Volvo C30: Funkcje

Funkcje


 1. Ustnik do przeprowadzenia badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
 2.  Wyłącznik.
 3.  Przycisk nadajnika.
 4.  Lampka sygnalizująca stan akumulatora.
 5.  Lampka wskazująca wynik badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.
 6.  Lampka sygnalizująca gotowość do przeprowadzenia badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

  Informacje ogólne o blokadzie antyalkoholowej

  Zadaniem blokady antyalkoholowej1 jest uniemożliwienie prowadzenia pojazdu przez osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu. Przed uruchomieniem silnika kiero ...

  Działanie

  Akumulator Lampka kontrolna (4) blokady antyalkoholowej sygnalizuje stan akumulatora: UWAGA Blokadę antyalkoholową należy przechowywać w jej u ...

  Zobacz tez:

  Uruchamianie silnika
  - Nacisnąć pedał sprzęgła lub hamulca (samochody z manualną skrzynią biegów) lub pedał hamulca (samochody z automatyczną skrzynią biegów). Silnik benzynowy: - Wcisnąć i obrócić pokrętło wyłą ...

  Zagłówki przednie
  Regulacja Ich wysokość można regulować w 4 wstępnie określonych położeniach (całkowicie na górze / 2 położenia pośrednie / całkowicie na dole). Regulacja w górę: podnieść zagłówek aż ...

  Usterki w działaniu
  Działanie funkcji dostępu komfortowego może zostać zakłócone przez lokalne fale radiowe, np.przez telefon komórkowy w bezpośrednim pobliżu pilota lub w następstwie ładowania telefonu komórkowego w pojeździe. Wówcza ...

  Categorie