Fiat Tipo: Skrzynka bezpieczników w bagażniku

Fiat Tipo –> W razie awarii –> Wymiana bezpieczników –> Skrzynka bezpieczników w bagażniku

Należy otworzyć pokrywę tylną, a następnie przesunąć część poszycia wewnętrznego  (wersja TIPO 5DOOR) lub  (wersja TIPO STATION WAGON) i uzyskać dostęp do bezpieczników w skrzynce nr 2 .

Skrzynka bezpieczników w bagażniku


Skrzynka bezpieczników w bagażniku


Skrzynka bezpieczników w bagażniku


SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW W KOMORZE SILNIKA

SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW W KOMORZE SILNIKA


SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW W DESCE ROZDZIELCZEJ

SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW W DESCE ROZDZIELCZEJ


SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW POD DESKĄ ROZDZIELCZĄ

SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW POD DESKĄ ROZDZIELCZĄ


SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW W BAGAŻNIKU

SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW W BAGAŻNIKU


UWAGA 134) W przypadku ponownego przepalenia się bezpiecznika należy zwrócić się do ASO marki Fiat.

135) Nie należy zamieniać w żadnym wypadku bezpiecznika na inny o wyższej wartości prądowej; NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU 136) W razie interwencji jednego z bezpieczników, których NIE wskazano na tej ani na wcześniejszych stronach instrukcji, należy zwrócić się do ASO marki Fiat.

137) Przed wymianą bezpiecznika należy upewnić się, czy wyłącznik zapłonu ustawiono w położeniu STOP, czy kluczyk (w przypadku kluczyka mechanicznego), został wyjęty z wyłącznika zapłonu i czy zgaszone są i/lub wyłączone wszystkie odbiorniki elektryczne.

 

OSTRZEŻENIE 56) Nie należy zastępować nigdy bezpiecznika drutem lub innym materiałem przewodzącym.

57) W razie potrzeby umycia komory silnika należy zwracać uwagę, aby nie kierować bezpośrednio dyszy rozpylającej wodę na skrzynkę bezpieczników w komorze silnika i w pobliże silniczka spryskiwaczy szyby przedniej.

  Skrzynka bezpieczników pod deską rozdzielczą

  Skrzynka  znajduje się po lewej stronie pod deską rozdzielczą. ...

  Wymiana koła

  ...

  Zobacz tez:

  Dostosowanie siedzeń pasażerów do użycia fotelików ISOFIX
  X Pozycja ISOFIX niedostosowana do systemów ochronnych dla dzieci ISOFIX dla tej kategorii wagowej i/lub wymiarów. IL Dostosowana do systemów mocowania fotelików dla dzieci ISOFIX kategorii "Specjalnej do danego pojazdu", "Ograniczonej" lub "Pół-un ...

  Gniazdo JACK
  Umożliwia ono podłączenie urządzenia przenośnego w celu odsłuchu plików audio poprzez głośniki samochodowe. Zarządzanie plikami odbywa się poprzez urządzenie przenośne. Więcej szczegółowych informacji dot ...

  Telefonowanie
  Wybór numeru telefonu 1. {Dialing number}. 2. Wypowiedzieć numer telefonu. 3. {Dial}. Nawiązane zostanie połączenie telefoniczne z wybraną osobą. Korygowanie numeru telefonu Po powtórzeniu przez system ostatniej cyfry, można skasować ...

  Categorie