Peugeot 308: Przekroczenie zaprogramowanej prędkości

Peugeot 308 –> Jazda –> Aktywny regulator prędkości –> Przekroczenie zaprogramowanej prędkości

Poprzez naciskanie pedału przyspieszenia można chwilowo przekroczyć zaprogramowaną prędkość.

Wystarczy zwolnić pedał przyspieszenia, aby powrócić do prędkości zadanej.

W przypadku niezamierzonego przekroczenia zadanej prędkości, np. w przypadku dużego nachylenia drogi, miganie prędkości w zestawie wskaźników ostrzega kierowcę.

  Zmiana prędkości podróżnej i/lub odległości pomiędzy pojazdami wyrażonej w czasie

  Przycisk 5 (MEM) Nacisnąć przycisk 5, sześć prędkości granicznych i wartość zadana odległości pomiędzy pojazdami wy ...

  Sytuacje podczas jazdy i powiązane alarmy

  Poniższa tabela opisuje alarmy i komunikaty wyświetlane w zależności od sytuacji podczas jazdy. Wyświetlanie tych alarmów nie odbywa się w ...

  Zobacz tez:

  Park Assist
  System aktywnie wspomaga parkowanie poprzez wykrywanie wolnego miejsca parkingowego, a następnie steruje układem kierowniczym samochodu, dzięki czemu umożliwia jego zaparkowanie. System przejmuje sterowanie układem kierowniczym, a kierowcy pozostaje jedynie przyspie ...

  Z automatyczną lub ręczną klimatyzacją dwustrefową
  (z ekranem dotykowym) Nacisnąć ten przycisk, aby osuszyć albo odmrozić przednią szybę oraz szyby boczne. System steruje automatycznie klimatyzacją, wydatkiem powietrza i dopływem powietrza oraz rozprowadza nawiew w sposób optymalny w kierunku s ...

  Kontrola zaryglowania
  Przed rozpoczęciem jazdy z przyczepą lub bagażnikiem należy sprawdzić, czy głowica kulista została właściwie zablokowana, w przeciwnym razie może dojść do niestabilności podczas jazdy i wypadku. Poruszając głowicą k ...

  Categorie