Peugeot 308: Automatyczne hamowanie awaryjne

Peugeot 308 –> Jazda –> Alarm ryzyka zderzenia, automatyczne hamowanie awaryjne –> Automatyczne hamowanie awaryjne

Automatyczne hamowanie awaryjne jest funkcją, która ma na celu zmniejszenie prędkości zderzenia albo uniknięcie zderzenia czołowego w razie braku reakcji kierowcy, przy wykorzystaniu środka detekcji typu radar i poprzez oddziaływanie na układ hamulcowy pojazdu.

Automatyczne hamowanie awaryjne


Warunki włączenia

Automatyczne hamowanie awaryjne działa tylko przy spełnieniu następujących warunków:

 • silnik pracuje,
 • nie ma usterek na poziomie elektronicznego programu stabilności,
 • prędkość co najmniej 20 km/h,
 • dostateczne obroty silnika.

Natomiast wykrywanie radarowe nie może oddziaływać na układ hamulcowy na ostrym zakręcie.

Warunki włączenia


Z podstrony menu "Wspomaganie jazdy":

 • Wybrać menu "Ustawianie param.

  pojazdu".

 • Zaznaczyć wiersz "Alarm ryzyka zderzenia oraz hamowanie automatyczne".

Nacisnąć ikonę lupy.


Warunki włączenia


 • Zmienić próg włączenia alarmu i zaznaczyć wiersz "Hamowanie automatyczne".
 • Nacisnąć "Zakończ", aby zapamiętać próg i wyjść z menu.
 • Nacisnąć "Zatwierdź", aby zapisać zmiany.

Kontrolka miga, gdy pojazd
"zaczyna" hamować, ale w żadnym wypadku nie spowoduje to jego zatrzymania.

Należy mocno dociskać pedał
hamulca aż do całkowitego zatrzymania pojazdu.

Jeżeli funkcja automatycznego
hamowania nie jest włączona, kontrolka świeci się na stałe.

  Alarmy

  W zależności od ryzyka zderzenia wykrytego przez system i wybranego progu alarmu może włączać się kilka poziomów alarmu: Poziom 1: alar ...

  Usterka działania

  W przypadku usterki kierowcę ostrzega wyświetlenie kontrolki Service w połączeniu z komunikatem. Skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z war ...

  Zobacz tez:

  Skrzynka przekaźników i bezpieczników w kabinie samochodu
  W skrzynce bezpieczników umieszczonej w kabinie samochodu znajduje się 50 gniazd bezpieczników. Skrzynka znajduje się pod schowkiem w desce rozdzielczej. Znajdują się tu także bezpieczniki zapasowe. Narzędzia do wymiany bezpieczników znajdu ...

  Materiały eksploatacyjne
  Olej w silniku tego samochodu został specjalnie opracowany i przetestowany, by spełniać wymogi przewidziane przez Wykaz czynności przeglądów okresowych. Stałe stosowanie wskazanych materiałów eksploatacyjnych zapewnia właściwe zuży ...

  Zwiększanie prędkości
  Po ustawieniu urządzenia można zwiększyć ustawioną prędkość poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku SET +. Po jednokrotnym naciśnięciu na przycisk SET + ustawiona prędkość wzrasta o 1 km/h (lub równowa ...

  Categorie