Fiat Tipo: System full brake control

Fiat Tipo –> Bezpieczeństwo –> Systemy wspomagające jazdę –> System full brake control

System Full Brake Control jest to dodatkowy element wspomagający kierowcę, dzięki któremu można zapobiec zderzeniom z pojazdami znajdującymi się przed samochodem użytkownika.

Nie zastępuje kierowcy, który jest zobowiązany zachowywać bezpieczną odległość i dostosowywać prędkość pojazdu do warunków ruchu drogowego, widoczności i warunków pogodowych, nawet jeśli system ten jest aktywny.

NIE należy oczekiwać od systemu ostrzegającego o kolizji zmniejszenia prędkości: w przypadku braku użycia pedału hamulca przez kierowcę kolizja może mieć miejsce.

System Full Brake Controll nie rozpoznaje obecności pieszych, zwierząt ani innych przeszkód, które pojawiają się na drodze i przemieszczają w kierunku poprzecznym do kierunku jazdy ani pojazdów, które jadą w kierunku przeciwnym.

System Full Brake Control składa się z radaru znajdującego się za przednim zderzakiem .

System full brake control


W przypadku ryzyka kolizji system ten interweniuje, hamując samochodem, aby uniknąć zderzenia lub złagodzić jego skutki.

W momencie rozpoznania przez system ryzyka kolizji przekazuje on kierowcy sygnały dźwiękowe i wizualne poprzez wyświetlanie specjalnych komunikatów na wyświetlaczu w z zestawie wskaźników. Sygnały te mają wymusić na kierowcy szybką reakcję, aby móc uniknąć potencjalnego wypadku lub złagodzić jego skutki.

Jeśli system nie rozpozna żadnego działania ze strony kierowcy, może zadziałać, hamując automatycznie samochodem i łagodząc skutki potencjalnego zderzenia (hamowanie automatyczne). W razie rozpoznania naciśnięcia przez kierowcę na pedał hamulca i jednoczesnego stwierdzenia, że naciśnięcie to było niewystarczające, system może interweniować, tak aby zoptymalizować reakcję układu hamulcowego, ograniczając w konsekwencji prędkość samochodu (wspomaganie dodatkowe podczas hamowania).

Wersje wyposażone w system Start&Stop: pod koniec interwencji hamowania automatycznego system Start&Stop uaktywni się zgodnie z trybami opisanymi w sekcji "System Start&Stop" w rozdziale "Uruchamianie i jazda".

Wersje wyposażone w manualną skrzynię biegów: pod koniec interwencji hamowania automatycznego silnik może zblokować się i wyłączyć, chyba że kierowca naciśnie na pedał sprzęgła.

OSTRZEŻENIE Po zatrzymaniu samochodu zaciski hamulcowe ze względów bezpieczeństwa mogą pozostać zablokowane na czas około 2 sekund. Należy jednak nacisnąć pedał hamulca, gdyby okazało się że samochód przemieszcza się nadal.

Włączanie/Wyłączanie

System Full Brake Control można wyłączyć (a następnie ponownie włączyć) za pomocą menu zestawu wskaźników.

UWAGA W przypadku występowania systemu Uconnect5" lub 7" HD niektóre pozycje Menu wyświetlane są i sterowane za pośrednictwem wyświetlacza tego systemu, a nie wyświetlacza w zestawie wskaźników (patrz opis w specjalnym rozdziale dotyczącym multimediów lub w uzupełnieniu dostępnym online).

System można wyłączyć również wówczas, gdy wyłącznik zapłonu jest w położeniu MAR.

OSTRZEŻENIE Zmiana stanu systemu możliwa jest tylko po zatrzymaniu samochodu.

System Full Brake Control można ustawić za pośrednictwem menu, wybierając jedną z 3 opcji:

 • System włączony: system (o ile jest aktywny), poza ostrzeżeniami wizualnymi i dźwiękowymi może włączać automatyczne hamowanie i wspomaganie dodatkowe podczas hamowania, jeśli kierowca nie hamuje wystarczająco w razie potencjalnego zderzenia z poprzedzającym pojazdem;
 • System włączony częściowo: system (o ile jest aktywny), nie uruchamia ostrzeżeń wizualnych i dźwiękowych, ale może włączyć hamowanie automatyczne lub wspomaganie dodatkowe podczas hamowania, jeśli kierowca nie hamuje w ogóle lub hamuje niewystarczająco w razie potencjalnego zderzenia z poprzedzającym pojazdem;
 • System wyłączony: system nie przekazuje ani ostrzeżeń wizualnych ani ostrzeżeń dźwiękowych, ani nie powoduje hamowania automatycznego i wspomagania dodatkowego podczas hamowania. System nie przekaże więc żadnego sygnału o możliwym wypadku.

Aktywacja/dezaktywacja

Jeśli prawidłowo włączono system Full Brake Control za pomocą menu, jest on aktywny przy każdym uruchomieniu silnika.

Po wyłączeniu systemu nie będzie on ostrzegał już kierowcy o ryzyku zderzenia z poprzedzającym pojazdem.

Stan dezaktywacji systemu nie jest zachowywany w pamięci po wyłączeniu silnika: jeśli system był wyłączony podczas wyłączania silnika, przy kolejnym uruchomieniu samochodu będzie ponownie aktywny.

Jego działanie jest jednak nieaktywne przy prędkości poniżej 7 km/lub powyżej 200 km/h.

System ten jest więc aktywny tylko wówczas, jeśli:

 • prawidłowo włączono go za pośrednictwem menu;
 • wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu MAR;
 • prędkość samochodu zawiera się w przedziale od 7 do 200 km/h;
 • pasy bezpieczeństwa miejsc przednich są zapięte.

Zmiana czułości systemu

W menu można zmienić czułość tego systemu, wybierając jedną z następujących trzech opcji: "Blisko", "Średnio" lub "Daleko". W celu dokonania zmian ustawień należy zapoznać się z opisem w uzupełnieniu dotyczącym Uconnect5" lub 7" HD.

Wstępnie ustawioną opcją jest "Blisko".

To ustawienie przewiduje, że system ten ostrzega kierowcę o możliwym zderzeniu z pojazdem poprzedzającym, gdy samochód jest w niedużej odległości od niego. To ustawienie, w razie potencjalnego wypadku, daje kierowcy mniej czasu na zareagowanie aniżeli w przypadku ustawień "Średnio" i "Daleko", ale jednocześnie pozwala na bardziej dynamiczną jazdę samochodem.

W przypadku ustawienia tego systemu na opcję "Daleko" system ostrzeże kierowcę o możliwym wypadku z pojazdem poprzedzającym go, gdy znajduje się on od niego w większej odległości, dzięki czemu istnieje możliwość naciśnięcia na pedał hamulca w sposób bardziej ograniczony i stopniowy. Ustawienie to daje kierowcy maksymalny możliwy czas na zareagowanie, aby uniknąć możliwego wypadku.

Po zmianie ustawienia na opcję "Średnio" system ostrzega kierowcę o możliwym zderzeniu z pojazdem poprzedzającym, gdy samochód znajduje się od niego w odległości standardowej, pośredniej pomiędzy dwoma pozostałymi ustawieniami do wyboru. Ustawienie czułości systemu zachowywane jest w pamięci po wyłączeniu silnika.

Sygnalizowanie awarii systemu

Jeśli system wyłącza się i na wyświetlaczu pojawia się specjalny komunikat, w systemie najprawdopodobniej wystąpiła awaria.

W takiej sytuacji można nadal jechać samochodem, ale zaleca się jak najszybciej zwrócić się do ASO marki Fiat.

Sygnalizowanie niedostępności radaru

W razie wystąpienia warunków, w których radar nie jest w stanie prawidłowo rozpoznawać przeszkód, system ten jest wyłączany i na wyświetlaczu pojawia się specjalny komunikat. Zwykle ma to miejsce w przypadku słabej widoczności, na przykład podczas śnieżycy lub ulewy.

System ten może być również tymczasowo nieaktywny z powodu zasłonięcia radaru w zderzaku na przykład błotem, brudem lub lodem.

W takiej sytuacji na wyświetlaczu pojawi się specjalny komunikat i system zostanie wyłączony. Komunikat taki może również pojawić się w przypadku wysokiej odbijalności światła (np.

w tunelach z lampkami odblaskowymi lub w przypadku lodu bądź śniegu na drodze). W momencie ustania warunków ograniczających działanie systemu wraca on do normalnego i kompletnego działania.

W pewnych sytuacjach taki specjalny komunikat może być wyświetlany, gdy radar w swoim zakresie działania nie rozpoznaje żadnego pojazdu ani obiektu. Jeśli na pojawianie się tego komunikatu na wyświetlaczu nie mają wpływu warunki atmosferyczne, konieczne jest sprawdzenie, czy czujnik nie jest zabrudzony. Może być wymagane oczyszczenie lub usunięcie ewentualnej przeszkody ze strefy pokazanej na .

Gdyby komunikat ten był wyświetlany często nawet, gdy nie panują takie warunki atmosferyczne jak śnieg, deszcz i na zderzaku nie może być błota ani żadnego innego typu przeszkody, należy zwrócić się do ASO marki Fiat w celu sprawdzenia ustawienia czujnika.

Jeśli nie widać wyraźnie żadnych przeszkód, może być wymagane wyczyszczenie bezpośrednio powierzchni radaru poprzez ręczne wymontowanie znajdującej się na nim zaślepki estetycznej. W celu wykonania wspomnianych czynności należy zwrócić się do ASO marki Fiat.

OSTRZEŻENIE Nie należy instalować urządzeń, akcesoriów lub elementów aerodynamicznych przed czujnikiem ani zasłaniać go w jakikolwiek sposób, ponieważ mogłoby to niekorzystnie wpłynąć na działanie systemu. Wszelkie zmiany ustawienia samochodu lub strefy przedniej (również naprawy niewykonywane w ASO marki Fiat), mogą mieć negatywny wpływ na działanie tego urządzenia.

Alarm kolizji czołowej z aktywnym hamowaniem (zależnie od wyposażenia)

Jeśli uaktywniono tę funkcję, system rozpoznaje ryzyko kolizji, może uruchomić hamulce, aby zmniejszyć prędkość samochodu.

Funkcja ta generuje dodatkowe ciśnienie w hamulcach, gdy nacisk na pedał hamulca przez kierowcę jest niewystarczający, aby uniknąć potencjalnego zderzenia czołowego.

Funkcja ta jest aktywna przy prędkości przekraczającej 7 km/h.

Jazda w specyficznych warunkach

W pewnych warunkach jazdy, takich jak, przykładowo:

 • przejeżdżanie przez zakręt;
 • pojazdy o niewielkich wymiarach i/lub niedopasowane do pasa ruchu;
 • zmiana pasa ruchu przez inne pojazdy;
 • pojazdy jadące w kierunku poprzecznym.

Interwencja systemu może być nieoczekiwana lub opóźniona.

W związku z tym kierowca zawsze powinien zwracać szczególną uwagę, zachowując kontrolę nad samochodem, aby jazda była całkowicie bezpieczna.

OSTRZEŻENIE W szczególnie zatłoczonym ruchu drogowym kierowca może wyłączyć ręcznie ten system za pomocą menu.

Przejeżdżanie przez zakręt

Wjeżdżając lub wyjeżdżając z zakrętu o szerokim łuku, system ten może rozpoznać obecność samochodu naprzeciwko, ale nie jadącego po tym samym pasie ruchu . W takim przypadku system może interweniować

Przejeżdżanie przez zakręt


Pojazdy o niewielkich wymiarach i/lub niedopasowane do pasa ruchu

System nie jest w stanie rozpoznać obecności pojazdów znajdujących się naprzeciwko, ale będących poza zasięgiem czujnika radarowego, w związku z czym może nie zareagować w przypadku obecności pojazdów o niewielkich wymiarach, jak na przykład rowery czy motocykle .

Pojazdy o niewielkich wymiarach i/lub niedopasowane do pasa ruchu


Zmiana pasa ruchu przez inne pojazdy

Pojazdy zmieniające nagle pas ruchu, a tym samym znajdujące się na tym samym pasie co pojazd użytkownika i w zasięgu działania czujnika radarowego, mogą spowodować interwencję systemu .

Zmiana pasa ruchu przez inne pojazdy


Pojazdy jadące w kierunku poprzecznym

System ten może tymczasowo zareagować na pojazd, który przejeżdża przez promień działania czujnika radarowego w sposób poprzeczny .

Pojazdy jadące w kierunku poprzecznym


Ostrzeżenia

 • Systemu tego nie zaprojektowano, by unikać kolizji i nie jest on w stanie rozpoznawać z wyprzedzeniem ewentualnych okoliczności możliwego wypadku. Brak przestrzegania tego ostrzeżenia może doprowadzić do poważnych lub śmiertelnych obrażeń ciała.
 • System ten może uaktywnić się (oceniając trajektorię samochodu), w przypadku obecności odbijających obiektów metalowych innych niż pojazdy, jak na przykład bariery ochronne, znaki sygnalizacyjne, szlabany przy wjazdach na parkingi, bramki autostradowe, szlabany kolejowe, bramki, tory kolejowe, przedmioty w pobliżu miejsc wykonywania robót drogowych lub inne umieszczone powyżej samochodu (np.

  wiadukty). System może również podjąć interwencję wewnątrz parkingów piętrowych lub tuneli, bądź też z powodu refleksów nawierzchni drogowej. Tego typu możliwe aktywacje są konsekwencją normalnej logiki działania systemu i nie mogą być interpretowane jako anomalie.

 • System ten zaprojektowano wyłącznie do użytku na drodze utwardzonej. W razie jazdy terenowej system należy wyłączyć, aby uniemożliwić włączanie niepotrzebnych sygnalizacji.
 • Najlepiej wyłączyć ten system, kiedy samochód załadowano na pociąg, prom lub pojazd ciężarowy, gdy jest holowany lub umieszczony na stanowisku rolkowym.

  Systemy wspomagające jazdę

  ...

  System iTPMS (indirect Tyre Pressure Monitoring System)

  Opis Samochód ten wyposażony jest w system monitorowania ciśnienia w oponach o nazwie iTPMS (indirect Tire Pressure Monitoring System), który - za po&# ...

  Zobacz tez:

  Lampki kontrolne -lewa
  Usterka w układzie oczyszczania spalin Usterka w układzie ABS Tylne światło przeciwmgielne Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji (DSTC) Nie wykorzystywany Podgrzewanie wstępne silnika wysokoprężnego Niski poziom paliwa w zbior ...

  Lokalizacja pojazdu
  Funkcja umożliwia zlokalizowanie pojazdu na odległość, szczególnie przy słabym oświetleniu. Pojazd musi być zaryglowany. Wcisnąć zamkniętą kłódkę na pilocie zdalnego sterowania. Zapalą się lampki sufitowe ...

  Masy i obciążenia
  Masa własna pojazdu w stanie gotowym do drogi obejmuje masę kierowcy, paliwa w zbiorniku napełnionym do 90% swojej objętości oraz łączną masę wszystkich płynów eksploatacyjnych. Na ładowność samochodu wpływa ł ...

  Categorie