Fiat Tipo: Tryb telefon

AKTYWACJA TRYBU TELEFON

Aby uaktywnić tryb Telefon, należy nacisnąć na panelu przycisk PHONE.

UWAGA Aby sprawdzić wykaz kompatybilnych telefonów komórkowych i obsługiwanych przez nie funkcji, należy zapoznać się ze stroną www.DriveUconnect.eu.

Za pośrednictwem przycisków graficznych widniejących na wyświetlaczu możliwe jest:

 • wprowadzanie numeru telefonu (za pomocą klawiatury graficznej widniejącej na wyświetlaczu);
 • wyświetlanie i nawiązywanie połączeń z kontaktami widniejącymi w spisie telefonów telefonu komórkowego;
 • wyświetlanie i nawiązywanie połączeń z kontaktami z rejestru ostatnich połączeń;
 • przypisywanie maksymalnie 10 telefonów/urządzeń audio, aby ułatwić i przyspieszyć dostęp do nich i ich podłączanie;
 • przekazywanie rozmów telefonicznych z systemu do telefonu komórkowego i odwrotnie oraz wyłączenie dźwięku mikrofonu systemowego w celu przeprowadzenia rozmów prywatnych.

Dźwięk telefonu komórkowego przekazywany jest za pośrednictwem systemu audio w samochodzie: system automatycznie wyłącza radioodtwarzacz, gdy używana jest funkcja Telefon.

REJESTRACJA TELEFONU KOMÓRKOWEGO

OSTRZEŻENIE Czynność tę można wykonywać jedynie wówczas, kiedy samochód stoi w bezpiecznych warunkach; gdy samochód jest w ruchu, funkcja ta jest nieaktywna.

Poniżej opisano procedurę rejestracji telefonu komórkowego: niemniej jednak należy również zapoznać się z instrukcją obsługi telefonu komórkowego.

Aby zarejestrować telefon komórkowy, należy:

 • uaktywnić w telefonie komórkowym funkcję Bluetooth;
 • nacisnąć na panelu przycisk PHONE; jeśli w systemie nie zarejestrowano jeszcze żadnego telefonu komórkowego, wówczas wyświetlany jest odpowiedni ekran;
 • wybrać "Tak", aby rozpocząć procedurę rejestracji, a następnie odnaleźć w telefonie komórkowym urządzenie Uconnect (w przypadku wybrania opcji "Nie" wyświetlany jest ekran główny Telefonu);
 • o ile telefon tego wymaga, należy wprowadzić na jego klawiaturze kod PIN wyświetlany na ekranie systemu lub potwierdzić w telefonie komórkowym wyświetlany PIN;
 • na ekranie "Telefon" można zawsze zarejestrować telefon komórkowy, naciskając na przycisk graficzny "Nastaw.": nacisnąć przycisk graficzny "Dodać urządz." i postępować tak, jak opisano powyżej;
 • podczas fazy rejestracji na wyświetlaczu pojawia się ekran wskazujący stan zaawansowania operacji;
 • po pomyślnym ukończeniu procedury rejestracji na wyświetlaczu pojawia się ekran: po wybraniu opcji "Tak" na zadane pytanie telefon komórkowy zostanie zarejestrowany jako ulubiony (ten telefon komórkowy będzie traktowany priorytetowo względem innych telefonów, które zostaną zarejestrowane później).

W razie, gdyby nie było przypisanych innych urządzeń, system uwzględni jako ulubione pierwsze przypisane urządzenie.

UWAGA Po wykonaniu aktualizacji oprogramowania należy, w celu zapewnienia prawidłowego działania, usunąć telefon z listy powiązanych z radiem urządzeń, skasować wcześniejsze sparowanie systemu również z wykazu urządzeń Bluetooth na telefonie i wykonać nową rejestrację.

NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA

Wykonanie opisanych poniżej czynności możliwe jest tylko wówczas, jeśli są one obsługiwane przez używany telefon komórkowy.

Aby zapoznać się z wszystkimi dostępnymi funkcjami, należy przeczytać instrukcję obsługi telefonu komórkowego.

Nawiązywanie połączenia możliwe jest w jeden z następujących sposobów:

 • poprzez wybranie ikony
  (Spis telefonów telefonu komórkowego);
 • poprzez wybranie pozycji "Najnow.

  połącz.";

 • poprzez wybranie ikony ;

 • poprzez naciśnięcie przycisku graficznego "Wywołaj ponow.".

CZYTNIK WIADOMOŚCI SMS

System ten umożliwia odczytywanie wiadomości otrzymywanych na telefon komórkowy.

Aby skorzystać z tej funkcji, telefon komórkowy musi obsługiwać wymianę wiadomości SMS poprzez Bluetooth.

W razie, gdyby funkcja ta nie była obsługiwana przez telefon, odnośny przycisk graficzny jest
dezaktywowany (przybiera szary kolor).

Po odebraniu wiadomości tekstowej na wyświetlaczu pojawi się ekran umożliwiający wybór spośród opcji "Posłuchaj", "Wywoł." lub "Zignoruj".

Dostęp do listy otrzymanych wiadomości SMS jest możliwy po naciśnięciu przycisku graficznego (na liście widnieje maksymalnie
60 otrzymanych wiadomości).

  Rejestracja urządzenia audio Bluetooth

  Aby zarejestrować urządzenie audio Bluetooth, należy: uaktywnić w urządzeniu funkcję Bluetooth; nacisnąć na panelu przycisk MEDIA; ...

  Usługi Uconnect LIVE

  Po naciśnięciu przycisku APPS następuje wejście do menu Aplikacje systemu UconnectLIVE. Dostępność poszczególnych usług zale ...

  Zobacz tez:

  Dezaktywowanie funkcji regulacji prędkości - tempomatu
  Dźwignię przesunąć w dół lub w górę, strzałka 3. Ponadto układ wyłącza się automatycznie: Gdy uruchomiony zostanie hamulec Kiedy przy ręcznej skrzyni biegów wciśnięte zostanie sprzęgło lu ...

  Strategia Volvo Cars w dziedzinie ochrony środowiska
  Troska o środowisko naturalne jest jedną z kluczowych wartości, na których opierają się wszelkie działania firmy Volvo Car Corporation. Mamy także nadzieję, że użytkownicy wyprodukowanych przez nas samochodów podzielają ...

  Światło przeciwmgłowe tylne
  Zaświeca się przy włączonych światłach mijania, po naciśnięciu przycisku 1 . Jeśli światło przeciwmgłowe jest włączone, w zestawie wskaźników świeci się lampka sygnalizacyjna . Aby wyłączy ...

  Categorie