Volvo C30: Strategia Volvo Cars w dziedzinie ochrony środowiska

Volvo C30 –> Wprowadzenie –> Volvo a środowisko naturalne –> Strategia Volvo Cars w dziedzinie ochrony środowiska

Strategia Volvo Cars w dziedzinie ochrony środowiska


Troska o środowisko naturalne jest jedną z kluczowych wartości, na których opierają się wszelkie działania firmy Volvo Car Corporation.

Mamy także nadzieję, że użytkownicy wyprodukowanych przez nas samochodów podzielają naszą troskę o środowisko naturalne.

Samochody marki Volvo spełniają wymogi rygorystycznych norm międzynarodowych w zakresie ochrony środowiska oraz wytwarzane są w jednych z najczystszych i najefektywniej wykorzystujących zasoby naturalne fabrykach.

Volvo Car Corporation posiada uznawany na całym świecie certyfikat zgodności z normą ISO 14001, regulującą pracę placówek produkcyjnych oraz innych gałęzi naszej działalności.

Wymagamy również systematycznej pracy nad ochroną środowiska od naszych partnerów.

Zużycie paliwa

Poszczególne modele Volvo wyróżniają się w swoich klasach konkurencyjnie niskim zużyciem paliwa. A mniejsze zużycie paliwa przekłada się na mniejszą emisję gazu cieplarnianego, jakim jest dwutlenek węgla.

Również kierowca ma możliwość wpływania na ilość zużywanego przez samochód paliwa.

Wskazówki w tym zakresie podane są pod hasłem Chrońmy środowisko naturalne.

Skuteczne ograniczanie szkodliwych emisji

Samochód ten został zbudowany zgodnie z filozofią "Czysty wewnątrz i na zewnątrz", kładącą równie silny nacisk na czystość powietrza w kabinie, jak i wysoką skuteczność oczyszczania spalin. W wielu przypadkach emisje zanieczyszczeń w spalinach są znacznie niższe od dopuszczalnych limitów.

Oczyszczanie powietrza w kabinie samochodu

Znajdujący się w kabinie samochodu filtr zapobiega przedostawaniu się kurzu i pyłków roślinnych do wnętrza samochodu przez wlot powietrza.

Wyrafinowany system filtrujący IAQS* (Interior Air Quality System) sprawia, że powietrze w kabinie samochodu jest czystsze od tego na zewnątrz.

W skład tego systemu wchodzi elektroniczny czujnik oraz filtr z aktywnym węglem. Pobierane powietrze jest stale kontrolowane i jeżeli czujnik wykryje wzrost zawartości niektórych szkodliwych gazów, np. tlenku węgla, wlot powietrza jest zamykany. Może do tego dojść podczas postoju w zatorze ulicznym, podczas oczekiwania w kolejce samochodów lub w tunelu.

Natomiast filtr węglowy wychwytuje tlenki azotu, przygruntowy ozon oraz węglowodory.

Wnętrze pojazdu

Wnętrze samochodu Volvo zostało zaprojektowane w taki sposób, by przebywanie w nim było przyjemne i komfortowe, również dla osób cierpiących na alergię dotykową lub astmę.

Szczególną uwagę poświęcono doborowi ekologicznych materiałów.

Stacje serwisowe Volvo a środowisko naturalne

Regularnie przeprowadzana obsługa okresowa zwiększa żywotność samochodu i pozwala utrzymać zużycie paliwa na niskim poziomie. W ten sposób przyczyniają się Państwo do dbałości o czystsze środowisko. Stacja dopuszczona do serwisowania i napraw samochodów marki Volvo staje się częścią naszego systemu. Wszystkim naszym warsztatom stawiamy jasno sprecyzowane wymagania w zakresie zabezpieczeń przed skażeniem środowiska naturalnego. Pracownicy autoryzowanych stacji obsługi dysponują odpowiednią wiedzą i narzędziami, co stanowi gwarancję najlepszej z możliwych troski o środowisko naturalne.

Chrońmy środowisko naturalne

Możemy w łatwy sposób przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego - oto kilka wskazówek:

 •  Nie pozostawiać silnika na biegu jałowym - w przypadku zatrzymania samochodu na dłuższy czas wyłączać silnik. Przestrzegać obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 •  Jeździć w sposób ekonomiczny - przewidywać rozwój sytuacji na drodze.
 •  Wykonywać czynności serwisowe i konserwacyjne zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi - przestrzegać terminarza obsługi okresowej podanego w książce "Program obsługi Volvo i rejestr przeglądów".
 •  Jeżeli samochód jest wyposażony w nagrzewnicę bloku silnika*, należy z niej korzystać przed uruchomieniem zimnego silnika - poprawia to właściwości rozruchowe silnika i zmniejsza zużywanie się jego podzespołów w niskiej temperaturze, a także umożliwia szybsze osiągnięcie temperatury roboczej silnika, co zmniejsza zużycie paliwa i emisję szkodliwych substancji.
 •  Jazda z dużą prędkością wiąże się ze znacznym zwiększeniem zużycia paliwa, spowodowanym wzrostem oporu powietrza - dwukrotne zwiększenie prędkości powoduje czterokrotny wzrost oporu powietrza.
 •  Niebezpiecznych odpadów - np. akumulatora lub olejów - należy pozbywać się w sposób niezagrażający środowisku naturalnemu.

  W razie wątpliwości dotyczących prawidłowego sposobu pozbywania się tego rodzaju odpadów należy skonsultować się ze stacją obsługi - zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.

Stosowanie się do tych zaleceń pozwala oszczędzić pieniądze, ograniczyć zużycie zasobów naturalnych i wydłużyć okres eksploatacji samochodu. Dodatkowe informacje i porady, patrz strony 156 i 329.

Recykling

Ważnym elementem działań firmy Volvo na rzecz ochrony środowiska jest zapewnienie ekologicznego recyklingu samochodu po zakończeniu jego użytkowania. Niemal wszystkie elementy samochodu nadają do recyklingu.

Dlatego prosimy, by ostatni właściciel pojazdu skontaktował się dealerem Volvo, który poda mu adres koncesjonowanej firmy zajmującej się recyklingiem samochodów.

  Volvo a środowisko naturalne

  ...

  Instrukcja obsługi a środowisko naturalne

  Symbol certyfikatu Forest Stewardship Council  oznacza, że masa papiernicza użyta do wyprodukowania tej publikacji pochodzi z lasów posiadających cert ...

  Zobacz tez:

  Środki ostrożności związane z użytkowaniem
  Dodatek AdBlue jest roztworem na bazie mocznika. Płyn ten jest niepalny, bezbarwny i bez zapachu (jeżeli jest przechowywany w chłodnym miejscu). W razie kontaktu ze skórą przemyć skażone miejsce bieżącą wodą i mydłem. W razie kont ...

  Usterki w działaniu
  Pracę pilota mogą zakłócać lokalne fale radiowe. Wówczas samochód można zaryglować i odryglować wbudowanym w pilot kluczykiem poprzez zamek drzwi. W samochodach bez funkcji dostępu komfortowego tylko drzwi kierowcy można otwie ...

  Kontrole okresowe
  Co 1000 km lub przed długą podróżą należy sprawdzić i ewentualnie przywrócić właściwy stan/uzupełnić: poziom płynu chłodzącego silnik; poziom płynu hamulcowego; poziom płynu do spryskiwaczy szyb; ...

  Categorie