Volvo C30: Manualny układ klimatyzacji, AC

Volvo C30 –> Klimatyzacja –> Manualny układ klimatyzacji, AC

Panel przycisków sterujących

Panel przycisków sterujących


 1. Dmuchawa
 2. Recyrkulacja
 3. Usuwanie szronu
 4. Dystrybucja powietrza
 5. AC ON/OFF - Włączanie/wyłączanie klimatyzacji
 6. Podgrzewanie lewego przedniego fotela
 7. Podgrzewanie prawego przedniego fotela
 8. Usuwanie szronu z tylnej szyby i lusterek bocznych
 9. Temperatura

Funkcje

1. Dmuchawa

Prędkość dmuchawy można
zwiększyć lub zmniejszyć pokrętłem.

Zgaśnięcie symbolu dmuchawy na wyświetlaczu po obróceniu pokrętła w lewo oznacza, że dmuchawa i klimatyzacja są wyłączone.

Na wyświetlaczu pojawi się symbol dmuchawy i komunikat WYŁ..

2. Recyrkulacja

W celu odcięcia dopływu
powietrza o niepożądanym zapachu lub zanieczyszczonego spalinami itp., można włączyć recyrkulację powietrza w kabinie. Powietrze w kabinie samochodu będzie recyrkulowane. Oznacza to, że powietrze z zewnątrz nie jest doprowadzane do wnętrza samochodu. Przy wysokiej temperaturze otoczenia włączenie recyrkulacji (wraz z klimatyzacją) spowoduje szybsze ochłodzenie powietrza wewnątrz samochodu. Jeżeli powietrze będzie recyrkulowane zbyt długo, istnieje niebezpieczeństwo zaparowania szyb.

Programator czasowy

Funkcja programatora czasowego (po wybraniu funkcji recyrkulacji) ogranicza niebezpieczeństwo zaparowania szyb i nadmiernego zużycia powietrza w kabinie. Informacje na temat włączania/wyłączania tej funkcji patrz. Jeżeli włączone jest usuwanie szronu (3), recyrkulacja jest wyłączana.

3. Usuwanie szronu

Funkcja ta szybko usunie
zaparowanie i lód z szyby przedniej i szyb bocznych.

Powietrze będzie nadmuchiwane na szyby z dużą prędkością.

Dioda kontrolna w przycisku świeci się, kiedy ta funkcja jest aktywna.

Włączenie tej funkcji uaktywnia również inne funkcje w celu maksymalnego osuszenia powietrza:

 •  klimatyzacja (AC) włącza się automatycznie (można ją wyłączyć przyciskiem AC (5))
 •  automatycznie wyłącza się recyrkulacja.

Po wyłączeniu funkcji usuwania szronu, układ klimatyzacji powróci do poprzednio wybranych ustawień.

4. Dystrybucja powietrza

Strumień powietrza można
skierować na szyby, szybę przednią lub podłogę. W celu zmiany ustawienia należy użyć przycisków dystrybucji powietrza.

Symbol na wyświetlaczu ponad panelem sterującym klimatyzacji i zaświecenie diody w przycisku wskazują, która funkcja została wybrana.

Patrz tabela na stronie 111.

5. AC - ON/OFF (wyłącznik klimatyzacji)

ON: Klimatyzacja jest włączona.


Sterowanie odbywa się automatycznie po wybraniu funkcji AUTO. W ten sposób powietrze dopływające do kabiny jest chłodzone i osuszane.

OFF (wyłączone): Klimatyzacja jest wyłączona.

Przy włączonej funkcji usuwania szronu automatycznie włącza się klimatyzacja (można ją wyłączyć przyciskiem AC). Zapalona lampka nad napisem ON lub OFF na przycisku wskazuje, która funkcja została wybrana.

6. i 7. Podgrzewanie przednich foteli (wyposażenie opcjonalne na niektórych rynkach)*


Intensywne podgrzewanie:

 •  Nacisnąć przycisk jeden raz - zaświecą się obie diody.

Średnie podgrzewanie:

 •  Nacisnąć przycisk dwa razy - zaświeci się jedna dioda.

Wyłączenie podgrzewania:

 •  Nacisnąć przycisk trzy razy - obie diody zgasną.

8. Usuwanie szronu z tylnej szyby i lusterek bocznych

Funkcja ogrzewania szybko
usunie zaparowanie i lód z szyby tylnej i lusterek bocznych.

Nacisnąć przycisk jeden raz w celu jednoczesnego podgrzania tylnej szyby i lusterek bocznych. Kiedy funkcja ta jest aktywna w przycisku świeci się jedna dioda.

Funkcja wyłączy się automatycznie lub można wyłączyć ją ręcznie. Wyłączanie następuje po jednym naciśnięciu przycisku. Funkcja zostanie wyłączona automatycznie po około 12 - 20 minutach pracy, zależnie od temperatury otoczenia.

Przy niskich temperaturach funkcja usuwania szronu* będzie działać nadal również po upływie 20 minut, aby zapobiec zaparowaniu i oszronieniu tylnej szyby i lusterek zewnętrznych.

Intensywność podgrzewania można dostosować do temperatury otoczenia. Tę funkcję trzeba wyłączyć ręcznie.

9. Temperatura

To pokrętło służy do ustawienia
temperatury po stronie kierowcy i pasażera.

  ECC

  Rzeczywista temperatura Wybrana temperatura odpowiada fizycznie odczuwalnej temperaturze przy uwzględnieniu takich czynników jak prędkość powietrza, w ...

  Elektroniczny układ klimatyzacji, ECC

  Panel przycisków sterujących AUTO Dmuchawa Recyrkulacja/System oczyszczania powietrza Usuwanie szronu Dystrybucja powietrza AC ON/OFF - Włąc ...

  Zobacz tez:

  Radio cyfrowe, DAB
  Dzięki cyfrowemu radiu dostępne są dodatkowe stacje, które nadawane są w wysokiej jakości dźwięku. Wiele stacji łączonych jest w jedną grupę. Niektóre stacje zawierają dodatkowe programy, np. rozgłośnie sportowe ...

  Park Assist
  System aktywnie wspomaga parkowanie poprzez wykrywanie wolnego miejsca parkingowego, a następnie steruje układem kierowniczym samochodu, dzięki czemu umożliwia jego zaparkowanie. System przejmuje sterowanie układem kierowniczym, a kierowcy pozostaje jedynie przyspie ...

  Ustawienia
  Aby wyświetlić główne menu ustawień, należy nacisnąć na wyświetlaczu przycisk graficzny "Nastawienia". UWAGA Sposób wyświetlania pozycji menu różni się w zależności od wersji. Menu składa się z n ...

  Categorie