Peugeot 308: Automatyczne hamowanie awaryjne

Peugeot 308 –> Jazda –> Alarm ryzyka zderzenia, automatyczne hamowanie awaryjne –> Automatyczne hamowanie awaryjne

Automatyczne hamowanie awaryjne jest funkcją, która ma na celu zmniejszenie prędkości zderzenia albo uniknięcie zderzenia czołowego w razie braku reakcji kierowcy, przy wykorzystaniu środka detekcji typu radar i poprzez oddziaływanie na układ hamulcowy pojazdu.

Automatyczne hamowanie awaryjne


Warunki włączenia

Automatyczne hamowanie awaryjne działa tylko przy spełnieniu następujących warunków:

 • silnik pracuje,
 • nie ma usterek na poziomie elektronicznego programu stabilności,
 • prędkość co najmniej 20 km/h,
 • dostateczne obroty silnika.

Natomiast wykrywanie radarowe nie może oddziaływać na układ hamulcowy na ostrym zakręcie.

Warunki włączenia


Z podstrony menu "Wspomaganie jazdy":

 • Wybrać menu "Ustawianie param.

  pojazdu".

 • Zaznaczyć wiersz "Alarm ryzyka zderzenia oraz hamowanie automatyczne".

Nacisnąć ikonę lupy.


Warunki włączenia


 • Zmienić próg włączenia alarmu i zaznaczyć wiersz "Hamowanie automatyczne".
 • Nacisnąć "Zakończ", aby zapamiętać próg i wyjść z menu.
 • Nacisnąć "Zatwierdź", aby zapisać zmiany.

Kontrolka miga, gdy pojazd
"zaczyna" hamować, ale w żadnym wypadku nie spowoduje to jego zatrzymania.

Należy mocno dociskać pedał
hamulca aż do całkowitego zatrzymania pojazdu.

Jeżeli funkcja automatycznego
hamowania nie jest włączona, kontrolka świeci się na stałe.

  Alarmy

  W zależności od ryzyka zderzenia wykrytego przez system i wybranego progu alarmu może włączać się kilka poziomów alarmu: Poziom 1: alar ...

  Usterka działania

  W przypadku usterki kierowcę ostrzega wyświetlenie kontrolki Service w połączeniu z komunikatem. Skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z war ...

  Zobacz tez:

  Wyloty wentylacyjne w desce rozdzielczej
  Otwarte Zamknięte Regulacja strumienia powietrza w poziomie Regulacja strumienia powietrza w pionie W celu usunięcia zaparowania z szyb bocznych należy skierować boczne wyloty powietrza na szyby boczne. Dla zapewnienia optymalnego komfortu i efektywnego usuw ...

  Włączanie/wyłączanie
  Lokalizacja wyłącznika. Poduszka powietrzna jest aktywna. Przy takim ustawieniu na przednim fotelu mogą podróżować osoby o wzroście powyżej 140 cm, ale nie dzieci w specjalnym foteliku bądź na podwyższeniu. Poduszka powietrzn ...

  Koła z oponami letnimi i zimowymi
  Strzałka pokazuje kierunek obracania się opony. Przed wymianą opon zimowych na letnie lub odwrotnie (patrz) należy je odpowiednio oznakować, aby wiadomo było, po której stronie samochodu były zamocowane (np. L = lewe, R = prawe). Opony z bieżn ...

  Categorie