Volvo C30: Wymiana akumulatora

Volvo C30 –> Obsługa techniczna samochodu –> Akumulator –> Wymiana akumulatora

Wymontowanie

 1.  Wyjąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z wyłącznika zapłonu.
 2.  Przed dotknięciem któregokolwiek z biegunów akumulatora odczekać co najmniej 5 minut.

> Układ elektryczny samochodu musi zapisać niezbędne informacje w modułach sterujących.

 1.  Zdjąć pokrywę.
 2.  Odłączyć czarny przewód ujemny.
OSTRZEŻENIE Przewód dodatni i ujemny należy podłączać i odłączać w prawidłowej kolejności.
 1. Odłączyć czerwony przewód dodatni.
 2.  Zdjąć przednią ścianę schowka na akumulator przy użyciu śrubokrętu.
 3.  Odczepić przewód wentylacyjny od akumulatora.
 4.  Zwolnić obejmę mocującą akumulator.
 5.  Wyjąć akumulator.

Zamontowanie

 1.  Włożyć akumulator na miejsce.
 2.  Dokręcić obejmę mocującą akumulator.
 3.  Podłączyć przewód wentylacyjny.

> Sprawdzić, czy jest prawidłowo podłączony do akumulatora i wylotu w nadwoziu.

 1.  Założyć przednią ścianę schowka na akumulator.
 2.  Podłączyć czerwony przewód dodatni do zacisku akumulatora.
 3.  Podłączyć czarny przewód ujemny do zacisku akumulatora.
 4.  Założyć pokrywę akumulatora.

Więcej informacji na temat akumulatora samochodu - patrz strony 204 i 334.

  Symbole na obudowie akumulatora

  Stosować okulary ochronne. Szczegółowe informacje w instrukcji obsługi samochodu. Przechowywać w m ...

  DRIVe Start/Stop

  Samochody z funkcją Start/Stop są wyposażone w dwa akumulatory 12 V - akumulator rozruchowy o dużej mocy i akumulator pomocniczy wspomagający dział ...

  Zobacz tez:

  Kontrolki świetlne
  Sygnalizatory wzrokowe informują kierowcę o włączeniu danego systemu (kontrolki działania lub wyłączenia) lub o pojawieniu się usterki (kontrolka alarmowa). Po włączeniu zapłonu Niektóre kontrolki alarmowe włączają ...

  Masy diesel
  Masy i ciężary przyczep (w kg) - diesel Podane wartości MTRA oraz masy przyczep są ważne dla maksymalnej wysokości 1000 m n.p.m.; podaną masę holowanej przyczepy należy zmniejszać o 10% na każde dodatkowe 1000 m n.p.m. W przypadku poj ...

  Klimatyzacja automatyczna
  Elementy sterowania pokrętło regulacji temperatury wnętrza nadwozia, na wyświetlaczu pojawi się ustawiona temperatura;  przycisk włączania funkcji MAX A/C;  przycisk włączania/wyłączania sprężarki klimatyzac ...

  Categorie