Peugeot 308: Zmiana prędkości podróżnej i/lub odległości pomiędzy pojazdami wyrażonej w czasie

Peugeot 308 –> Jazda –> Aktywny regulator prędkości –> Zmiana prędkości podróżnej i/lub odległości pomiędzy pojazdami wyrażonej w czasie

Przycisk 5 (MEM)

Przycisk 5 (MEM)


Nacisnąć przycisk 5, sześć prędkości granicznych i wartość zadana odległości pomiędzy pojazdami wyświetlają się na ekranie dotykowym.

 • Wybrać wartość prędkości: wyświetla się ona w zestawie wskaźników,
 • nacisnąć jeden z przycisków "+" albo "-", aby wybrać nową wartość zadaną odległości pomiędzy pojazdami w zakresie pomiędzy 2,5 i 1 sekundą.

Wartość ta pozostaje zapamiętana bez względu na stan funkcji.

Ekran wyboru zamyka się po kilku sekundach.

Wówczas zmiany zostają uwzględnione.

W przypadku obecności pojazdu wykrytego przez radar, jeżeli wybrana prędkość jest znacznie większa od prędkości tego pojazdu, system nie włącza się i wyświetla się komunikat alarmowy "Włączenie odrzucone, nieodpowiednie warunki", dopóki warunki bezpieczeństwa nie pozwolą na włączenie systemu.

  Zmiana tylko prędkości podróżnej

  Przyciski 2 (SET+) i 3 (SET-) Jeżeli regulator jest włączony, można zmienić: kolejnymi krótkimi naciśnięciami, aby zmieniać sk ...

  Przekroczenie zaprogramowanej prędkości

  Poprzez naciskanie pedału przyspieszenia można chwilowo przekroczyć zaprogramowaną prędkość. Wystarczy zwolnić pedał przyspieszeni ...

  Zobacz tez:

  Odryglowanie całego pojazdu
  Nacisnąć otwartą kłódkę, aby odryglować pojazd. Odryglowanie selektywne Fabrycznie włączone jest odryglowanie całego pojazdu. Ten parametr wprowadza się przez menu "Wspomaganie jazdy", potem "Ustawianie param. pojazd ...

  Dostosowanie głośności
  Głośność odtwarzanych dźwięków zależy od danego urządzenia audio. Jeśli ta głośność mocno odbiega od głośności innych urządzeń audio, wówczas dobrze będzie ujednolicić te parametry. ...

  Gniazdo zasilania osprzętu 12 V
  Aby podłączyć osprzęt 12 V (o maksymalnej mocy 120 W), wyciągnąć zaślepkę i włożyć odpowiednią wtyczkę. Należy przestrzegać podanej mocy, aby uniknąć uszkodzenia podłączonego urząd ...

  Categorie