Peugeot 308: Przekroczenie zaprogramowanej prędkości

Peugeot 308 –> Jazda –> Aktywny regulator prędkości –> Przekroczenie zaprogramowanej prędkości

Poprzez naciskanie pedału przyspieszenia można chwilowo przekroczyć zaprogramowaną prędkość.

Wystarczy zwolnić pedał przyspieszenia, aby powrócić do prędkości zadanej.

W przypadku niezamierzonego przekroczenia zadanej prędkości, np. w przypadku dużego nachylenia drogi, miganie prędkości w zestawie wskaźników ostrzega kierowcę.

  Zmiana prędkości podróżnej i/lub odległości pomiędzy pojazdami wyrażonej w czasie

  Przycisk 5 (MEM) Nacisnąć przycisk 5, sześć prędkości granicznych i wartość zadana odległości pomiędzy pojazdami wy ...

  Sytuacje podczas jazdy i powiązane alarmy

  Poniższa tabela opisuje alarmy i komunikaty wyświetlane w zależności od sytuacji podczas jazdy. Wyświetlanie tych alarmów nie odbywa się w ...

  Zobacz tez:

  Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego
  Firma Volvo zaleca oleje Castrol. WAŻNE Zawsze stosować olej o zalecanej klasie. Często sprawdzać poziom oleju i wymieniać go regularnie. Użycie oleju o niższej klasie lub jazda samochodem ze zbyt niskim poziomem oleju spowoduje uszkodzen ...

  Usterka działania
  W przypadku wadliwego działania systemu ta kontrolka świeci na stałe. Przeprowadzić kontrolę w ASO sieci PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym. W przypadku nieprawidłowości w trybie STOP silnik może zgasnąć. Wszystkie kontrolki ze ...

  Głośność
  Telefon korzysta z głośnika w drzwiach kierowcy. Głośność rozmowy Wzmocnienie głosu rozmówcy można regulować odpowiednimi przyciskami przy kierownicy. Głośność zestawu audio w trakcie połączenia telefonicznego ...

  Categorie