Fiat Tipo: Zagłówki przednie

Fiat Tipo –> Poznawanie samochodu –> Zagłówki –> Zagłówki przednie

Regulacja

Ich wysokość można regulować w 4 wstępnie określonych położeniach (całkowicie na górze / 2 położenia pośrednie / całkowicie na dole).

Regulacja w górę: podnieść zagłówek aż do usłyszenia dźwięku charakterystycznego dla zatrzaśnięcia blokady.

Regulacja


Regulacja w dół: nacisnąć przycisk 1  i obniżyć zagłówek.

Wyjmowanie

W celu wyjęcia zagłówka należy wykonać następującą procedurę:

 • pochylić oparcie siedzenia (aby uniknąć zetknięcia się z dachem);
 • wcisnąć oba przyciski 1 i 2  po bokach dwóch podpórek, a następnie wysunąć zagłówek.

OSTRZEŻENIE Jeśli wyjmowano zagłówki, należy prawidłowo włożyć je z powrotem przed normalnym użyciem ich w samochodzie.

  Zagłówki

  ...

  Zagłówki tylne

  Regulacja W przypadku siedzeń tylnych przewidziano dwa zagłówki boczne i jeden środkowy (zależnie od wyposażenia) z regulacją wysokośc ...

  Zobacz tez:

  Elektryczny hamulec postojowy
  System ten umożliwia zaciąganie hamulca postojowego przy wyłączaniu silnika i zwalnianie go z chwilą wprawienia pojazdu w ruch. Kontrolka działania Kontrolka ta zapala się równocześnie w zestawie wskaźników i na dźwigience ...

  Tabliczka znamionowa z danymi identyfikacyjnymi
  Znajduje się na słupku drzwi po stronie kierowcy. Jest ona widoczna przy otwartych drzwiach, a zawiera następujące dane : Nazwa producenta  Numer homologacyjny pojazdu  Numer identyfikacyjny pojazdu  Maksymalna technicznie dopuszczalna masa przy ...

  Głosowa książka telefoniczna
  Do obsługi głosem konieczna jest odrębna głosowa książka telefoniczna. Nazwa i numer telefonu z głosowej książki telefonicznej są niezależne od tych zapisanych w pamięci telefonu komórkowego lub na danej karcie SIM. Dlatego nu ...

  Categorie