Volvo C30: Ograniczenia

Silnik nie wyłącza się automatycznie

Pomimo aktywowania funkcji Start/Stop, silnik nie wyłącza się automatycznie w następujących sytuacjach:

 •  Kierowca odpiął pas bezpieczeństwa.
 •  samochód nie zatrzymał się całkowicie.
 •  samochód jechał do tyłu i wyłączony został bieg wsteczny.
 •  Silnik nie osiągnął normalnej temperatury roboczej.
 •  Temperatura zewnętrzna jest niższa niż zero lub wyższa niż około 30 C.
 •  warunki panujące w kabinie różnią się od nastawionych wartości - świadczy o tym wysoka prędkość pracy dmuchawy w układzie wentylacji.
 •  Stan naładowania akumulatora jest poniżej dopuszczalnego minimalnego poziomu.
 •  temperatura akumulatora jest poniżej zera lub wyższa niż około 55 C.

Silnik uruchamia się automatycznie bez interwencji kierowcy

W pewnych sytuacjach wyłączony automatycznie silnik może włączyć się ponownie, nawet jeśli kierowca nie podjął decyzji o kontynuowaniu jazdy. Silnik włącza się ponownie automatycznie w następujących przypadkach, nawet jeżeli kierowca nie nacisnął pedału sprzęgła w celu włączenia biegu:

 •  Zostaje odpięty pas bezpieczeństwa kierowcy.
 •  Okna zaczynają zaparowywać.
 •  Temperatura na zewnątrz jest poniżej zera lub wyższa niż około 30 C.
 •  Występuje chwilowy wysoki pobór prądu lub poziom naładowania akumulatora spadł poniżej minimalnego dopuszczalnego poziomu.
 • Samochód zaczyna się toczyć z prędkością większą niż normalne tempo spacerowe.
 •  Pedał hamulca zostaje wielokrotnie wciśnięty (pompowanie).
OSTRZEŻENIE Nie otwierać pokrywy komory silnikowej po automatycznym zatrzymaniu silnika - silnik może zostać nagle automatycznie uruchomiony.

Aby uniknąć automatycznego uruchomienia silnika przy podniesionej pokrywie:

 •  Włączyć bieg i hamulec postojowy.

Nie działa funkcja automatycznego uruchomienia silnika

W następujących przypadkach silnik nie uruchamia się ponownie automatycznie po automatycznym wyłączeniu:

 •  Został odpięty pas bezpieczeństwa kierowcy - komunikat tekstowy na wyświetlaczu informuje kierowcę o konieczności normalnego uruchomienia silnika.
 •  Włączony jest bieg, a nie zostało wyłączone sprzęgło - komunikat tekstowy na wyświetlaczu informuje kierowcę o konieczności przestawienia dźwigni zmiany biegów w położenie neutralne w celu umożliwienia automatycznego uruchomienia silnika.

Niezamierzone zatrzymanie silnika

W przypadku gdy rozruch nie powiedzie się i nastąpi wyłączenie silnika, należy wykonać następujące czynności:

 1.  Nacisnąć ponownie pedał sprzęgła - silnik uruchomi się automatycznie po ustawieniu dźwigni zmiany biegów w położeniu neutralnym.

  Wyświetlacz informacyjny pokazuje wcześniej komunikat tekstowy WŁĄCZ BIEG NEUTR ABY RUSZYĆ.

Komunikaty tekstowe

Jednocześnie z zapaleniem się
tej lampki kontrolnej funkcja Start/Stop może w pewnych sytuacjach wyświetlać komunikaty tekstowe na wyświetlaczu informacyjnym.

W przypadku niektórych z nich należy wykonać zalecane działanie. Przykłady przedstawiono w poniższej tabeli.

Komunikat

 
AUTO STARTSTOP WŁĄCZONY Wyświetlany przez około 5 sekund po aktywowaniu funkcji Start/Stop.
AUTO STARTSTOP WYŁĄ- CZONY Wyświetlany przez około 5 sekund po dezaktywowaniu funkcji Start/Stop.
PRZEKRĘĆ KLUCZYK ABY WŁĄ- CZYĆ Silnik nie uruchamia się automatycznieA - uruchomić silnik normalnie za pomocą kluczyka.
WŁĄCZ BIEG NEUTR ABY RUSZYĆ Ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym.
WCIŚNIJ SPRZĘ- GŁO ABY RUSZYĆ Silnik jest gotowy do automatycznego uruchomienia - oczekuje na wyłączenie sprzęgła (wciśnięcie pedału).
AUTO STARTSTOP WYMAGANY SERWIS Funkcja Start/Stop jest wyłączona.

Należy skontaktować się ze stacją obsługi.

A Ma to miejsce na przykład w przypadku odpięcia pasa bezpieczeństwa po automatycznym wyłączeniu silnika.

B Ma to miejsce, gdy po automatycznym wyłączeniu silnika któryś z biegów pozostaje włączony bez wyłączenia sprzęgła.

Jeśli wyświetlony komunikat nie zniknie po wykonaniu zalecanego działania, należy skontaktować się ze stacją obsługi - zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo, przy czym dotyczy to także sytuacji, gdy potrzebna jest pomoc techniczna innego rodzaju.

  Działanie i obsługa

  Przycisk On/Off (włącz/wyłącz) i tekst na wyświetlaczu AUTO START-STOP WŁĄCZONY. Funkcja Start/Stop zostaje włączona automatycz ...

  Układ hamulcowy

  ...

  Zobacz tez:

  Numery telefonów BMW
  Można wyświetlić wiele numerów telefonów serwisowych, bez konieczności udostępnienia funkcji BMW Assist. Gdy tylko funkcja BMW Assist zostanie udostępniona, oferowane są pełne usługi pakietu BMW Assist, patrz strona 152. "MoblS ...

  Tyłem do kierunku jazdy
  W przypadku fotelika dziecięcego zainstalowanego na przednim siedzeniu pasażera przesunąć fotel maksymalnie do tyłu, podnieść maksymalnie i wyprostować oparcie. Należy obowiązkowo wyłączyć poduszkę powietrzną pasa& ...

  Pomoc przy parkowaniu przodem
  Oprócz pomocy przy parkowaniu tyłem samochód posiada funkcję pomocy przy parkowaniu przodem, która włącza się, gdy zostanie wykryta przeszkoda z przodu samochodu, gdy prędkość wynosi poniżej 10 km/h. Pomoc przy parkowaniu przod ...

  Categorie