Volvo C30: Zewnętrzne źródła dźwięku

Volvo C30 –> System audio-telefoniczny –> Regulacja dźwięku –> Zewnętrzne źródła dźwięku

AUX, USB*

Informacje ogólne

Informacje ogólne


 1. Wejście AUX
 2. Wejście USB*

Do gniazd AUX i USB można podłączyć zewnętrzne źródło dźwięku, np. odtwarzacz iPod lub MP3.

Podłączonym do gniazda USB źródłem dźwięku (odtwarzacz iPod, MP3 lub przenośna pamięć USB) można sterować za pomocą elementów sterujących systemu audio samochodu.

Przyciskiem MODE wybrać odpowiednie zewnętrzne źródło dźwięku.

 1.  W przypadku wybrania USB na wyświetlaczu pojawi się komunikat Podł.

  urządzenie.

 2.  Podłączyć odtwarzacz iPod, MP3 lub pamięć przenośną USB do gniazda USB w schowku w konsoli środkowej (patrz poprzednia ilustracja).

> W czasie odczytywania listy plików w urządzeniu na wyświetlaczu widoczny będzie komunikat Ładowanie. Może to chwilę potrwać.

Po odczytaniu listy plików informacje o plikach wyświetlone zostaną na wyświetlaczu i możliwe będzie wybranie żądanego pliku.

Utwory można wybierać na jeden z trzech sposobów:

 •  Przez obracanie pokrętłem TUNING (4) w lewo lub w prawo.
 •  Lewym albo prawym przyciskiem nawigacyjnym (6) w celu wybrania żądanego utworu.
 •  Za pomocą zestawu przycisków sterujących przy kierownicy.

W trybie odtwarzania USB lub iPod system audio-telefoniczny działa w podobny sposób jak przy odtwarzaniu muzyki z odtwarzacza CD. Więcej informacji, patrz.

UWAGA Zestaw umożliwia odtwarzanie plików muzycznych w formatach MP3, WMA i WAV. Istnieją jednak pewne warianty tych formatów plików, które nie są obsługiwane przez zestaw. Zestaw współpracuje również z większością modeli odtwarzacza iPod􀂟 wyprodukowanych od roku 2005. Model iPod Shuffle nie jest obsługiwany.

Pamięć przenośna USB

Aby ułatwić użycie urządzenia przenośnego USB, nie należy zapisywać w jego pamięci plików innych niż muzyczne. Odczytanie listy plików zawierającej nie tylko możliwe do odtworzenia pliki muzyczne zajmie znacznie więcej czasu.

UWAGA System obsługuje wymienne nośniki pamięci zgodne z standardem USB 2.0 i systemem plików FAT32 zawierające do 500 folderów i 64 000 plików. Minimalna pojemność pamięci to 256 MB.

Odtwarzacz MP3

Wiele odtwarzaczy MP3 posiada własny system plików, który nie jest kompatybilny z systemem w tym samochodzie. Aby możliwe było wykorzystanie go w systemie, odtwarzacz MP3 musi być w trybie Urządzenie wymienne/Pamięć przenośna USB.

iPod

Odtwarzacz iPod pobiera energię i jest ładowany ze złącza USB poprzez przewód połączeniowy.

Jeżeli jednak akumulator w odtwarzaczu iPod jest całkowicie rozładowany, to przed podłączeniem odtwarzacza należy naładować jego akumulator.

UWAGA W przypadku wykorzystania odtwarzacza iPod jako źródła dźwięku, samochodowy zestaw multimedialny będzie mieć strukturę menu podobną do menu odtwarzacza iPod.

AUX

Czasami głośność dźwięku z zewnętrznego źródła dźwięku AUX może różnić się od głośności dźwięku odtwarzanego z wewnętrznych źródeł dźwięku, np. z odtwarzacza CD. Jeżeli nastawiona jest wysoka głośność innego źródła dźwięku w zestawie audio, jakość dźwięku może być gorsza. Aby tego uniknąć, należy odpowiednio ustawić głośność dźwięku wychodzącego z gniazda AUX.

UWAGA Jakość dźwięku może ulec pogorszeniu, jeżeli podczas odtwarzania trwa ładowanie akumulatora odtwarzacza MP3, dlatego należy unikać jednoczesnego odtwarzania muzyki i ładowania odtwarzacza.

Strumieniowa transmisja audio przez Bluetooth

Informacje ogólne

Jeżeli samochód jest wyposażony w zestaw głośnomówiący Bluetooth i podłączony jest do niego telefon komórkowy, wtedy system audio samochodu może odtwarzać pliki audio przesyłane bezprzewodowo z telefonu. Do nawigacji w strukturze menu i regulacji parametrów dźwięku można wykorzystać przyciski na konsoli środkowej lub przyciski sterujące przy kierownicy. Niektóre telefony komórkowe pozwalają także na przełączanie utworów z telefonu.

Aby można było odtwarzać materiały audio, urządzenie musi najpierw zostać skojarzone i połączone z samochodem. Informacje na temat kojarzenia i podłączania urządzeń, patrz. Wymagane jest także wybranie BT jako źródła audio, patrz.

UWAGA Telefon komórkowy Bluetooth􀂟 musi być zgodny z profilami Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) i Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Telefon powinien korzystać z profilu AVRCP w wersji 1.3 i profilu A2DP w wersji 1.2. W przeciwnym razie niektóre funkcje mogą nie działać.

 

UWAGA Nie wszystkie telefony komórkowe dostępne na rynku są w pełni zgodne z funkcją Bluetooth systemu audio w samochodzie.

Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowanym dealerem Volvo lub odwiedzenie strony www.volvocars.com w celu uzyskania informacji o zgodności telefonów i zewnętrznych odtwarzaczy multimedialnych.

Odtwarzanie

Naciskać przycisk MODE, aby wybrać BT jako źródło audio.

Pliki audio można wybierać na jeden z trzech sposobów:

 •  Przez obracanie pokrętłem TUNING (4) w lewo lub w prawo.
 •  Przyciskiem nawigacyjnym lub
  (6) w
  celu wybrania żądanego pliku audio.
 •  Przyciskiem lub
  w zestawie przycisków
  sterujących przy kierownicy.

  Elementy sterujące

  VOLUME - Pokrętło regulacyjne AM/FM - Wybór źródła dźwięku MODE - Wybór źródła audio, CD, AUX, USB ...

  Ustawienia audio

  Regulacja ustawień dźwięku Kilkakrotne naciśnięcie przycisku SOUND (5) spowoduje przechodzenie pomiędzy następującymi opcjami. Ustawi ...

  Zobacz tez:

  ConnectedDrive
  Wyposażenie samochodu W niniejszym rozdziale opisane są wszystkie modele samochodów oraz wszystkie wyposażenia seryjne, krajowe a także seryjne, które oferowane są dla danej serii samochodów. Z tego powodu opisane zostały również t ...

  Condition Based Service CBS
  Czujniki oraz specjalne algorytmy uwzględniają różne warunki eksploatacji Państwa BMW. Condition Based Service ustala na tej podstawie aktualne i przyszłe potrzeby konserwacji. System pozwala użytkownikowi na dostosowanie zakresu obsługi do jego indy ...

  Działanie
  Włączanie funkcji odbywa się poprzez menu "Wspomaganie jazdy" ekranu dotykowego. Nacisnąć ten przycisk (w zależności od wersji), aby włączyć funkcję; właściwa kontrolka się zapala. Ta kontrolka zapala się w ...

  Categorie