BMW Serii 1: Zdejmowanie głowicy kulistej

1. Zdjąć pokrywkę z zamka.

2. Włożyć kluczyk i odryglować zamek pokrętła.

Przy otwartym zamku, kluczyk pozostaje zablokowany.

3. Przytrzymać głowicę kulistą.

4. Wyciągnąć pokrętło w kierunku strzałki 1 i obrócić do oporu w kierunku strzałki 2.

5. Wyciągnąć głowicę kulistą w dół z mocowania.

6. Założyć pokrywkę na kluczyk.

Kluczyk pozostanie w zamku.

7. Umieścić zaślepkę w mocowaniu.

8. Schować głowicę kulistą ponownie do bagażnika.

  Kontrola zaryglowania

  Przed rozpoczęciem jazdy z przyczepą lub bagażnikiem należy sprawdzić, czy głowica kulista została właściwie zablokowana, w przeciwn ...

  Rozrywka

  W tym rozdziale opisane zostaną obsługa radia, odtwarzacza CD i zewnętrznych urządzeń audio, oraz ustawienia ich dźwięku. ...

  Zobacz tez:

  Kierunkowskaz/sygnał świetlny
  Światła drogowe Sygnał świetlny Kierunkowskaz Włączanie kierunkowskazu Dźwignię przesunąć poza punkt oporu. Wcelu ręcznego wyłączenia przesunąć dźwignię do punktu oporu. Nietypowo szybkie pulsowa ...

  Kierunkowskazy
  Należy ustawić lewą dźwignię 1  w pozycji (stabilnej): w górę: uruchamiany jest prawy kierunkowskaz; w dół: uruchamiany jest lewy kierunkowskaz. W zestawie wskaźników migają odpowiednio: lampka sygnalizacyjna lub . ...

  Apteczka pierwszej pomocy i trójkąt ostrzegawczy
  Apteczka i trójkąt ostrzegawczy znajdują się pod pokrywą w prawej, bocznej obudowie przestrzeni ładunkowej. Data ważności niektórych artykułów znajdujących się w apteczce pierwszej pomocy jest ograniczona. Z tego wzgl& ...

  Categorie