Fiat Tipo: Poduszki powietrzne boczne

W celu zwiększenia ochrony pasażerów w przypadku zderzenia bocznego samochód wyposażony jest w przednie boczne poduszki powietrzne (Side bag) i kurtyny powietrzne (Window bag).

Poduszki boczne (Side Bag)

Składają się z dwóch poduszek umieszczonych w oparciach siedzeń przednich , które zabezpieczają okolice miednicy, klatki piersiowej i ramion pasażerów w przypadku zderzenia bocznego o sile średnio-wysokiej.

Oznaczone są etykietą "AIRBAG" przyszytą po zewnętrznej stronie siedzeń przednich.

Poduszki boczne (Side Bag)


Kurtyny powietrzne (Window bag)

Składają się z dwóch poduszek typu "kurtynowego", umieszczonych za poszyciami bocznymi dachu i pokrytych odpowiednimi elementami wykończeniowymi .

Ich zadaniem jest ochrona głów pasażerów miejsc przednich i tylnych w przypadku zderzenia bocznego dzięki dużej powierzchni poduszek po ich wypełnieniu.

Kurtyny powietrzne (Window bag)


W przypadku zderzeń bocznych o niskiej energii aktywacja bocznych poduszek powietrznych nie jest konieczna.

Najlepszą ochronę przez system w przypadku zderzenia bocznego daje prawidłowa pozycja na siedzeniu, ponieważ umożliwia właściwe rozłożenie się kurtyn powietrznych.

Ostrzeżenia

Nie należy myć siedzeń wodą lub parą pod ciśnieniem (ręcznie lub w myjniach automatycznych siedzeń).

Możliwe jest, że poduszki przednie i/lub boczne uruchomią się, jeżeli samochód zostanie mocno uderzony o spód nadwozia (na przykład przy gwałtownym uderzeniu o stopnie, chodniki czy przy wpadnięciu samochodu do dużej dziury lub wgłębienia na drodze itp.).

Z napełniającej się poduszki powietrznej wydobywa się niewielka ilość pyłu: nie jest on szkodliwy dla zdrowia i nie oznacza powstania pożaru. Pył może podrażnić skórę oraz oczy: w takim przypadku należy przemyć takie miejsca mydłem neutralnym z wodą.

Wszelkiego typu interwencje kontrolne, naprawy lub wymiany obejmujące poduszki powietrzne, powinny być wykonywane w ASO marki Fiat.

W przypadku złomowania samochodu należy zwrócić się do ASO marki Fiat w celu zdezaktywowania układu poduszek powietrznych.

Aktywacja napinaczy pasów bezpieczeństwa i poduszek powietrznych uzależniona jest od różnych czynników, w zależności od typu zderzenia. Brak aktywacji jednego lub kilku z urządzeń nie wskazuje na niewłaściwe funkcjonowanie systemu.

UWAGA 90) Nie należy naklejać taśm samoprzylepnych lub innych przedmiotów na kierownicę, deskę rozdzielczą w strefie poduszki powietrznej po stronie pasażera lub boczne poszycie dachu i na siedzenia.

Nie należy umieszczać przedmiotów na desce rozdzielczej po stronie pasażera (na przykład telefonów komórkowych), gdyż mogą one utrudnić prawidłowe rozłożenie się poduszki powietrznej pasażera, a ponadto spowodować poważne obrażenia osób siedzących w samochodzie.

91) Podczas jazdy obie ręce należy trzymać na kierownicy tak, aby w przypadku interwencji poduszki powietrznej mogła ona napełnić się bez przeszkód. Nie powinno się jechać z głową pochyloną do przodu, ale oprzeć plecy o oparcie w pozycji zapewniającej dobre przyleganie do oparcia.

92) Gdy poduszka powietrzna po stronie pasażera jest aktywna, foteliki dla dzieci, które montuje się w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy, NIE powinny być montowane na siedzeniu pasażera przedniego. Aktywacja poduszki powietrznej w przypadku zderzenia może spowodować śmiertelne obrażenia przewożonego dziecka, niezależnie od siły uderzenia. Dlatego należy wyłączać zawsze poduszkę powietrzną po stronie pasażera, gdy na siedzeniu pasażera przedniego instalowany jest fotelik dla dziecka zwrócony tyłem do kierunku jazdy. Ponadto siedzenie pasażera przedniego powinno być wyregulowane w pozycji jak najdalej do tyłu, aby uniknąć ewentualnego kontaktu fotelika z dzieckiem z deską rozdzielczą.

Gdy tylko fotelik dla dziecka zostanie zdjęty z siedzenia, poduszkę powietrzną pasażera przedniego należy ponownie włączyć.

93) Aby wyłączyć poduszki powietrzne przez Menu w zestawie wskaźników, należy zapoznać się z sekcją "Pozycje menu" w rozdziale "Poznawanie zestawu wskaźników".

94) Nie należy umieszczać sztywnych przedmiotów na zaczepach i uchwytach.

95) Nie należy opierać głowy, ramion lub łokci o drzwi, szyby samochodu i w pobliżu bocznych poduszek powietrznych, aby uniknąć ewentualnych obrażeń podczas fazy napełniania poduszek.

96) Nie należy wystawiać nigdy głowy, ramion i łokci poza szybę.

97) Jeżeli lampka sygnalizacyjna nie
zaświeca się po ustawieniu wyłącznika zapłonu w położenie MAR lub świeci się podczas jazdy, oznacza to, że prawdopodobnie wystąpiła anomalia w systemach bezpieczeństwa; w takiej sytuacji poduszki powietrzne lub napinacze mogą nie uaktywnić się w razie kolizji lub, w ograniczonej ilości przypadków, uaktywnić się nieprawidłowo. Przed dalszą jazdą należy skontaktować się z ASO marki Fiat, aby natychmiast skontrolować system.

98) W niektórych wersjach, w razie awarii diody (na panelu
znajdującym się na desce rozdzielczej), zaświeca się lampka sygnalizacyjna w zestawie
wskaźników i wyłączane są poduszki powietrzne po stronie pasażera.

99) W przypadku poduszki typu Side bag nie należy na oparcia siedzeń przednich zakładać pokrowców ani koszulek.

100) Nie należy podróżować z przedmiotami znajdującymi się na kolanach, klatce piersiowej lub z fajkami, ołówkami itp. w ustach. W razie zderzenia z interwencją poduszki powietrznej mogą spowodować poważne obrażenia.

101) Jeśli samochód był przedmiotem włamania lub próby kradzieży, aktów wandalizmu lub też został zalany wodą czy zatopiony, należy dokonać weryfikacji systemu poduszek powietrznych w ASO marki Fiat.

102) Gdy kluczyk w wyłączniku zapłonu znajduje się w położeniu MAR i silnik jest wyłączony, poduszki powietrzne mogą uruchomić się również w sytuacji, kiedy stojący samochód zostanie uderzony przez inny poruszający się pojazd. W związku z tym, nawet gdy samochód stoi, foteliki dla dzieci montowane tyłem do kierunku jazdy NIE powinny być instalowane na siedzeniu pasażera przedniego, gdy poduszka pasażera przedniego jest aktywna. Aktywacja poduszki powietrznej w przypadku zderzenia może spowodować śmiertelne obrażenia przewożonego dziecka. Dlatego należy wyłączać zawsze poduszkę powietrzną po stronie pasażera, gdy na siedzeniu pasażera przedniego instalowany jest fotelik dla dziecka zwrócony tyłem do kierunku jazdy. Ponadto siedzenie pasażera przedniego powinno być wyregulowane w pozycji jak najdalej do tyłu, aby uniknąć ewentualnego kontaktu fotelika z dzieckiem z deską rozdzielczą.

Gdy tylko fotelik dla dziecka zostanie zdjęty z siedzenia, poduszkę powietrzną pasażera przedniego należy ponownie włączyć.

Przypomina się, że w sytuacji, kiedy kluczyk znajduje się w położeniu STOP, żadne urządzenia bezpieczeństwa (poduszki powietrzne lub napinacze pasów bezpieczeństwa), w przypadku zderzenia nie uaktywnią się; dlatego brak aktywacji tych urządzeń w tego typu przypadkach nie może być traktowany jako oznaka niewłaściwego funkcjonowania systemu.

103) O nieprawidłowym działaniu lampki sygnalizacyjnej świadczy
zaświecony na wyświetlaczu w zestawie wskaźników symbol awarii poduszki powietrznej lub specjalny komunikat na wyświetlaczu (lub, w zależności od wersji, migająca lampka sygnalizacyjna awarii ogólnej). Nie następuje dezaktywacja ładunków pirotechnicznych. Przed dalszą jazdą należy skontaktować się z ASO marki Fiat, aby natychmiast skontrolować system.

104) Interwencja przednich poduszek powietrznych przewidziana jest dla zderzeń o energii większej niż dla napinaczy pasów bezpieczeństwa. W przypadku zderzenia o energii mieszczącej się w przedziale tych dwóch wartości progowych, uruchomią się tylko napinacze pasów bezpieczeństwa, co należy uważać za normalne.

105) Poduszka powietrzna nie zastępuje pasa bezpieczeństwa, ale zwiększa jego skuteczność. Ponadto z uwagi na fakt, iż przednie poduszki powietrzne nie interweniują w przypadku zderzeń czołowych przy niskich prędkościach, zderzeniach bocznych, zderzeniach tylnych lub przewróceniu się samochodu, w sytuacjach takich pasażerowie chronieni są tylko pasami bezpieczeństwa, które powinny być zawsze zapięte.

  Poduszki powietrzne przednie

  Poduszki powietrzne przednie (kierowcy i pasażera) chronią pasażerów miejsc przednich w przypadku zderzeń czołowych o średnio-dużej ene ...

  Uruchamianie i jazda

  Poznajmy go w każdym szczególe: zobaczmy, jak najlepiej wykorzystać cały jego potencjał. Podajemy informacje o tym, jak bezpiecznie prowadzić ...

  Zobacz tez:

  Regulacja natężenia nawiewu
  Nacisnąć jeden z tych przycisków, aby zwiększyć lub zmniejszyć prędkość nawiewu wentylatora. Symbol nawiewu (wiatraczek) wypełnia się stopniowo w miarę wzrostu ustawianej wartości. Zmniejszenie nawiewu do minimum powoduje ...

  Wymiana pojemnika ze środkiem uszczelniającym
  Wymiana nieużywanego pojemnika musi nastąpić przed upłynięciem daty ważności. Wymieniony pojemnik należy traktować jako odpad niebezpieczny. OSTRZEŻENIE Pojemnik zawiera etanol 1.2 i naturalny lateks. Połknięcie tej su ...

  Ochrona przeciwściskowa
  Jeżeli dach przesuwno-uchylny podczas zamykania, od mniej więcej środka otworu dachowego lub podczas zamykania z położenia uchylonego, natrafi na opór, to proces zamykania zostaje przerwany i dach cofa się nieco. Mimo ochrony przeciwściskowej nale ...

  Categorie