrywą 1  na zewnątrz;
 • odkręcić nakrętkę 2 i zdjąć ramię 3 ze sworznia środkowego;
 • wyrównać odpowiednio nowe ramię; dokręcić do oporu nakrętkę 2, a następnie zamontować pokrywę 1.

Wymiana pióra wycieraczki szyby tylnej


Spryskiwacze szyby przedniej/tylnej

Dysze spryskiwacza szyby przedniej i szyby tylnej są typu stałego  i . Jeżeli spryskiwacze nie działają, należy sprawdzić przede wszystkim, czy w zbiorniku znajduje się płyn do spryskiwaczy (patrz sekcja "Komora silnika" w niniejszym rozdziale). Należy stosować wyłącznie zalecany płyn; nie należy stosować samej wody.

Spryskiwacze szyby przedniej/tylnej


Spryskiwacze szyby przedniej/tylnej


Następnie należy sprawdzić drożność otworków dysz spryskiwaczy, ewentualnie udrożnić je przy użyciu szpilki.

  Olej silnikowy

  Kontrola poziomu oleju silnikowego Aby zapewnić prawidłowe smarowanie silnika, olej silnikowy musi być zawsze utrzymywany na zalecanym poziomie (patrz sekcja "Ko ...

  Układ wydechowy

  Odpowiednia konserwacja układu wydechowego silnika stanowi najlepszą ochronę przed przedostawaniem się tlenku węgla do wnętrza nadwozia. UW ...

  Zobacz tez:

  Karoseria
  KONSERWACJA KAROSERII Lakier W przypadku powstania otarć lub głębokich rys zaleca się natychmiast wykonać konieczne zaprawki lakiernicze, aby uniknąć pojawienia się korozji. Konserwacja lakieru polega na myciu, którego częstotliwoś& ...

  Uwagi ogólne
  Na wyświetlaczu w samochodzie występuje wiele różnych lampek z symbolami. Lampki te dzielą się na ostrzegawcze, kontrolne i informacyjne. Poniżej przedstawiono najczęściej występujące symbole wraz z ich znaczeniami oraz numerem strony w ...

  Ogumienie zdatne do jazdy po uszkodzeniu
  Ogumienie, tzw. typu 'Runflat', zdatne do jazdy po uszkodzeniu można rozpoznać po okrągłym symbolu z literami RSC na bocznej ściance. Ogumienie, tzw. typu 'Runflat', zdatne do jazdy po uszkodzeniu składa się ze specjalnych obręczy i do pewnego stopn ...

  Categorie