Fiat Tipo: Wybór rozdziału przepływu powietrza

Fiat Tipo –> Poznawanie samochodu –> Klimatyzacja –> Klimatyzacja automatyczna –> Wybór rozdziału przepływu powietrza

Naciskając przyciski /
/ ,
możliwe jest ręczne ustawienie jednego z 5 możliwych rozdziałów przepływu powietrza:

Nawiew powietrza z wylotów na
szybę przednią i szyby przednie boczne do odparowywania/ odszraniania szyb.

Nawiew powietrza przez wyloty
środkowe i boczne w desce rozdzielczej do wentylacji okolic klatki piersiowej i twarzy w sezonie ciepłym.

Nawiew powietrza przez wyloty na
nogi pasażerów miejsc przednich i tylnych. Tego typu rozdział przepływu powietrza umożliwia ogrzanie w krótkim czasie całego wnętrza nadwozia i odczucie komfortu cieplnego.

+ 
Rozdział przepływu powietrza pomiędzy wyloty na nogi (powietrze cieplejsze) oraz wyloty środkowe i boczne w desce rozdzielczej (powietrze bardziej świeże).

Ten rozdział przepływu powietrza jest szczególnie użyteczny w okresie przejściowym (wiosna i jesień) podczas słonecznych dni.

+
Rozdział przepływu powietrza pomiędzy wyloty w okolicy nóg, wyloty na szybę przednią i na szyby boczne przednie.

Ten sposób rozdziału przepływu powietrza umożliwia szybkie ogrzanie wnętrza nadwozia i zapobiega możliwości zaparowania szyb.

W trybie AUTO klimatyzacja zarządza automatycznie rozdziałem powietrza (diody w przyciskach 7 są zgaszone).

Podczas manualnego ustawiania rozdziału przepływu powietrza w wybranych przyciskach zaświecają się odnośne diody.

W połączonym trybie pracy po fnuanckiścnjęięrcóiuwnporzcyzceisśknuieuzaikntnyywmnii,akstóięretęjuż ustawiono. Jeśli natomiast zostanie naciśnięty przycisk, którego funkcja jest jaunżualokwtyawnnaai,gwaóśwnicezoadsnjeosśtnoandaioda. Aby przywrócić sterowanie automatyczne rozdziałem powietrza po dokonaniu wyboru ręcznego, należy nacisnąć przycisk AUTO.

  Klimatyzacja automatyczna

  Elementy sterowania pokrętło regulacji temperatury wnętrza nadwozia, na wyświetlaczu pojawi się ustawiona temperatura;  przycisk wł ...

  Start&Stop (zależnie od wyposażenia)

  Klimatyzacja automatyczna steruje systemem Start&Stop (silnik wyłącza się, gdy prędkość samochodu wynosi 0 km/h) tak, aby zapewnić odpowie ...

  Zobacz tez:

  Informacje ogólne
  Zalecenia Należy mocniej naciskać, zwłaszcza przy przesuwaniu elementów (przewijanie list, przesuwanie mapy...). Zwykłe muśnięcie nie wystarcza. Nie należy naciskać ekranu kilkoma palcami naraz. Zastosowane rozwiązanie techniczne pozwa ...

  Silnik benzynowy
  Aby zapewnić optymalne zużycie paliwa, benzyna nie powinna zawierać siarki lub powinna zawierać jej możliwie niewielką ilość. Nie wolno tankować paliwa oznaczonego na dystrybutorze jako paliwo zawierające metale. Nie wolno tankować benzyn ...

  Przyciski sterujące
  Umieszczone są z lewej strony kierownicy . Umożliwiają wybór i obsługę pozycji z Menu głównego wyświetlacza (patrz opis w sekcji "Menu główne"). / : nacisnąć i zwolnić przyciski, aby wejść do Menu ...

  Categorie