Peugeot 308: Zakres działania

Peugeot 308 –> Jazda –> Aktywny regulator prędkości –> Zakres działania

Zakres regulacji jest ograniczony do maksymalnej różnicy 30 km/h między prędkością zadaną a prędkością poprzedzającego pojazdu.

Poza tym zakresem system zostaje wstrzymany, jeżeli odległość bezpieczeństwa jest zbyt mała.

Aktywny regulator prędkości wykorzystuje wyłącznie hamowanie silnikiem, aby zwolnić.

W efekcie pojazd zwalnia powoli, jak przy zwolnieniu pedału przyspieszenia.

System przełącza się automatycznie w tryb pauzy:

 • jeżeli pojazd poprzedzający zwalnia zbyt szybko albo nagle, a kierowca nie hamuje,
 • jeżeli jakiś pojazd wjedzie pomiędzy własny pojazd i pojazd poprzedzający,
 • jeżeli system nie potrafi zwolnić na tyle, aby utrzymać bezpieczną odległość, np.

  w przypadku ostrego zjazdu.

Ponieważ pole widzenia radaru jest stosunkowo wąskie, może się zdarzyć, że system nie będzie mógł wykryć:

 • pojazdów o małej szerokości, jak np.

  motocykli,


 • pojazdów przesuniętych na pasie ruchu,

 • pojazdów wchodzących w zakręt,

 • pojazdów zmieniających pas ruchu z opóźnieniem.

Regulator prędkości nie uwzględnia:

 • pojazdów na postoju,
 • pojazdów jadących w przeciwnym kierunku.

  Sytuacje podczas jazdy i powiązane alarmy

  Poniższa tabela opisuje alarmy i komunikaty wyświetlane w zależności od sytuacji podczas jazdy. Wyświetlanie tych alarmów nie odbywa się w ...

  Nieprawidłowe działanie

  W przypadku wadliwego działania aktywnego regulatora prędkości, kierowcę ostrzega sygnał dźwiękowy i wyświetlenie komunikatu "Usterka ...

  Zobacz tez:

  Włączenie / Wyłączenie klimatyzacji
  Klimatyzacja może działać o każdej porze roku przy zamkniętych szybach. Klimatyzacja pozwala: latem obniżyć temperaturę, zimą, poniżej 3C, zwiększyć skuteczność osuszania. Włączanie Nacisnąć ...

  Dostęp do tylnych siedzeń
  Dźwignia składania oparcia Przycisk przesuwu wzdłużnego fotela sterowanego elektrycznie UWAGA Podczas przesuwania fotela do przodu dla uzyskania dostępu do siedzenia tylnego nie może zajmować go żadna osoba.   U ...

  Bezpośrednie uruchamianie i natychmiastowe wyłączenie
  Pokrętłem obrotowym przełączyć na opcję BEZPOŚR. URUCH. OGRZ. PARK. WYŁ. lub BEZPOŚR. URUCH. OGRZ. PARK. WŁ..  Długie naciśnięcia przycisku RESET powodują przełączanie między tymi dwoma opcjami. ...

  Categorie