Peugeot 308: Zmiana prędkości podróżnej i/lub odległości pomiędzy pojazdami wyrażonej w czasie

Peugeot 308 –> Jazda –> Aktywny regulator prędkości –> Zmiana prędkości podróżnej i/lub odległości pomiędzy pojazdami wyrażonej w czasie

Przycisk 5 (MEM)

Przycisk 5 (MEM)


Nacisnąć przycisk 5, sześć prędkości granicznych i wartość zadana odległości pomiędzy pojazdami wyświetlają się na ekranie dotykowym.

 • Wybrać wartość prędkości: wyświetla się ona w zestawie wskaźników,
 • nacisnąć jeden z przycisków "+" albo "-", aby wybrać nową wartość zadaną odległości pomiędzy pojazdami w zakresie pomiędzy 2,5 i 1 sekundą.

Wartość ta pozostaje zapamiętana bez względu na stan funkcji.

Ekran wyboru zamyka się po kilku sekundach.

Wówczas zmiany zostają uwzględnione.

W przypadku obecności pojazdu wykrytego przez radar, jeżeli wybrana prędkość jest znacznie większa od prędkości tego pojazdu, system nie włącza się i wyświetla się komunikat alarmowy "Włączenie odrzucone, nieodpowiednie warunki", dopóki warunki bezpieczeństwa nie pozwolą na włączenie systemu.

  Zmiana tylko prędkości podróżnej

  Przyciski 2 (SET+) i 3 (SET-) Jeżeli regulator jest włączony, można zmienić: kolejnymi krótkimi naciśnięciami, aby zmieniać sk ...

  Przekroczenie zaprogramowanej prędkości

  Poprzez naciskanie pedału przyspieszenia można chwilowo przekroczyć zaprogramowaną prędkość. Wystarczy zwolnić pedał przyspieszeni ...

  Zobacz tez:

  Wyjmowanie haka holowniczego
  Włożyć kluczyk do zamka i obrócić w prawo do położenia zwolnionej blokady. Wcisnąć gałkę blokady 1 i obrócić w lewo 2, aż rozlegnie się odgłos zatrzasku. Kontynuować obrót g ...

  Włączanie/wyłączanie systemu
  Wyłączanie Na najniższym stopniu dmuchawy nacisnąć przycisk po lewej stronie, aby całkowicie wyłączyć automatyczną klimatyzację. Wszystkie wskazania oprócz sygnalizacji włączonego ogrzewania tylnej szyby zgasną. Wy&# ...

  Pojemnik z narzędziami
  (zależnie od wyposażenia) Składa się z odpowiednio ukształtowanego pojemnika  (w przypadku wersji TIPO 5DOOR) lub  (w przypadku wersji TIPO STATION WAGON), umieszczonego w bagażniku i używanego do przechowywania przedmiotów oraz umożliw ...

  Categorie