Fiat Tipo: Poduszki powietrzne przednie

Poduszki powietrzne przednie (kierowcy i pasażera) chronią pasażerów miejsc przednich w przypadku zderzeń czołowych o średnio-dużej energii zderzenia, oddzielając poduszką pasażerów od kierownicy i od deski rozdzielczej.

Brak uruchomienia poduszek powietrznych w innych typach zderzeń (boczne, tylne, wywrócenie się samochodu itp), nie oznacza nieprawidłowego działania systemu.

Przednie poduszki powietrzne (kierowcy i pasażera) nie zastępują, ale uzupełnią użycie pasów bezpieczeństwa, które zalecamy zawsze zapinać, jak przewidują przepisy legislacyjne w Europie oraz w większości krajów poza Europą.

W przypadku zderzenia osoba, która nie zapięła pasa bezpieczeństwa, przemieszcza się do przodu i może uderzyć o poduszkę już w fazie jej otwierania się. W tego typu sytuacji ochrona zapewniana przez poduszkę powietrzną jest dużo mniejsza.

Przednie poduszki powietrzne mogą nie uaktywnić się w następujących przypadkach: zderzenia czołowe z przedmiotami łatwo deformowalnymi, nie obejmujące powierzchni przedniej samochodu (np.

uderzenie błotnikiem o barierę ochronną); wjechanie samochodu pod inny pojazd lub barierę ochronną (np. pod ciężarówkę lub bariery ochronne na autostradzie).

Brak aktywacji poduszki w powyższych okolicznościach spowodowany jest faktem, iż poduszki powietrzne mogą nie zapewniać żadnego zabezpieczenia dodatkowego w stosunku do pasów bezpieczeństwa i w konsekwencji ich aktywacja jest niestosowna.

Brak aktywacji poduszek w tego typu przypadkach nie oznacza niewłaściwego funkcjonowania systemu.

Poduszki powietrzne przednie po stronie kierowcy i pasażera zaprojektowane są i wyregulowane dla zwiększenia ochrony siedzącym na miejscach przednich, którzy zapną pasy bezpieczeństwa. Ich objętość w momencie maksymalnego napełnienia wypełnia większą część przestrzeni pomiędzy kierownicą i kierowcą oraz pomiędzy deską rozdzielczą i pasażerem.

W przypadku zderzeń czołowych o niskiej energii (dla których wystarczy zabezpieczenie pasami bezpieczeństwa), poduszki powietrzne nie uruchomią się.

Dlatego zawsze konieczne jest używanie pasów bezpieczeństwa, które w razie zderzenia czołowego zapewniają pasażerom prawidłową pozycję.

Przednia poduszka powietrzna po stronie kierowcy

Składa się z poduszki wypełniającej się natychmiast, umieszczonej w odpowiednim schowku na środku kierownicy .

Przednia poduszka powietrzna po stronie kierowcy


Przednia poduszka powietrzna po stronie pasażera

Składa się z poduszki wypełniającej się natychmiast, umieszczonej w specjalnej wnęce w desce rozdzielczej , a jej objętość jest większa niż objętość poduszki po stronie kierowcy.

Przednia poduszka powietrzna po stronie pasażera


Przednia poduszka powietrzna po stronie pasażera a foteliki dla dzieci

Foteliki dziecięce montowane tyłem do kierunku jazdy nie powinny być NIGDY montowane na siedzeniu przednim z włączoną poduszką powietrzną pasażera, ponieważ aktywacja poduszki w razie zderzenia mogłaby spowodować śmiertelne obrażenia przewożonego dziecka.

Należy postępować ZAWSZE zgodnie z zaleceniami podanymi na etykiecie umieszczonej na daszku przeciwsłonecznym po stronie pasażera .

Przednia poduszka powietrzna po stronie pasażera a foteliki dla dzieci


Wyłączanie poduszek powietrznych po stronie pasażera: przedniej i bocznej chroniącej okolice miednicy, klatki piersiowej i ramion

W razie gdyby konieczne było przewożenie dziecka na siedzeniu przednim w foteliku odwróconym przeciwnie do ruchu pojazdu, należy bezwzględnie wyłączyć przednią poduszkę powietrzną po stronie pasażera i boczną przednią poduszkę (Side Bag).

Poduszki powietrzne można wyłączyć za pomocą Menu wyświetlacza (patrz opis w sekcji "Wyświetlacz" w rozdziale "Znajomość zestawu wskaźników").

Na środku deski rozdzielczej  znajduje się dioda .


Po ustawieniu wyłącznika zapłonu w położenie MAR dioda ta zaświeca się na około 8 sekund. Gdyby tak się nie stało, należy zwrócić się do ASO marki Fiat. Podczas pierwszych sekund zaświecenie się diody nie oznacza rzeczywistego stanu zabezpieczenia pasażera, ale ma jedynie na celu sprawdzenie poprawności jego działania. Po przeprowadzeniu trwającego kilka sekund testu dioda ta będzie wskazywać stan zabezpieczenia pasażera przez poduszkę powietrzną.

Wyłączanie poduszek powietrznych po stronie pasażera: przedniej i bocznej chroniącej okolice miednicy, klatki piersiowej i ramion


Zabezpieczenie pasażera aktywne: dioda jest zgaszona.


Zabezpieczenie pasażera nieaktywne: dioda świeci światłem
stałym.

W zależności od stanu samochodu diody mogą zaświecać się z różną intensywnością. Intensywność może być różna podczas tego samego cyklu wyłącznika zapłonu.

  Uzupełniający system bezpieczeństwa biernego (srs) - poduszki powietrzne

  Samochód wyposażony jest w następujące elementy: przednia poduszka powietrzna dla kierowcy; przednia poduszka powietrzna dla pasażera; przed ...

  Poduszki powietrzne boczne

  W celu zwiększenia ochrony pasażerów w przypadku zderzenia bocznego samochód wyposażony jest w przednie boczne poduszki powietrzne (Side bag) i kur ...

  Zobacz tez:

  Obsługa serwisowa
  Dalsze informacje o koniecznej obsłudze technicznej i jej zakresie znajdują się na stronie 210. BMW zaleca, aby przeprowadzanie przeglądów i napraw zlecać Serwisom. Należy zwrócić uwagę na to, aby czynności obsługi technicznej z ...

  Korektor ustawienia reflektorów
  Korektor ustawienia reflektorów działa tylko wtedy, gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu MAR i włączone są światła mijania. W celu wykonania regulacji należy posłużyć się przyciskami i na ...

  Rodzaje olejów do uzupełniania
  Nie wolno stosować dodatków do olejów, gdyż mogą one spowodować uszkodzenie silnika. W przypadku wyboru oleju silnikowego należy zwrócić uwagę, aby olej ten wykazywał jedną z podanych klas lepkości SAE 0W-40, 0W-30, 5W-40 lu ...

  Categorie