Fiat Tipo: Nawigacja (tylko w przypadku Uconnect 7" HD Nav LIVE )

Fiat Tipo –> Multimedia –> Uconnect 7" HD LIVE - uconnect 7" HD Nav LIVE –> Nawigacja (tylko w przypadku Uconnect 7" HD Nav LIVE )

Aby wyświetlić mapę nawigacji, należy nacisnąć na wyświetlaczu na przycisk graficzny "Nav".

UWAGA Głośność systemu nawigacji można regulować tylko podczas uruchomionej nawigacji, gdy system przekazuje wskazówki głosowe.

Menu główne nawigacji

W widoku mapy lub widoku nawigacji wybrać przycisk menu głównego, aby otworzyć właściwe menu  i :

"Szukaj": wybrać ten przycisk
graficzny, aby wyszukać adres, miejsce lub użyteczne miejsce, a następnie zaplanować trasę do tej pozycji.

"Aktualna trasa": wybrać ten
przycisk, aby wyczyścić lub zmienić zaplanowaną trasę.

"Moje miejsca": wybrać ten
przycisk graficzny, aby utworzyć wykaz często używanych lub ulubionych miejsc. Funkcja "Moje miejsca" zawiera następujące elementy: "Dom" i "Ostatnie miejsca docelowe".

"Parkingi": wybrać ten przycisk
graficzny, aby odnaleźć parkingi.

"Pogoda": wybrać ten przycisk
graficzny, aby otrzymywać informacje o pogodzie.

UWAGA Funkcja "Pogoda" jest aktywna tylko wówczas, gdy aktywne są Usługi TomTom. W przeciwnym razie przycisk ten występuje, ale jest "wyszarzony" (i funkcja ta jest niedostępna).

"Stacja benzynowa": wybrać
ten przycisk graficzny, aby wyszukać stacje benzynowe.

"Usługi TomTom": wybrać ten
przycisk graficzny, aby wyświetlić stan aktywacji następujących usług (dostępnych po wykupieniu abonamentu): "Ruch", "Fotoradary", "Pogoda", "Wyszukiwanie w Internecie".

"Zgłoś fotoradar": należy
wybrać ten przycisk, aby zgłosić nową pozycję fotoradaru.

UWAGA Funkcja "Zgłoś fotoradar" jest aktywna tylko wówczas, gdy aktywne są Usługi TomTom. W przeciwnym razie przycisk ten występuje, ale jest "wyszarzony" (i funkcja ta jest niedostępna).

Wybrać ten przycisk, aby
otworzyć menu "Ustawienia"; Wybrać ten przycisk, aby
otworzyć menu "Pomoc".

W menu "Pomoc" zawarte są informacje o urządzeniu Uconnect, takie jak wersja mapy, numer seryjny urządzenia i informacje prawne.

Wybrać ten przycisk graficzny,
aby powrócić do poprzednio wyświetlanego ekranu.

Wybrać ten przycisk graficzny,
aby powrócić do widoku mapy lub widoku nawigacji.

Wybrać ten przycisk graficzny,
aby wyłączyć instrukcje głosowe. Po wybraniu tej opcji nie będzie słychać odtwarzanych instrukcji, takich jak informacje drogowe lub dźwięki ostrzeżenia.

Wskazówka: można wyłączyć dźwięki ostrzeżeń, wybierając kolejno opcje "Ustawienia" oraz "Dźwięki i ostrzeżenia".

Wybrać ten przycisk graficzny,
aby włączyć instrukcje głosowe.

Wybrać ten przycisk graficzny,
aby zmniejszyć jasność ekranu i wyświetlać mapę w ciemniejszych kolorach.

Podczas jazdy w nocy lub przez ciemny tunel wyświetlanie mapy w ciemniejszych kolorach ułatwia obserwowanie ekranu i w mniejszym stopniu rozprasza kierowcę.

Wskazówka: urządzenie automatycznie zmienia kolory z dziennych na nocne i odwrotnie, w zależności od pory dnia. Aby wyłączyć tę funkcję, w menu "Nastawienia" wybrać opcję "Wygląd" i wyłączyć opcję "Przełącz na kolory nocne po zmroku".

Wybrać ten przycisk graficzny,
aby zwiększyć jasność ekranu i wyświetlać mapę w jaśniejszych kolorach.

Menu glówne nawigacji


Menu glówne nawigacji


  Ustawienia

  Aby wyświetlić główne menu ustawień, należy nacisnąć na wyświetlaczu przycisk graficzny "Nastawienia". UWAGA Sposób wy ...

  Polecenia głosowe

  Uwaga W przypadku języków nieobsługiwanych przez system polecenia głosowe są niedostępne. Aby skorzystać z poleceń głosowych, n ...

  Zobacz tez:

  Polecenia głosowe
  Uwaga W przypadku języków nieobsługiwanych przez system polecenia głosowe są niedostępne. Aby skorzystać z poleceń głosowych, należy nacisnąć na kierownicy przycisk (przycisk "Głos") i wypowiedzieć głośno nazw& ...

  Tankowanie
  Wyposażenie samochodu W niniejszym rozdziale opisane są wszystkie modele samochodów oraz wszystkie wyposażenia seryjne, krajowe a także seryjne, które oferowane są dla danej serii samochodów. Opisane zostały również wersje wyposa&# ...

  Porównanie z tradycyjnym pilotem
  Wymienione funkcje mogą być obsługiwane za pomocą przycisków pilota lub funkcji dostępu komfortowego. Gdyby przy otwieraniu lub zamykaniu szyb lub dachu przesuwno-uchylnego doszło do niewielkiego opóźnienia, to znaczy, że następuje ...

  Categorie