Fiat Tipo: Ustawienia

Aby wyświetlić główne menu ustawień, należy nacisnąć na wyświetlaczu przycisk graficzny "Nastawienia".

UWAGA Sposób wyświetlania pozycji menu różni się w zależności od wersji.

Menu składa się z następujących pozycji:

 • Język;
 • Monitor;
 • Jednostka miary;
 • Stery głosowe;
 • Zegar & data;
 • Bezpieczeń./Pomoc;
 • Światła;
 • Drzwi i blok. drzwi;
 • Opóźn. wyłącz. silnik.;
 • Audio;
 • Telefon/Bluetooth;
 • Konfigur. Radia;
 • Wrócić do nastaw. baz.
 • Wyma.danych osob.

Bezpieczeństwo i pomoc kierowcy (zależnie od wyposażenia)

Za pośrednictwem tej funkcji można wprowadzić następujące ustawienia:

 • " Brake Control" (zależnie od wyposażenia): za pośrednictwem tej funkcji można wybrać tryb interwencji systemu Brake Control.

Dostępne są następujące opcje:

 •  "Wył." (wyłączony): system jest wyłączony;
 •  "Tylko sygnał.": system interweniuje, włączając hamowanie automatyczne;
 •  "Sygn. + akt. ham.": system interweniuje, emitując sygnały dźwiękowe dla kierowcy i uruchamiając hamowanie automatyczne.
 • " Czułość Brake Control" (zależnie od wyposażenia): za pomocą tej funkcji można wybrać "gotowość" interwencji systemu Brake Control, w zależności od odległości od przeszkody. Dostępne są następujące opcje: "Bliski", "Średni", "Odległ.".
 • " Park Assist" (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano): za pośrednictwem tej funkcji można wybrać typ sygnałów emitowanych przez system Park Assist.

  Dostępne są następujące opcje:

 •  "Tylko ostrzeż."
 •  "Ostrzeżenie + obraz"
 • " Front Park Assist" Dostępne są następujące opcje: "Niska", "Średnia", "Wysoka".
 • " Rear Park Assist" Dostępne są następujące opcje: "Niska", "Średnia", "Wysoka".
 • " Opóźnienie Rear View Camera" (zależnie od wyposażenia): umożliwia opóźnienie wyłączenia obrazów z kamery po wyłączeniu biegu wstecznego.
 • "Dynamiczne linie pomocnicze Rear View Camera" (zależnie od wyposażenia): umożliwia uaktywnienie wyświetlania na ekranie siatek dynamicznych, które wskazują kierunek ruchu samochodu.
 • " Czujnik deszczu" (zależnie od wyposażenia): za pośrednictwem tej funkcji można włączyć/wyłączyć działanie automatyczne wycieraczek w razie deszczu.

  Usługi Uconnect LIVE

  Po naciśnięciu przycisku graficznego Uconnect następuje wejście do menu Aplikacje systemu UconnectLIVE. Dostępność poszczególnych us ...

  Nawigacja (tylko w przypadku Uconnect 7" HD Nav LIVE )

  Aby wyświetlić mapę nawigacji, należy nacisnąć na wyświetlaczu na przycisk graficzny "Nav". UWAGA Głośność systemu nawig ...

  Zobacz tez:

  Uruchamianie awaryjne
  W przypadku rozładowania akumulatora samochód można uruchomić awaryjnie, wykorzystując przewody rozruchowe i akumulator w innym pojeździe lub akumulator pomocniczy. We wszystkich przypadkach stosowany akumulator powinien mieć pojemność rów ...

  Reflektory przeciwmgłowe
  Odczepić ramkę ozdobną, pociągając za górną część (wycięcie). Odkręcić dwa wkręty, aby wyjąć blok z gniazda. Odłączyć złącze. Odkręcić oprawę żar&oa ...

  Uruchamianie silnika przy użyciu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania
  Jeżeli bateria w kluczyku zdalnego sterowania jest wyczerpana, funkcja bezkluczykowego dostępu jest niedostępna. W takim wypadku silnik można uruchomić kluczykiem z pilotem zdalnego sterowania, używając go tak samo jak pokrętła wyłączni ...

  Categorie