Fiat Tipo: Skrzynka bezpieczników w bagażniku

Fiat Tipo –> W razie awarii –> Wymiana bezpieczników –> Skrzynka bezpieczników w bagażniku

Należy otworzyć pokrywę tylną, a następnie przesunąć część poszycia wewnętrznego  (wersja TIPO 5DOOR) lub  (wersja TIPO STATION WAGON) i uzyskać dostęp do bezpieczników w skrzynce nr 2 .

Skrzynka bezpieczników w bagażniku


Skrzynka bezpieczników w bagażniku


Skrzynka bezpieczników w bagażniku


SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW W KOMORZE SILNIKA

SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW W KOMORZE SILNIKA


SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW W DESCE ROZDZIELCZEJ

SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW W DESCE ROZDZIELCZEJ


SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW POD DESKĄ ROZDZIELCZĄ

SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW POD DESKĄ ROZDZIELCZĄ


SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW W BAGAŻNIKU

SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW W BAGAŻNIKU


UWAGA 134) W przypadku ponownego przepalenia się bezpiecznika należy zwrócić się do ASO marki Fiat.

135) Nie należy zamieniać w żadnym wypadku bezpiecznika na inny o wyższej wartości prądowej; NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU 136) W razie interwencji jednego z bezpieczników, których NIE wskazano na tej ani na wcześniejszych stronach instrukcji, należy zwrócić się do ASO marki Fiat.

137) Przed wymianą bezpiecznika należy upewnić się, czy wyłącznik zapłonu ustawiono w położeniu STOP, czy kluczyk (w przypadku kluczyka mechanicznego), został wyjęty z wyłącznika zapłonu i czy zgaszone są i/lub wyłączone wszystkie odbiorniki elektryczne.

 

OSTRZEŻENIE 56) Nie należy zastępować nigdy bezpiecznika drutem lub innym materiałem przewodzącym.

57) W razie potrzeby umycia komory silnika należy zwracać uwagę, aby nie kierować bezpośrednio dyszy rozpylającej wodę na skrzynkę bezpieczników w komorze silnika i w pobliże silniczka spryskiwaczy szyby przedniej.

  Skrzynka bezpieczników pod deską rozdzielczą

  Skrzynka  znajduje się po lewej stronie pod deską rozdzielczą. ...

  Wymiana koła

  ...

  Zobacz tez:

  Manualny układ klimatyzacji, AC
  Panel przycisków sterujących Dmuchawa Recyrkulacja Usuwanie szronu Dystrybucja powietrza AC ON/OFF - Włączanie/wyłączanie klimatyzacji Podgrzewanie lewego przedniego fotela Podgrzewanie prawego przedniego fotela Usuwanie szronu z tylnej szyby i l ...

  Polecenia głosowe
  Uwaga W przypadku języków nieobsługiwanych przez system polecenia głosowe są niedostępne. Aby skorzystać z poleceń głosowych, należy nacisnąć na kierownicy przycisk (przycisk "Głos") i wypowiedzieć głośno nazw ...

  Zapamiętywanie stacji radiowych
  Poszczególne stacje mogą być zapamiętywane według długości fal (częstotliwości). W paśmie FM są dwie pamięci: FM1 i FM2. Zapamiętane stacje można następnie wywoływać przyciskami pamięci (2) lub odpowiedni ...

  Categorie