Fiat Tipo: System iTPMS (indirect Tyre Pressure Monitoring System)

Fiat Tipo –> Bezpieczeństwo –> Systemy wspomagające jazdę –> System iTPMS (indirect Tyre Pressure Monitoring System)

Opis

Samochód ten wyposażony jest w system monitorowania ciśnienia w oponach o nazwie iTPMS (indirect Tire Pressure Monitoring System), który - za pośrednictwem czujników prędkości kół - monitoruje poziom napompowania opon.

Prawidłowe ciśnienie w oponach

Gdy w żadnej oponie wartość ciśnienia nie jest zbyt niska, na wyświetlaczu pojawia się sylwetka samochodu.

Niewystarczające ciśnienie w oponach

System ten powiadamia kierowcę w razie niskiego ciśnienia w jednej lub kilku oponach, powodując zaświecenie lampki sygnalizacyjnej w zestawie
wskaźników oraz wyświetlenie na ekranie komunikatu ostrzegawczego, a jednocześnie emitowany jest sygnał akustyczny.

W takiej sytuacji na wyświetlaczu widnieje sylwetka samochodu i dwa symbole .


Niski poziom ciśnienia sygnalizowany jest również po wyłączeniu i późniejszym ponownym włączeniu silnika, dopóki nie zostanie wykonana procedura resetowania układu.

Procedura resetowania

System iTPMS wymaga na początku wykonania fazy "autoadaptacji" (jej czas trwania zależy od stylu jazdy i warunków drogowych: warunkiem optymalnym jest jazda w linii prostej z prędkością 80 km/h przez co najmniej 20 minut), która rozpoczyna się wraz z wykonaniem procedury resetowania układu.

Procedurę RESETOWANIA należy wykonać:

 • za każdym razem, kiedy ciśnienie w oponach ulegnie zmianie;
 • przy wymianie nawet tylko jednej opony;
 • przy zamianie kół;
 • przy montażu dojazdowego koła zapasowego.

Przed zresetowaniem systemu należy napompować opony do wartości nominalnych ciśnienia podanych w tabeli wartości ciśnienia w oponach (patrz sekcja "Koła" w rozdziale "Dane techniczne").

Jeśli reset nie zostanie wykonany, we wszystkich wymienionych powyżej przypadkach lampka sygnalizacyjna może błędnie wskazywać
nieprawidłowy poziom ciśnienia w jednej lub kilku oponach.

Aby zresetować system, gdy samochód stoi i silnik jest uruchomiony, należy przytrzymać przez co najmniej 2 sekundy przycisk resetowania na
lewym panelu .

Po wykonaniu zresetowania, w zależności od typu zestawu wskaźników będzie słychać tylko brzęczyk lub razem z brzęczykiem zostanie wyświetlony na ekranie komunikat "Reset salvato" (Zresetowanie zapisane) oznaczający, że autoadaptacja została uruchomiona.

Procedura resetowania


Warunki działania

System ten jest aktywny przy prędkości przekraczającej 15 km/h.

W pewnych sytuacjach, na przykład podczas jazdy sportowej lub w przypadku specyficznego stanu nawierzchni drogowej (lód, śnieg, nierówności itp.), sygnalizacja może być opóźniona lub jedynie częściowa, jeśli chodzi o rozpoznawanie jednoczesnego spadku ciśnienia w kilku oponach.

W pewnych okolicznościach (np. gdy samochód jest niesymetrycznie obciążony z jednej strony, ma uszkodzoną oponę lub używane jest zapasowe koło dojazdowe bądź użyto zestawu do naprawy opon "Fix&Go automatic", łańcuchów przeciwpoślizgowych czy założono różne opony na poszczególnych osiach), system może wydawać błędne wskazania (sygnały) lub tymczasowo wyłączyć się.

W przypadku tymczasowego wyłączenia się systemu lampka sygnalizacyjna będzie migać przez
około 75 sekund, a następnie świecić światłem stałym; jednocześnie na wyświetlaczu pojawi się specjalny komunikat ostrzegawczy.

Wskazania takie nastąpią również na skutek wyłączenia i późniejszego ponownego włączenia silnika, jeśli nie zostaną przywrócone właściwe warunki działania.

W razie nietypowych wskazań dobrze jest wykonać procedurę resetowania układu. Jeśli mimo wykonania zresetowania ponownie będą emitowane sygnały, należy sprawdzić, czy opony na wszystkich czterech kołach są tego samego typu i czy nie są uszkodzone; w przypadku użycia zapasowego koła dojazdowego należy możliwie jak najszybciej zamontować zamiast niego koło o normalnym rozmiarze; w razie możliwości należy zdjąć łańcuchy przeciwpoślizgowe; należy sprawdzić, czy prawidłowo jest rozmieszczony ładunek i powtórzyć procedurę resetowania, jadąc po czystej, asfaltowej nawierzchni. Jeśli błędne wskazania nadal będą widoczne, należy zwrócić się do ASO marki Fiat.

UWAGA 61) System ten jest elementem wspomagającym jazdę: kierowca nigdy nie powinien ograniczać uwagi poświęcanej na prowadzenie samochodu.

Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu zawsze ponosi kierowca, który powinien uwzględniać warunki ruchu drogowego, aby jazda była całkowicie bezpieczna. Kierowca zobowiązany jest zawsze zachowywać bezpieczną odległość za samochodem, za którym jedzie.

62) Jeśli podczas interwencji systemu kierowca wciśnie do oporu pedał przyspieszenia lub wykona szybki skręt, możliwe jest, że funkcja hamowania automatycznego zostanie przerwana (przykładowo, aby umożliwić ewentualny manewr wymijający przeszkodę).

63) System ten interweniuje w przypadku samochodów jadących po jednakowym pasie ruchu. Nie są jednak brani pod uwagę piesi, zwierzęta ani przedmioty (np.

wózki).

64) W sytuacji, w której samochód, ze względu na interwencje obsługowe, zostałby umieszczony na stanowisku rolkowym lub byłby myty w rolkowej myjni automatycznej, w momencie pojawienia się przed nim przeszkody (na przykład innego samochodu, muru lub tym podobnych), system może rozpoznać ich występowanie i interweniować. W takim przypadku konieczne jest jednak wyłączenie systemu za pomocą ustawień systemu Uconnect 5" lub 7" HD.

65) Jeśli system iTPMS sygnalizuje spadek ciśnienia w oponach, zaleca się sprawdzić ciśnienie we wszystkich czterech oponach.

66) System iTPMS nie zwalnia kierowcy z obowiązku sprawdzania ciśnienia w oponach co miesiąc; nie stanowi on funkcji zastępczej w zakresie konserwacji czy bezpieczeństwa.

67) Ciśnienie w oponach powinno być sprawdzane, gdy opony są zimne. Jeśli z jakiegokolwiek powodu ciśnienie sprawdzane jest w oponach nagrzanych, nie należy zmniejszać poziomu ciśnienia, nawet jeśli przekracza on zalecaną wartość, a ponowić kontrolę, gdy opony będą zimne.

68) System iTPMS nie jest w stanie zasygnalizować nagłego obniżenia ciśnienia w oponach (na przykład w przypadku pęknięcia opony). W takiej sytuacji należy zatrzymać samochód, hamując ostrożnie i bez wykonywania nagłych skrętów.

69) System informuje jedynie o niskim poziomie ciśnienia w oponach: nie jest w stanie ich napompować.

70) Niewystarczające napompowanie opon powoduje wzrost zużycia paliwa, ogranicza trwałość bieżnika i może mieć wpływ na bezpieczne prowadzenie samochodu.

 

OSTRZEŻENIE 27) System ten może mieć ograniczone działanie lub w ogóle może nie działać z powodu takich warunków atmosferycznych, jak ulewny deszcz, grad, gęsta mgła czy śnieżyca.

28) Obszar zderzaka przed czujnikiem nie powinien być pokryty elementami przylepnymi, dodatkowymi reflektorami lub jakimkolwiek innym przedmiotem.

29) Interwencja systemu może być nieoczekiwana lub opóźniona, gdy na innych samochodach będą ładunki wystające po bokach, powyżej lub z tyłu względem normalnych wymiarów samochodu.

30) Działanie może być zakłócone przez jakiekolwiek zmiany strukturalne w samochodzie, jak na przykład zmiana ustawienia przedniego, zmiana opon lub zbyt wysokie obciążenie aniżeli standardowe, jakie przewiduje samochód.

31) Niewłaściwe naprawy wykonane w części przedniej samochodu (np.

zderzaka, podwozia), mogą zmienić położenie czujnika radarowego i negatywnie wpłynąć na jego działanie. W celu wykonania wszelkich napraw tego typu należy zwracać się do ASO marki Fiat.

32) Nie należy naruszać ani wykonywać żadnych interwencji w zakresie czujnika radarowego. W przypadku uszkodzenia czujnika należy zwrócić się do ASO marki Fiat.

33) W przypadku holowania przyczep (z użyciem modułów zainstalowanych po zakupieniu samochodu), holowania innego pojazdu lub podczas manewrów związanych z załadunkiem samochodu na lawetę (lub pojazdy przeznaczone do transportu), należy wyłączać system za pośrednictwem systemu Uconnect5" lub 7" HD.

34) Należy unikać mycia lancą pod wysokim ciśnieniem w dolnej strefie zderzaka: unikać zwłaszcza kierowania strumienia na konektor elektryczny systemu.

35) Należy zachować ostrożność podczas wykonywania napraw i zaprawek lakierniczych w strefie wokół czujnika (nakładki zakrywającej czujnik po lewej stronie zderzaka). W przypadku zderzeń czołowych czujnik może automatycznie wyłączyć się i wyświetlać na ekranie sygnał wskazujący konieczność naprawienia czujnika. Nawet w razie braku sygnałów o nieprawidłowym działaniu należy wyłączyć działanie systemu, jeśli istnieje podejrzenie, że położenie czujnika radarowego uległo zmianie (np. z powodu uderzeń czołowych przy niskiej prędkości podczas manewrów parkingowych). W takiej sytuacji należy zwrócić się do ASO marki Fiat, aby dokonać wyrównania lub wymiany czujnika radarowego.

  System full brake control

  System Full Brake Control jest to dodatkowy element wspomagający kierowcę, dzięki któremu można zapobiec zderzeniom z pojazdami znajdującymi si& ...

  Systemy zabezpieczające pasażerów

  Jednym z najważniejszych elementów wyposażenia zapewniającego bezpieczeństwo w samochodzie są następujące systemy zabezpieczające: ...

  Zobacz tez:

  Zasada działania
  Tempomat działa od ok. 30 km/h. Samochód utrzymuje i zapisuje wtedy prędkość, ustawioną za pomocą dźwigni na kolumnie kierownicy. Z tempomatu nie należy korzystać, jeżeli niekorzystne warunki uniemożliwiają jazdę ze sta ...

  Działanie lampki sygnalizacyjnej pasów bezpieczeństwa miejsc przednich
  W momencie ustawienia wyłącznika zapłonu w położeniu MAR lampka sygnalizacyjna (patrz  ) zaświeca się na kilka sekund, niezależnie od stanu przednich pasów bezpieczeństwa. Gdy samochód jest zatrzymany, jeśli pas bezpiecze ...

  Uzupełnianie poziomu płynów
  LPG Maksymalna pojemność tankowania (wraz z rezerwą): 42 l. Wartość uwzględnia już limit 80% napełnienia zbiornika i pozostałą ilość płynu niezbędną do regularnego zasysania i maksymalnego dopuszczalnego napełnien ...

  Categorie