Fiat Tipo: Usługi Uconnect LIVE

Po naciśnięciu przycisku graficznego Uconnect następuje wejście do menu Aplikacje systemu UconnectLIVE.

Dostępność poszczególnych usług zależy od konfiguracji samochodu i od rynku, na którym go zakupiono.

Aby skorzystać z usług UconnectLIVE, należy pobrać aplikację UconnectLIVE z Google Play lub z Apple Store i zarejestrować się poprzez aplikację lub na stronie www.DriveUconnect.eu.

Pierwszy dostęp do usług w samochodzie

Po uruchomieniu aplikacji UconnectLIVE i wprowadzeniu swoich danych uwierzytelniających, aby wejść do usług UconnectLIVE w samochodzie, konieczne jest sparowanie poprzez Bluetooth posiadanego smartfona i radioodtwarzacza, jak opisano w rozdziale "Rejestracja telefonu komórkowego".

Po wykonaniu sparowania i naciśnięciu ikony UconnectLIVE na radioodtwarzaczu będzie można wejść do powiązanych usług.

Aby móc korzystać z powiązanych usług, użytkownik musi wykonać procedurę aktywacji zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się w aplikacji UconnectLIVE po sparowaniu urządzeń poprzez Bluetooth.

Ustawienia usług Uconnect LIVE, którymi można zarządzać za pomocą radioodtwarzacza

Z menu radioodtwarzacza przeznaczonym do obsługi usług Uconnect LIVE można wejść do sekcji ustawień, posługując się ikoną . W tej sekcji użytkownik będzie
mógł sprawdzić opcje systemu i zmienić je wedle własnych preferencji.

Aktualizacja systemów

W razie, gdyby dostępna była aktualizacja systemu UconnectLIVE, podczas korzystania z usług UconnectLIVE użytkownik zostanie poinformowany o niej komunikatem widocznym na ekranie radioodtwarzacza.

Powiązane usługi, do których można wejść w samochodzie

Aplikacje eco:Drive i my:Car opracowano po to, by klient mógł cieszyć się lepszymi doświadczeniami podczas jazdy, a korzystać z nich można na wszystkich rynkach, na których dostępne są usługi UconnectLIVE.

Jeśli w radioodtwarzaczu zainstalowany jest system nawigacji, dostęp do usług UconnectLIVE pozwala na korzystanie z usług "Live".

eco:Drive

Aplikacja eco:Drive umożliwia wyświetlanie w czasie rzeczywistym informacji o własnym stylu jazdy, co pozwala na stopniowe zwiększanie jego skuteczności, jeśli chodzi o zużycie paliwa i emisje szkodliwych zanieczyszczeń.

Ponadto można również zapisać dane na pamięci USB i dokonać ich opracowania na własnym komputerze dzięki aplikacji eco:Drive dostępnej na stronie www.DriveUconnect.eu.

Ocena stylu jazdy zależna jest od czterech wskaźników, które monitorują następujące parametry: przyspieszanie, zwalnianie, zmiana biegów, prędkość.

Wskazanie eco:Drive

Aby uruchomić tę funkcję, należy nacisnąć przycisk graficzny eco:Drive.

W radioodtwarzaczu zostanie wyświetlony ekran, na którym widnieją 4 wskaźniki: Przyspieszanie, Zwalnianie, Prędkość i Zmiana biegów. Wskaźniki te będą koloru szarego, dopóki system nie będzie miał wystarczających danych, aby ocenić styl jazdy. Po zgromadzeniu wystarczającej ilości danych wskaźniki te przybiorą 5 kolorów, w zależności od dokonanej oceny: ciemnozielony (doskonała), jasnozielony, żółty, pomarańczowy i czerwony (bardzo zła).

W przypadku dłuższych postojów na wyświetlaczu pojawi się uzyskana dotychczas średnia wskaźników ("Śred.

wsk."), aby później ponownie wyświetlać w kolorach poszczególne wskaźniki, gdy tylko samochód wznowi jazdę.

Rejestrowanie i przekazywanie danych z podróży

Dane z podróży można zapisywać w pamięci systemu i przekazywać za pośrednictwem odpowiednio skonfigurowanej pamięci USB lub dzięki aplikacji UconnectLIVE. Dzięki temu można później przejrzeć historię zgromadzonych danych, wyświetlając analizę ogólną danych z podróży i stosowanego stylu jazdy.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.DriveUconnect.eu.

my:Car

Dzięki my:Car można zawsze mieć kontrolę nad poprawnym stanem własnego samochodu.

my:Car potrafi w czasie rzeczywistym rozpoznawać nieprawidłowości w działaniu pojazdu i informować użytkownika o upłynięciu terminu jego przeglądu okresowego. Aby obsługiwać aplikację, należy nacisnąć przycisk graficzny " my:Car".

Na wyświetlaczu pojawi się ekran, na którym widnieje sekcja "care:Index", w której znajdują się wszystkie szczegółowe informacje o stanie samochodu. Poprzez naciśnięcie przycisku graficznego "Aktywne sygnały" można wyświetlić szczegóły rozpoznanych w samochodzie anomalii (o ile występują), które spowodowały zaświecenie się lampki sygnalizacyjnej.

  Tryb telefon

  AKTYWACJA TRYBU TELEFON Aby uaktywnić tryb Telefon, należy nacisnąć na wyświetlaczu przycisk graficzny "Telefon". UWAGA Aby sprawdzić wykaz kom ...

  Ustawienia

  Aby wyświetlić główne menu ustawień, należy nacisnąć na wyświetlaczu przycisk graficzny "Nastawienia". UWAGA Sposób wy ...

  Zobacz tez:

  Ustawienia audio
  Głośność rozmowy Głośność rozmowy można regulować w czasie trwania rozmowy. W tym celu należy użyć elementów sterowania przy kierownicy. Głośność zestawu audio w trakcie połączenia telefoniczne ...

  Usterki w działaniu
  Działanie funkcji dostępu komfortowego może zostać zakłócone przez lokalne fale radiowe, np.przez telefon komórkowy w bezpośrednim pobliżu pilota lub w następstwie ładowania telefonu komórkowego w pojeździe. Wówcza ...

  Dodatkowa nagrzewnica spalinowa* (silnik wysokoprężny)
  Nagrzewnica dodatkowa (silnik wysokoprężny) W samochodach z silnikiem wysokoprężnym dodatkowa nagrzewnica zapewnia prawidłową temperaturę w kabinie przy niskich temperaturach otoczenia. Nagrzewnica ta uruchamiana jest całkowicie automatycznie podczas ...

  Categorie