BMW Serii 1: Bezpieczne hamowanie

Wybrany przez Państwa model BMW został seryjnie wyposażony w układ ABS.

W sytuacjach, które tego wymagają, najlepszą skuteczność hamowania uzyskuje się, wciskając pedał hamulca do końca. Wykonując przy tym spokojne ruchy kierownicą, nadal można omijać ewentualne przeszkody, ponieważ samochód pozostaje sterowny.

Pulsowanie pedału hamulca wraz z odgłosami regulacji hydraulicznej są oznakami działania układu ABS.

Przedmioty w strefie ruchu pedałów

Maty podłogowe, dywaniki samochodowe i inne przedmioty nie mogą leżeć w strefie ruchu pedałów, gdyż mogłoby to ograniczyć ich działanie podczas jazdy.

Nie należy rozkładać żadnych dodatkowych mat podłogowych ani nie kłaść żadnych innych przedmiotów na położone już wykładziny.

Stosować wyłącznie maty podłogowe, które zostały zatwierdzone dla danego pojazdu i które można odpowiednio przymocować.

Należy uważać, aby maty podłogowe były prawidłowo zamocowane, np. po uprzednim wyjęciu ich w celu czyszczenia

Wilgoć

Jeśli nawierzchnia drogi jest wilgotna lub podczas silnych opadów należy co kilka kilometrów przyhamować, naciskając lekko na pedał hamulca. Należy jednak zwrócić uwagę, aby nie narażać przy tym innych uczestników ruchu. Powstające przy tym ciepło osusza tarcze i klocki hamulcowe, które w razie konieczności będą w stanie zadziałać z pełną skutecznością.

Zjazd

Aby uniknąć przegrzania, a tym samym redukcji skuteczności układu hamulcowego, z długich spadków należy zjeżdżać na biegu, na którym konieczne jest jak najrzadsze hamowanie. Nawet lekki, ale ciągły nacisk na pedał hamulca może powodować wzrost temperatury, zużycie hamulca, a w konsekwencji awarię układu hamulcowego.

Siła hamowania silnikiem może zostać zwiększona w wyniku redukcji biegów, w razie potrzeby nawet do pierwszego biegu.

Zapobiega to nadmiernemu przeciążeniu hamulców. Redukcja biegów w trybie ręcznej zmiany w automatycznej skrzyni biegów patrz strona 58.

Nie wolno jeździć z wciśniętym sprzęgłem, na biegu jałowym ani z wyłączonym silnikiem, gdyż brak jest wówczas funkcji hamowania silnikiem oraz wspomagania siły hamowania.

Wykładziny, dywaniki samochodowe i inne przedmioty nie mogą leżeć w strefie ruchu pedałów, gdyż mogłoby to ograniczyć ich działanie.

Korozja na tarczach hamulcowych

Niewielki przebieg, dłuższe czasy postojów i niewielkie obciążenie sprzyjają korodowaniu tarcz hamulcowych i zabrudzeniu układu hamulcowego, ponieważ nie są osiągane minimalne obciążenia, wymagane do samooczyszczania się tarcz hamulcowych.

Skorodowane tarcze hamulcowe stwarzają przy hamowaniu wrażenie mocnego tarcia, którego nie daje się usunąć nawet przez dłuższe hamowanie.

Gdy samochód stoi

W klimatyzacji powstają skropliny, które wypływają pod samochodem. Z tego powodu ślady wody na podłożu pod samochodem gdy pracuje klimatyzacja, są zjawiskiem normalnym.

  Aquaplaning

  W czasie jazdy po mokrych i błotnistych nawierzchniach należy zmniejszyć prędkość, ponieważ duża prędkość może wywo&# ...

  Ładunek

  Należy unikać przeładowania samochodu, aby nie spowodować przekroczenia dopuszczalnej nośności opon. Mogłoby to doprowadzić do prze ...

  Zobacz tez:

  Uruchomienie silnika
  1. Uruchomić silnik pojazdu podającego prąd i pozostawić przez kilka minut na biegu jałowym na nieznacznie podwyższonych obrotach. 2. Silnik drugiego pojazdu uruchomić jak zwykle. Po nieudanej próbie uruchamianie ponowić dopiero po kilku minu ...

  Napełnianie zbiornika paliwa
  Należy nalać ponad 10 litrów paliwa, aby ilość ta mogła zostać uwzględniona przez wskaźnik poziomu paliwa. Otwarciu korka może towarzyszyć charakterystyczny dźwięk zasysania powietrza. Jest to zupełnie normalne, a p ...

  Światła awaryjne
  STEROWANIE Aby włączyć/wyłączyć światła, należy nacisnąć przycisk . Przy włączonych światłach awaryjnych migają lampki sygnalizacyjne i . OSTRZEŻENIE Używanie świateł awaryjnych regulowan ...

  Categorie