Volvo C30: Ograniczenia

Silnik nie wyłącza się automatycznie

Pomimo aktywowania funkcji Start/Stop, silnik nie wyłącza się automatycznie w następujących sytuacjach:

 •  Kierowca odpiął pas bezpieczeństwa.
 •  samochód nie zatrzymał się całkowicie.
 •  samochód jechał do tyłu i wyłączony został bieg wsteczny.
 •  Silnik nie osiągnął normalnej temperatury roboczej.
 •  Temperatura zewnętrzna jest niższa niż zero lub wyższa niż około 30 C.
 •  warunki panujące w kabinie różnią się od nastawionych wartości - świadczy o tym wysoka prędkość pracy dmuchawy w układzie wentylacji.
 •  Stan naładowania akumulatora jest poniżej dopuszczalnego minimalnego poziomu.
 •  temperatura akumulatora jest poniżej zera lub wyższa niż około 55 C.

Silnik uruchamia się automatycznie bez interwencji kierowcy

W pewnych sytuacjach wyłączony automatycznie silnik może włączyć się ponownie, nawet jeśli kierowca nie podjął decyzji o kontynuowaniu jazdy. Silnik włącza się ponownie automatycznie w następujących przypadkach, nawet jeżeli kierowca nie nacisnął pedału sprzęgła w celu włączenia biegu:

 •  Zostaje odpięty pas bezpieczeństwa kierowcy.
 •  Okna zaczynają zaparowywać.
 •  Temperatura na zewnątrz jest poniżej zera lub wyższa niż około 30 C.
 •  Występuje chwilowy wysoki pobór prądu lub poziom naładowania akumulatora spadł poniżej minimalnego dopuszczalnego poziomu.
 • Samochód zaczyna się toczyć z prędkością większą niż normalne tempo spacerowe.
 •  Pedał hamulca zostaje wielokrotnie wciśnięty (pompowanie).
OSTRZEŻENIE Nie otwierać pokrywy komory silnikowej po automatycznym zatrzymaniu silnika - silnik może zostać nagle automatycznie uruchomiony.

Aby uniknąć automatycznego uruchomienia silnika przy podniesionej pokrywie:

 •  Włączyć bieg i hamulec postojowy.

Nie działa funkcja automatycznego uruchomienia silnika

W następujących przypadkach silnik nie uruchamia się ponownie automatycznie po automatycznym wyłączeniu:

 •  Został odpięty pas bezpieczeństwa kierowcy - komunikat tekstowy na wyświetlaczu informuje kierowcę o konieczności normalnego uruchomienia silnika.
 •  Włączony jest bieg, a nie zostało wyłączone sprzęgło - komunikat tekstowy na wyświetlaczu informuje kierowcę o konieczności przestawienia dźwigni zmiany biegów w położenie neutralne w celu umożliwienia automatycznego uruchomienia silnika.

Niezamierzone zatrzymanie silnika

W przypadku gdy rozruch nie powiedzie się i nastąpi wyłączenie silnika, należy wykonać następujące czynności:

 1.  Nacisnąć ponownie pedał sprzęgła - silnik uruchomi się automatycznie po ustawieniu dźwigni zmiany biegów w położeniu neutralnym.

  Wyświetlacz informacyjny pokazuje wcześniej komunikat tekstowy WŁĄCZ BIEG NEUTR ABY RUSZYĆ.

Komunikaty tekstowe

Jednocześnie z zapaleniem się
tej lampki kontrolnej funkcja Start/Stop może w pewnych sytuacjach wyświetlać komunikaty tekstowe na wyświetlaczu informacyjnym.

W przypadku niektórych z nich należy wykonać zalecane działanie. Przykłady przedstawiono w poniższej tabeli.

Komunikat

 
AUTO STARTSTOP WŁĄCZONY Wyświetlany przez około 5 sekund po aktywowaniu funkcji Start/Stop.
AUTO STARTSTOP WYŁĄ- CZONY Wyświetlany przez około 5 sekund po dezaktywowaniu funkcji Start/Stop.
PRZEKRĘĆ KLUCZYK ABY WŁĄ- CZYĆ Silnik nie uruchamia się automatycznieA - uruchomić silnik normalnie za pomocą kluczyka.
WŁĄCZ BIEG NEUTR ABY RUSZYĆ Ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym.
WCIŚNIJ SPRZĘ- GŁO ABY RUSZYĆ Silnik jest gotowy do automatycznego uruchomienia - oczekuje na wyłączenie sprzęgła (wciśnięcie pedału).
AUTO STARTSTOP WYMAGANY SERWIS Funkcja Start/Stop jest wyłączona.

Należy skontaktować się ze stacją obsługi.

A Ma to miejsce na przykład w przypadku odpięcia pasa bezpieczeństwa po automatycznym wyłączeniu silnika.

B Ma to miejsce, gdy po automatycznym wyłączeniu silnika któryś z biegów pozostaje włączony bez wyłączenia sprzęgła.

Jeśli wyświetlony komunikat nie zniknie po wykonaniu zalecanego działania, należy skontaktować się ze stacją obsługi - zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo, przy czym dotyczy to także sytuacji, gdy potrzebna jest pomoc techniczna innego rodzaju.

  Działanie i obsługa

  Przycisk On/Off (włącz/wyłącz) i tekst na wyświetlaczu AUTO START-STOP WŁĄCZONY. Funkcja Start/Stop zostaje włączona automatycz ...

  Układ hamulcowy

  ...

  Zobacz tez:

  Składanie oparcia
  W razie potrzeby przesunąć właściwy przedni fotel do przodu. Ułożyć boczny pas bezpieczeństwa, tak aby przylegał do oparcia i go przypiąć. Ustawić zagłówki w dolnym położeniu. Nacisnąć ...

  Ekran A
  Nacisnąć przycisk "MENU", aby wejść do menu głównego, a następnie naciskać przyciski "" lub "", aby przejść do menu Regulacji wyświetlacza. Nacisnąć przycisk "OK", aby wybra ...

  Zamykanie tylnej klapy
  Jazda jest dozwolona tylko z zamkniętą klapą, w przeciwnym razie podczas wypadku lub manewrów hamowania i wymijania może ona stwarzać zagrożenie dla pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego oraz może spowodować uszkodzen ...

  Categorie