BMW Serii 1: Zdejmowanie głowicy kulistej

1. Zdjąć pokrywkę z zamka.

2. Włożyć kluczyk i odryglować zamek pokrętła.

Przy otwartym zamku, kluczyk pozostaje zablokowany.

3. Przytrzymać głowicę kulistą.

4. Wyciągnąć pokrętło w kierunku strzałki 1 i obrócić do oporu w kierunku strzałki 2.

5. Wyciągnąć głowicę kulistą w dół z mocowania.

6. Założyć pokrywkę na kluczyk.

Kluczyk pozostanie w zamku.

7. Umieścić zaślepkę w mocowaniu.

8. Schować głowicę kulistą ponownie do bagażnika.

  Kontrola zaryglowania

  Przed rozpoczęciem jazdy z przyczepą lub bagażnikiem należy sprawdzić, czy głowica kulista została właściwie zablokowana, w przeciwn ...

  Rozrywka

  W tym rozdziale opisane zostaną obsługa radia, odtwarzacza CD i zewnętrznych urządzeń audio, oraz ustawienia ich dźwięku. ...

  Zobacz tez:

  Światła drogowe
  Wyjąć całą lampę zespoloną.  Reflektor lewy: obrócić oprawę żarówki w lewo. Reflektor prawy: obrócić oprawę żarówki w prawo.  Wyjąć oprawę żarówki i wymieni&# ...

  Wersja bez systemu start&stop
  W celu naładowania akumulatora należy: odłączyć zacisk od bieguna ujemnego akumulatora; połączyć bieguny akumulatora z przewodami ładowarki, przestrzegając biegunowości; włączyć ładowarkę; po zakońc ...

  Strategia Volvo Cars w dziedzinie ochrony środowiska
  Troska o środowisko naturalne jest jedną z kluczowych wartości, na których opierają się wszelkie działania firmy Volvo Car Corporation. Mamy także nadzieję, że użytkownicy wyprodukowanych przez nas samochodów podzielają ...

  Categorie