Volvo C30: Benzyna

Benzyna musi spełniać normę EN 228. W większości silników można stosować benzynę bezołowiową o liczbie oktanowej 91, 95 lub 98 RON.

 •  Benzyny o 91 RON nie wolno stosować w silnikach czterocylindrowych, a w innego rodzaju silnikach można ją stosować tylko w wyjątkowych wypadkach.
 •  Benzyna o 95 RON może być stosowana do normalnej jazdy.
 •  Dla zapewnienia maksymalnych osiągów silnika i minimalnego zużycia paliwa zalecana jest benzyna o 98 RON.

W przypadku temperatur otoczenia przekraczających +38 C zalecane jest stosowanie paliwa o jak najwyższej liczbie oktanowej, co pozwoli utrzymać optymalny poziom osiągów silnika i zużycia paliwa.

WAŻNE
 •  Należy stosować wyłącznie paliwo niezawierające domieszek ołowiu, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie reaktora katalitycznego.
 •  Nie należy stosować dodatków do paliwa, które nie zostały zalecone przez Volvo.

  Ogólne informacje na temat paliwa

  OSTRZEŻENIE Należy zawsze unikać wdychania oparów paliwa i chronić oczy przed rozpryskami paliwa. W razie dostania się paliwa do ...

  Bioetanol E85

  Nie modyfikować układu paliwowego ani jego elementów, ani też nie wymieniać elementów na takie, które nie zostały przystosowane do ...

  Zobacz tez:

  System ABS (Anti-lock Braking System)
  Jest to system stanowiący integralną część układu hamulcowego, który zapobiega - niezależnie od nawierzchni drogi i intensywności hamowania - blokowaniu się, a tym samym poślizgowi jednego lub więcej kół, zapewniają ...

  Polecenia głosowe
  Uwaga W przypadku języków nieobsługiwanych przez system polecenia głosowe są niedostępne. Aby skorzystać z poleceń głosowych, należy nacisnąć na kierownicy przycisk (przycisk "Głos") i wypowiedzieć głośno nazw& ...

  Kontrolki świetlne
  Sygnalizatory wzrokowe informują kierowcę o włączeniu danego systemu (kontrolki działania lub wyłączenia) lub o pojawieniu się usterki (kontrolka alarmowa). Po włączeniu zapłonu Niektóre kontrolki alarmowe włączają ...

  Categorie