Peugeot 308: Wskaźniki zasięgu

Gdy w zbiorniku AdBlue zostanie osiągnięty poziom rezerwy albo po wykryciu wadliwego działania systemu oczyszczania spalin SCR, wskaźnik umożliwia poznanie, z chwilą włączenia zapłonu, szacunkowej drogi w kilometrach, którą może przebyć samochód przed zablokowaniem rozruchu silnika.

W przypadku równoczesnego wykrycia wadliwego działania i niskiego poziomu AdBlue wyświetlana jest mniejsza z wartości zasięgu.

Przepisowe urządzenie blokujące rozruch silnika włącza się automatycznie, gdy tylko zbiornik AdBlue jest pusty.

W przypadku ryzyka niemożności rozruchu związanego z brakiem dodatku AdBlue

Zasięg większy od 2400 km

Po włączeniu stacyjki żadna informacja dotycząca zasięgu nie wyświetla się automatycznie w zestawie wskaźników.


Naciśnięcie tego przycisku umożliwia chwilowe wyświetlenie zasięgu jazdy.

Jeżeli samochód posiada takie wyposażenie, można wyświetlić tę informację na ekranie dotykowym.

 • Wybrać menu "Wspomaganie
  jazdy".
 • Następnie wybrać "Diagnostyka".

Zasięg wyświetla się przez
krótką chwilę.

Powyżej 5000 km wartość nie jest podawana.

Zasięg między 600 i 2400 km

Z chwilą włączenia stacyjki
zapala się wskaźnik UREA wraz z towarzyszącym sygnałem dźwiękowym i wyświetleniem komunikatu (np. "Uzupełnij dodatek układu oczyszczania spalin: Rozruch zabroniony za 1500 km") informującego o zasięgu jazdy wyrażonym w kilometrach albo milach.

Podczas jazdy komunikat wyświetla się co 300 km, dopóki zapas dodatku w zbiorniku nie zostanie uzupełniony.

Należy skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT albo z warsztatem specjalistycznym, aby uzupełnić zapas dodatku AdBlue.

Zapas dodatku można także uzupełnić we własnym zakresie.

Więcej informacji na temat uzupełniania dodatku AdBlue znajduje się w odpowiedniej rubryce.

Zasięg między 0 i 600 km

Z chwilą włączenia stacyjki
zapala się wskaźnik SERVICE i miga wskaźnik UREA wraz z towarzyszącym sygnałem dźwiękowym i wyświetleniem komunikatu (np. "Uzupełnij dodatek układu oczyszczania spalin: Rozruch zabroniony za 600 km") informującego o zasięgu jazdy wyrażonym w kilometrach albo milach.

Podczas jazdy komunikat wyświetla się co 30 sekund, dopóki zapas dodatku w zbiorniku nie zostanie uzupełniony.

Należy skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT albo z warsztatem specjalistycznym, aby uzupełnić zapas dodatku AdBlue.

Zapas dodatku można także uzupełnić we własnym zakresie.

W przeciwnym wypadku nie będzie możliwe ponowne uruchomienie samochodu.

Awaria związana z brakiem dodatku AdBlue

Po włączeniu stacyjki zapala się
wskaźnik SERVICE i miga wskaźnik UREA wraz z towarzyszącym sygnałem dźwiękowym i wyświetleniem komunikatu "Napełnić dodatek układu oczyszczania spalin: Rozruch zabroniony".

Zbiornik AdBlue jest pusty: przepisowe urządzenie blokujące rozruch uniemożliwia ponowne uruchomienie silnika.

Aby móc ponownie uruchomić silnik, zalecamy skontaktowanie się z ASO sieci PEUGEOT albo z warsztatem specjalistycznym w celu uzupełnienia właściwą ilość dodatku.

Jeżeli wykonuje się tę operację we własnym zakresie, należy koniecznie wlać do zbiornika co najmniej 3,8 litra AdBlue.

Więcej informacji na temat uzupełniania dodatku AdBlue znajduje się w odpowiedniej rubryce.

W przypadku wykrycia niesprawności systemu oczyszczania spalin SCR

Urządzenie blokujące rozruch silnika włącza się automatycznie po przebyciu ponad 1100 km po potwierdzeniu usterki systemu czystości spalin SCR. Należy możliwie jak najszybciej zlecić sprawdzenie systemu w ASO sieci PEUGEOT albo w warsztacie specjalistycznym.

W przypadku wykrycia niesprawności

Kontrolki UREA, SERVICE i
autodiagnostyki silnika zapalają się, którym towarzyszy sygnał dźwiękowy i wyświetlenie komunikatu "Usterka oczyszczania spalin", aby zasygnalizować niesprawność systemu oczyszczania spalin.

Alarm włącza się podczas jazdy, gdy niesprawność jest wykryta po raz pierwszy, następnie po włączeniu stacyjki przy kolejnej jeździe, dopóki utrzymuje się przyczyna niesprawności.

Jeżeli jest to chwilowa niesprawność, alarm znika w trakcie następnej jazdy, po kontroli autodiagnostyki systemu oczyszczania spalin SCR.

Podczas fazy dozwolonej jazdy (między 1100 km i 0 km)

Jeżeli niesprawność systemu SCR
potwierdzi się (po przejechaniu 50 km z ciągłym wyświetlaniem sygnału niesprawności), zapalają się kontrolki SERVICE i autodiagnostyki silnika oraz miga kontrolka UREA, wraz z towarzyszącym sygnałem dźwiękowym i wyświetleniem komunikatu (np. "Usterka oczyszczania spalin: Rozruch zabroniony za 300 km") podającego zasięg jazdy wyrażony w kilometrach albo milach.

Podczas jazdy komunikat wyświetla się co 30 sekund, dopóki nieprawność systemu oczyszczania spalin SCR się utrzymuje.

Alarm jest ponawiany po włączeniu stacyjki.

Należy możliwie jak najszybciej skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT albo z warsztatem specjalistycznym.

W przeciwnym wypadku nie będą mogli Państwo ponownie uruchomić samochodu.

Rozruch zabroniony

Przy każdym włączeniu stacyjki
zapalają się kontrolki SERVICE i autodiagnostyki silnika oraz miga kontrolka UREA, wraz z towarzyszącym sygnałem dźwiękowym i wyświetleniem komunikatu "Usterka oczyszczania spalin: Rozruch zabroniony".

Dopuszczalna granica przebiegu została przekroczona: urządzenie blokujące rozruch uniemożliwia ponowne uruchomienie silnika.

Aby móc ponownie uruchomić silnik, należy koniecznie zwrócić się do ASO sieci PEUGEOT albo do warsztatu specjalistycznego.

  System SCR

  Za pomocą dodatku zwanego AdBlue zawierającego mocznik, katalizator przekształca do 85% tlenków azotu (NOx) na azot i wodę, które są niesz ...

  Uzupełnianie dodatku AdBlue

  Napełnianie zbiornika AdBlue przewidziano przy każdym przeglądzie samochodu w ASO sieci PEUGEOT albo w warsztacie specjalistycznym. Niemniej jednak, biorą ...

  Zobacz tez:

  Komunikaty na wyświetlaczu informacyjnym
  KONTROLA TRAKCJI TYMCZASOWO WYŁ. - W ten sposób sygnalizowane jest czasowe wyłączenie kontroli przyczepności z powodu przegrzania hamulców. - Funkcja zostanie ponownie włączona po ostygnięciu hamulców. WYMAGANY SERWIS ANTYPOŚLIZG ...

  Czyszczenie wnętrza
  Należy stosować wyłącznie zalecane przez Volvo kosmetyki samochodowe. Stosować je regularnie, przestrzegając dołączonych do nich instrukcji. Przed zastosowaniem środków czyszczących ważne jest oczyszczenie powierzchni odkurzaczem. ...

  Materiały eksploatacyjne
  Olej w silniku tego samochodu został specjalnie opracowany i przetestowany, by spełniać wymogi przewidziane przez Wykaz czynności przeglądów okresowych. Stałe stosowanie wskazanych materiałów eksploatacyjnych zapewnia właściwe zuży ...

  Categorie