BMW Serii 1: Lusterka zewnętrzne

BMW Serii 1 –> Obsługa –> Ustawienia –> Lusterka –> Lusterka zewnętrzne

Zewnętrzne części lusterek zapewniają większe pole widzenia niż wewnętrzne. Dzięki temu szersze jest pole widzenia w tył i mniejsze tak zwane martwe pole widzenia.

Obiekty widziane w tym lusterku
znajdują się bliżej, niż się wydaje. Nie należy szacować odległości pojazdów z tyłu na podstawie widoku w lusterku, w przeciwnym razie istnieje zwiększone ryzyko wypadku.

Lusterka zewnętrzne


 1. Ustawienie
 2. Przełączanie na lusterko po przeciwnej stronie lub na funkcję obserwacji krawężnika
 3. Składanie i rozkładanie lusterek

Ustawienie lusterek zewnętrznych zapisane zostanie dla używanego w danej chwili pilota.

Przy otwieraniu samochodu zapisana pozycja przywoływana zostanie automatycznie.

Ustawianie ręczne

Lusterka można także ustawiać ręcznie: naciskając na krawędzie szkieł lusterek.

Składanie i rozkładanie lusterek

Po naciśnięciu na przycisk 3 przy prędkości do ok. 20 km/h można składać i rozkładać lusterka.

Jest to wygodne np. w wąskich uliczkach albo kiedy lusterko odchylone ręcznie trzeba znowu ustawić prawidłowo. Złożone lusterka rozłożą się automatycznie przy prędkości ok. 40 km/h.

Automatyczne podgrzewanie

Gdy silnik pracuje lub zapłon jest włączony, oba lusterka zewnętrzne są automatycznie podgrzewane zależnie od temperatury zewnętrznej.

  Lusterka

  ...

  Pochylenie prawego lusterka - funkcja obserwacji krawężnika

  Włączanie 1. Przesunąć przełącznik w położenie lewego lusterka, strzałka 1. 2. Wrzucić bieg wsteczny lub ustawić dź ...

  Zobacz tez:

  Połączenia telefoniczne
  Połączenia przychodzące Odebranie połączenia odbywa się przez naciśnięcie ENTER, nawet jeżeli system audio jest w trybie CD lub FM. Odrzucanie lub kończenie połączeń odbywa się przez naciśnięcie EXIT. Automatyczne ...

  Ogrzewanie foteli
  W zależności od wyposażenia, nacisnąć przycisk 1 lub 2. Jedno naciśnięcie przycisku powoduje zmianę temperatury o jeden poziom. Przy wyborze najwyższej temperatury świecą się trzy diody. Wyłączanie: Wcisną ...

  IDIS
  Funkcja kontrolowanego przepływu informacji IDIS (Intelligent Driver Information System), w sytuacjach uznanych przez system za wymagające wzmożonej uwagi, umożliwia chwilowe wstrzymywanie sygnalizowania przychodzących połączeń telefonicznych i wiadomo ...

  Categorie