Fiat Tipo: Tryb telefon

AKTYWACJA TRYBU TELEFON

Aby uaktywnić tryb Telefon, należy nacisnąć na wyświetlaczu przycisk graficzny "Telefon".

UWAGA Aby sprawdzić wykaz kompatybilnych telefonów komórkowych i obsługiwanych przez nie funkcji, należy zapoznać się ze stroną www.DriveUconnect.eu.

Za pośrednictwem przycisków graficznych widniejących na wyświetlaczu możliwe jest:

 • wprowadzanie numeru telefonu (za pomocą klawiatury graficznej widniejącej na wyświetlaczu);
 • wyświetlanie i nawiązywanie połączeń z kontaktami widniejącymi w spisie telefonów telefonu komórkowego;
 • wyświetlanie i nawiązywanie połączeń z kontaktami z rejestru ostatnich połączeń;
 • przypisywanie maksymalnie 10 telefonów/urządzeń audio, aby ułatwić i przyspieszyć dostęp do nich i ich podłączanie;
 • przekazywanie rozmów telefonicznych z systemu do telefonu komórkowego i odwrotnie oraz wyłączenie dźwięku mikrofonu systemowego w celu przeprowadzenia rozmów prywatnych.

Dźwięk telefonu komórkowego przekazywany jest za pośrednictwem systemu audio w samochodzie: system automatycznie wyłącza radioodtwarzacz, gdy używana jest funkcja Telefon.

REJESTRACJA TELEFONU KOMÓRKOWEGO

OSTRZEŻENIE Czynność tę można wykonywać jedynie wówczas, kiedy samochód stoi w bezpiecznych warunkach; gdy samochód jest w ruchu, funkcja ta jest nieaktywna.

Poniżej opisano procedurę rejestracji telefonu komórkowego: niemniej jednak należy również zapoznać się z instrukcją obsługi telefonu komórkowego.

Aby zarejestrować telefon komórkowy, należy:

 • uaktywnić w telefonie komórkowym funkcję Bluetooth;
 • nacisnąć na wyświetlaczu przycisk graficzny "Telefon";
 • jeśli w systemie nie zarejestrowano jeszcze żadnego telefonu komórkowego, wówczas wyświetlany jest odpowiedni ekran;
 • wejść do opcji "Ustawienia" i wybrać "Dodaj urządzenie", aby rozpocząć procedurę rejestracji, a następnie odnaleźć w telefonie komórkowym urządzenie Uconnect;
 • o ile telefon tego wymaga, należy wprowadzić na jego klawiaturze kod PIN wyświetlany na ekranie systemu lub potwierdzić w telefonie komórkowym wyświetlany PIN;
 • podczas fazy rejestracji na wyświetlaczu pojawia się ekran wskazujący stan zaawansowania operacji;
 • po pomyślnym ukończeniu procedury rejestracji na wyświetlaczu pojawia się ekran: po wybraniu opcji "Tak" na zadane pytanie telefon komórkowy zostanie zarejestrowany jako ulubiony (ten telefon komórkowy będzie traktowany priorytetowo względem innych telefonów, które zostaną zarejestrowane później).

  W razie, gdyby nie było przypisanych innych urządzeń, system uwzględni jako ulubione pierwsze przypisane urządzenie.

UWAGA Po wykonaniu aktualizacji oprogramowania należy, w celu zapewnienia prawidłowego działania, usunąć telefon z listy sparowanych z radiem urządzeń, skasować poprzednie powiązanie systemu również z wykazu urządzeń Bluetooth w telefonie i wykonać nową rejestrację.

NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA

Wykonanie opisanych poniżej czynności możliwe jest tylko wówczas, jeśli są one obsługiwane przez używany telefon komórkowy. Aby zapoznać się z wszystkimi dostępnymi funkcjami, należy przeczytać instrukcję obsługi telefonu komórkowego.

Nawiązywanie połączenia możliwe jest w jeden z następujących sposobów:

 • poprzez wybranie pozycji "Książka telefoniczna";
 • poprzez wybranie pozycji "Ostatnie";
 • poprzez wybranie pozycji "Wybierz numer";
 • poprzez wybranie pozycji "Wybierz ponownie".

ULUBIONE

W przypadku połączeń telefonicznych można dodawać numer lub kontakt (o ile występuje już w książce telefonicznej) do listy ulubionych, naciskając jeden z pięciu przycisków graficznych "Pusty" w górnej części wyświetlacza. Ulubionymi można również zarządzać poprzez opcje kontaktów w książce telefonicznej.

CZYTNIK WIADOMOŚCI SMS

System ten umożliwia odczytywanie wiadomości otrzymywanych na telefon komórkowy. Aby skorzystać z tej funkcji, telefon komórkowy musi obsługiwać wymianę wiadomości SMS poprzez Bluetooth.

W razie, gdyby funkcja ta nie była obsługiwana przez telefon, odnośny przycisk graficzny "SMS" jest dezaktywowany (przybiera szary kolor).

Po odebraniu wiadomości tekstowej na wyświetlaczu pojawi się ekran umożliwiający wybór spośród opcji "Przeczytaj", "Zobacz" "Zadzwoń" lub "Zignoruj".

Dostęp do listy otrzymanych wiadomości SMS jest możliwy po naciśnięciu przycisku graficznego "SMS" (na liście widnieje maksymalnie 60 otrzymanych wiadomości).

FUNKCJA "NIE PRZESZKADZAĆ"

O ile funkcja ta jest obsługiwana przez podłączony telefon, po naciśnięciu przycisku graficznego "Nie przeszkadzać" użytkownik nie będzie powiadamiany o żadnym połączeniu czy wiadomości przychodzącej.

Użytkownik może odpowiedzieć, korzystając z wiadomości wstępnie zdefiniowanej lub wiadomości własnej, skonfigurowanej w ustawieniach.

  Rejestracja urządzenia audio Bluetooth

  Aby zarejestrować urządzenie audio Bluetooth, należy: uaktywnić w urządzeniu funkcję Bluetooth; nacisnąć na wyświetlaczu przyc ...

  Usługi Uconnect LIVE

  Po naciśnięciu przycisku graficznego Uconnect następuje wejście do menu Aplikacje systemu UconnectLIVE. Dostępność poszczególnych us ...

  Zobacz tez:

  Instalacja elektryczna
  Informacje ogólne Samochód jest wyposażony w alternator prądu zmiennego sterowany regulatorem napięcia. Instalacja elektryczna jest jednobiegunowa i wykorzystuje podwozie oraz obudowę silnika w charakterze przewodnika. Pojemność akumulatora zale& ...

  Kontrolki świetlne
  Sygnalizatory wzrokowe informują kierowcę o włączeniu danego systemu (kontrolki działania lub wyłączenia) lub o pojawieniu się usterki (kontrolka alarmowa). Po włączeniu zapłonu Niektóre kontrolki alarmowe włączają ...

  Koła ze stopów lekkich
  Podczas hamowania na kołach ze stopów lekkich osadza się pył. Należy go usuwać za pomocą specjalnego środka do czyszczenia obręczy, który nie zawiera kwasu. Nie używać żadnych środków agresywnych, zawierającyc ...

  Categorie