Peugeot 308: Automatyczne hamowanie awaryjne

Peugeot 308 –> Jazda –> Alarm ryzyka zderzenia, automatyczne hamowanie awaryjne –> Automatyczne hamowanie awaryjne

Automatyczne hamowanie awaryjne jest funkcją, która ma na celu zmniejszenie prędkości zderzenia albo uniknięcie zderzenia czołowego w razie braku reakcji kierowcy, przy wykorzystaniu środka detekcji typu radar i poprzez oddziaływanie na układ hamulcowy pojazdu.

Automatyczne hamowanie awaryjne


Warunki włączenia

Automatyczne hamowanie awaryjne działa tylko przy spełnieniu następujących warunków:

 • silnik pracuje,
 • nie ma usterek na poziomie elektronicznego programu stabilności,
 • prędkość co najmniej 20 km/h,
 • dostateczne obroty silnika.

Natomiast wykrywanie radarowe nie może oddziaływać na układ hamulcowy na ostrym zakręcie.

Warunki włączenia


Z podstrony menu "Wspomaganie jazdy":

 • Wybrać menu "Ustawianie param.

  pojazdu".

 • Zaznaczyć wiersz "Alarm ryzyka zderzenia oraz hamowanie automatyczne".

Nacisnąć ikonę lupy.


Warunki włączenia


 • Zmienić próg włączenia alarmu i zaznaczyć wiersz "Hamowanie automatyczne".
 • Nacisnąć "Zakończ", aby zapamiętać próg i wyjść z menu.
 • Nacisnąć "Zatwierdź", aby zapisać zmiany.

Kontrolka miga, gdy pojazd
"zaczyna" hamować, ale w żadnym wypadku nie spowoduje to jego zatrzymania.

Należy mocno dociskać pedał
hamulca aż do całkowitego zatrzymania pojazdu.

Jeżeli funkcja automatycznego
hamowania nie jest włączona, kontrolka świeci się na stałe.

  Alarmy

  W zależności od ryzyka zderzenia wykrytego przez system i wybranego progu alarmu może włączać się kilka poziomów alarmu: Poziom 1: alar ...

  Usterka działania

  W przypadku usterki kierowcę ostrzega wyświetlenie kontrolki Service w połączeniu z komunikatem. Skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z war ...

  Zobacz tez:

  Dystrybucja powietrza
    Dystrybucja powietrza Użycie: Powietrze na szyby. Pewna ilość powietrza wypływa z nawiewów. Powietrze nie jest zawracane do obiegu. Klimatyzacja jest zawsze załączona. w celu szybkiego usunięc ...

  Nowe koła i opony
  Montaż nowych kół i opon należy zlecać wyłącznie Serwisom lub zakładowi wulkanizacji. W przeciwnym razie w przypadku niewłaściwego wykonania prac istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia dodatkowych szkód i związanego z tym ...

  Włączanie i wyłączanie
  Gdy telefon jest w stanie aktywnym lub w stanie gotowości (standby), na wyświetlaczu widoczna jest słuchawka. Jeżeli w momencie obrócenia kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do pozycji 0 telefon był w jednym z powyższych trybów, przy następnym ...

  Categorie