Fiat Tipo: Ustawienia

Aby wyświetlić główne menu ustawień, należy nacisnąć na wyświetlaczu przycisk graficzny "Nastawienia".

UWAGA Sposób wyświetlania pozycji menu różni się w zależności od wersji.

Menu składa się z następujących pozycji:

 • Język;
 • Monitor;
 • Jednostka miary;
 • Stery głosowe;
 • Zegar & data;
 • Bezpieczeń./Pomoc;
 • Światła;
 • Drzwi i blok. drzwi;
 • Opóźn. wyłącz. silnik.;
 • Audio;
 • Telefon/Bluetooth;
 • Konfigur. Radia;
 • Wrócić do nastaw. baz.
 • Wyma.danych osob.

Bezpieczeństwo i pomoc kierowcy (zależnie od wyposażenia)

Za pośrednictwem tej funkcji można wprowadzić następujące ustawienia:

 • " Brake Control" (zależnie od wyposażenia): za pośrednictwem tej funkcji można wybrać tryb interwencji systemu Brake Control.

Dostępne są następujące opcje:

 •  "Wył." (wyłączony): system jest wyłączony;
 •  "Tylko sygnał.": system interweniuje, włączając hamowanie automatyczne;
 •  "Sygn. + akt. ham.": system interweniuje, emitując sygnały dźwiękowe dla kierowcy i uruchamiając hamowanie automatyczne.
 • " Czułość Brake Control" (zależnie od wyposażenia): za pomocą tej funkcji można wybrać "gotowość" interwencji systemu Brake Control, w zależności od odległości od przeszkody. Dostępne są następujące opcje: "Bliski", "Średni", "Odległ.".
 • " Park Assist" (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano): za pośrednictwem tej funkcji można wybrać typ sygnałów emitowanych przez system Park Assist.

  Dostępne są następujące opcje:

 •  "Tylko ostrzeż."
 •  "Ostrzeżenie + obraz"
 • " Front Park Assist" Dostępne są następujące opcje: "Niska", "Średnia", "Wysoka".
 • " Rear Park Assist" Dostępne są następujące opcje: "Niska", "Średnia", "Wysoka".
 • " Opóźnienie Rear View Camera" (zależnie od wyposażenia): umożliwia opóźnienie wyłączenia obrazów z kamery po wyłączeniu biegu wstecznego.
 • "Dynamiczne linie pomocnicze Rear View Camera" (zależnie od wyposażenia): umożliwia uaktywnienie wyświetlania na ekranie siatek dynamicznych, które wskazują kierunek ruchu samochodu.
 • " Czujnik deszczu" (zależnie od wyposażenia): za pośrednictwem tej funkcji można włączyć/wyłączyć działanie automatyczne wycieraczek w razie deszczu.

  Usługi Uconnect LIVE

  Po naciśnięciu przycisku graficznego Uconnect następuje wejście do menu Aplikacje systemu UconnectLIVE. Dostępność poszczególnych us ...

  Nawigacja (tylko w przypadku Uconnect 7" HD Nav LIVE )

  Aby wyświetlić mapę nawigacji, należy nacisnąć na wyświetlaczu na przycisk graficzny "Nav". UWAGA Głośność systemu nawig ...

  Zobacz tez:

  Rozprowadzanie powietrza
  1. Dysze odmrażania lub osuszania przedniej szyby. 2. Dysze odmrażania lub osuszania bocznych szyb przednich. 3. Nawiewy boczne zamykane i ustawiane. 4. Nawiewy środkowe zamykane i ustawiane. 5. Wyloty powietrza na nogi pasażerów z przodu. 6. Wyloty pow ...

  Tryb tempomatu elektronicznego
  Poza trybem Adaptive Cruise Control (ACC) dostępny jest tryb tempomatu elektronicznego do jazdy ze stałą prędkością. Jeśli w samochodzie występuje system Adaptive Cruise Control (ACC), tempomat elektroniczny działa w taki sam sposób jak AC ...

  Pomaganie i korzystanie z pomocy
  Wyposażenie samochodu W niniejszym rozdziale opisane są wszystkie modele samochodów oraz wszystkie wyposażenia seryjne, krajowe a także seryjne, które oferowane są dla danej serii samochodów. Opisane zostały również wersje wyposa&# ...

  Categorie