Peugeot 308: Zakres działania

Peugeot 308 –> Jazda –> Aktywny regulator prędkości –> Zakres działania

Zakres regulacji jest ograniczony do maksymalnej różnicy 30 km/h między prędkością zadaną a prędkością poprzedzającego pojazdu.

Poza tym zakresem system zostaje wstrzymany, jeżeli odległość bezpieczeństwa jest zbyt mała.

Aktywny regulator prędkości wykorzystuje wyłącznie hamowanie silnikiem, aby zwolnić.

W efekcie pojazd zwalnia powoli, jak przy zwolnieniu pedału przyspieszenia.

System przełącza się automatycznie w tryb pauzy:

 • jeżeli pojazd poprzedzający zwalnia zbyt szybko albo nagle, a kierowca nie hamuje,
 • jeżeli jakiś pojazd wjedzie pomiędzy własny pojazd i pojazd poprzedzający,
 • jeżeli system nie potrafi zwolnić na tyle, aby utrzymać bezpieczną odległość, np.

  w przypadku ostrego zjazdu.

Ponieważ pole widzenia radaru jest stosunkowo wąskie, może się zdarzyć, że system nie będzie mógł wykryć:

 • pojazdów o małej szerokości, jak np.

  motocykli,


 • pojazdów przesuniętych na pasie ruchu,

 • pojazdów wchodzących w zakręt,

 • pojazdów zmieniających pas ruchu z opóźnieniem.

Regulator prędkości nie uwzględnia:

 • pojazdów na postoju,
 • pojazdów jadących w przeciwnym kierunku.

  Sytuacje podczas jazdy i powiązane alarmy

  Poniższa tabela opisuje alarmy i komunikaty wyświetlane w zależności od sytuacji podczas jazdy. Wyświetlanie tych alarmów nie odbywa się w ...

  Nieprawidłowe działanie

  W przypadku wadliwego działania aktywnego regulatora prędkości, kierowcę ostrzega sygnał dźwiękowy i wyświetlenie komunikatu "Usterka ...

  Zobacz tez:

  Wygaszanie komunikatów Check- Control
  Nacisnąć przycisk na dźwigni kierunkowskazu. Niektóre komunikaty Check-Control są wyświetlane tak długo, aż dane zakłócenie nie zostanie usunięte. Jeżeli jednocześnie wystąpi kilka zakłóceń, komu ...

  Uruchamianie z zastosowaniem manewrów bezwładnościowych
  Należy absolutnie unikać uruchamiania silnika przez pchanie samochodu, holowanie lub przy wykorzystaniu pochyłości drogi. UWAGA 145) Przed otwarciem pokrywy komory silnika należy upewnić się, że silnik samochodu jest wyłączony i k ...

  Pióra wycieraczek
  Pióra wycieraczek UWAGA Pióra obu wycieraczek są różnej długości. Pióro wycieraczki po stronie kierowcy jest dłuższe niż po stronie pasażera. Czyszczenie Informacje na temat czyszczenia piór wycier ...

  Categorie