BMW Serii 1: Myjnie

Aby nie dopuścić do uszkodzenia lakieru samochodu, należy w miarę możliwości korzystać z myjni tekstylnych lub myjni stosujących miękkie szczotki.

Nie należy korzystać z myjni wysokociśnieniowych, w przeciwnym razie w obszarze szyb mogą przedostać się krople wody do wnętrza samochodu.

Przed wjazdem do myjni należy sprawdzić, czy jest ona odpowiednia dla Państwa BMW.

Zwrócić przy tym uwagę na poniższe punkty:

 • Wymiary samochodu
 • W razie konieczności złożyć lusterka zewnętrzne
 • Maksymalnie dopuszczalna szerokość opon.

Nie należy korzystać z myjni lub myjni automatycznych, wyposażonych w szyny prowadzące o wysokości powyżej 10 cm,w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia elementów karoserii.

Czynności przygotowawcze przed wjazdem do myjni:

 • Odkręcić antenę prętową.
 • Wyłączyć czujnik deszczu, aby zapobiec samoczynnemu uruchomieniu wycieraczek.
 • Wyłączyć wycieraczkę tylnej szyby i odpowiednio zabezpieczyć. W razie potrzeby należy spytać właściciela myjni o odpowiednie zabezpieczenie wycieraczek.
 • Zdjąć dodatkowe elementy zewnętrzne, np.

  spoiler lub antenę telefoniczną, jeśli istnieje ryzyko uszkodzenia.

 • Pozostawić pilot w stacyjce.

Automatyczna skrzynia biegów

Przed wjazdem do myjni umożliwić swobodne toczenie się samochodu:

1. Włożyć pilota w stacyjkę, również w przypadku wyposażenia w funkcję dostępu komfortowego.

2. Ustawić dźwignię sterującą w położeniu N.

3. Zwolnić hamulec ręczny.

4. Wyłączyć silnik.

5. Pozostawić pilota w stacyjce, aby pojazd mógł się swobodnie toczyć.

  Pielęgnacja zewnętrzna

  Mycie pojazdu Szczególnie w miesiącach zimowych należy dopilnować, aby pojazd był myty częściej. Silne zabrudzenie lub osad soli do posypyw ...

  Myjka parowa / myjka ciśnieniowa

  Przy stosowaniu myjki ciśnieniowej lub parowej należy zachować wystarczająco duży odstęp dyszy od pojazdu i nie przekraczać maksymalnej temper ...

  Zobacz tez:

  Zasada działania
  Telefony komórkowe mogą być połączone z samochodem poprzez funkcję Bluetooth. Po jednokrotnym zalogowaniu odpowiedniego telefonu komórkowego w samochodzie, można obsługiwać telefon za pomocą radia, przycisków na kierownicy oraz ...

  Awaryjna naprawa przebitej opony
  Informacje na temat funkcji poszczególnych elementów znajdują się na poprzednim rysunku.  Otworzyć pokrywę zestawu naprawczego do ogumienia.  Zdjąć etykietę z maksymalną dopuszczalną prędkością i przyk ...

  Ogrzewanie foteli
  W zależności od wyposażenia, nacisnąć przycisk 1 lub 2. Jedno naciśnięcie przycisku powoduje zmianę temperatury o jeden poziom. Przy wyborze najwyższej temperatury świecą się trzy diody. Wyłączanie: Wcisną ...

  Categorie