Peugeot 308: Zmiana prędkości podróżnej i/lub odległości pomiędzy pojazdami wyrażonej w czasie

Peugeot 308 –> Jazda –> Aktywny regulator prędkości –> Zmiana prędkości podróżnej i/lub odległości pomiędzy pojazdami wyrażonej w czasie

Przycisk 5 (MEM)

Przycisk 5 (MEM)


Nacisnąć przycisk 5, sześć prędkości granicznych i wartość zadana odległości pomiędzy pojazdami wyświetlają się na ekranie dotykowym.

 • Wybrać wartość prędkości: wyświetla się ona w zestawie wskaźników,
 • nacisnąć jeden z przycisków "+" albo "-", aby wybrać nową wartość zadaną odległości pomiędzy pojazdami w zakresie pomiędzy 2,5 i 1 sekundą.

Wartość ta pozostaje zapamiętana bez względu na stan funkcji.

Ekran wyboru zamyka się po kilku sekundach.

Wówczas zmiany zostają uwzględnione.

W przypadku obecności pojazdu wykrytego przez radar, jeżeli wybrana prędkość jest znacznie większa od prędkości tego pojazdu, system nie włącza się i wyświetla się komunikat alarmowy "Włączenie odrzucone, nieodpowiednie warunki", dopóki warunki bezpieczeństwa nie pozwolą na włączenie systemu.

  Zmiana tylko prędkości podróżnej

  Przyciski 2 (SET+) i 3 (SET-) Jeżeli regulator jest włączony, można zmienić: kolejnymi krótkimi naciśnięciami, aby zmieniać sk ...

  Przekroczenie zaprogramowanej prędkości

  Poprzez naciskanie pedału przyspieszenia można chwilowo przekroczyć zaprogramowaną prędkość. Wystarczy zwolnić pedał przyspieszeni ...

  Zobacz tez:

  Ostrzeżenia
  Do holowania przyczepy kempingowej lub przyczepy innego typu samochód powinien być wyposażony w homologowany hak holowniczy i odpowiednią instalację elektryczną. W przypadku instalowania haka holowniczego z rynku części zamiennych montaż powini ...

  Wyświetlanie odległości pomiędzy pojazdami wyrażonej w czasie
  Dzięki radarowi umieszczonemu z przodu pojazdu funkcja ta pomaga kierowcy w zachowaniu bezpiecznej odległości, którą powinien zachować pomiędzy swoim pojazdem i pojazdem jadącym przed nim. Odległość wyrażona w czasie wyświetla s ...

  Zabezpieczenie przed podniesieniem*
  System kontroluje ruchy i zmiany położenia samochodu. Alarm włącza się, jeżeli samochód zostanie podniesiony, przemieszczony albo coś w niego uderzy. Funkcja autoochrony System reaguje na próbę wyłączenia jednego z element&oacu ...

  Categorie