Peugeot 308: Zasady działania

Peugeot 308 –> Jazda –> Aktywny regulator prędkości –> Zasady działania

Za pomocą radaru o zasięgu około 100 m, usytuowanego z przodu pojazdu, system wykrywa pojazd jadący z przodu.

Dostosowuje on automatycznie prędkość pojazdu do prędkości pojazdu poprzedzającego.

Jeżeli pojazd poprzedzający jedzie wolniej, system zmniejsza stopniowo prędkość własnego pojazdu tylko za pomocą hamowania silnikiem (jak gdyby kierowca naciskał przycisk minus "-").

Jeżeli pojazd zbliża się zbyt szybko do pojazdu poprzedzającego, aktywny regulator prędkości wyłącza się automatycznie. Kierowca jest wówczas ostrzegany sygnałem dźwiękowym wraz z towarzyszącym komunikatem.

Jeżeli pojazd poprzedzający przyspiesza albo zmienia pas ruchu, regulator prędkości przyspiesza stopniowo, aby powrócić do prędkości zadanej.

Jeżeli kierowca włączy kierunkowskaz, aby wyprzedzić wolniejszy pojazd, aktywny regulator prędkości pozwoli mu na chwilowe zbliżenie się do pojazdu poprzedzającego w celu wyprzedzenia go bez przekraczania prędkości zadanej.

 • Aktywny regulator prędkości działa zarówno w dzień, jak i w nocy, przy mglistej pogodzie albo przy umiarkowanym deszczu.
 • Wybranie tej funkcji wyłącza wyświetlanie odległości (czasowej) pomiędzy pojazdami.

Funkcja nie współdziała z układem hamulcowym pojazdu, lecz wyłącznie z hamowaniem silnikiem.

Zakres regulacji jest ograniczony: nie będzie regulacji prędkości, jeżeli różnica między prędkością zadaną i prędkością pojazdu poprzedzającego stanie się zbyt duża.

W przypadku zbyt dużej różnicy między prędkością zadaną własnego pojazdu i prędkością pojazdu poprzedzającego, prędkości nie będzie można wyregulować: regulator wyłączy się automatycznie.

  Przełączanie typu regulatora

  Wybór pomiędzy "aktywnym" i "standardowym" regulatorem prędkości następuje poprzez menu "Wspomaganie jazdy". Pokrę ...

  Informacje ogólne

  Włączanie aktywnego regulatora prędkości odbywa się ręcznie, wymaga to prędkości pojazdu w zakresie między 40 km/h i 150 km/h. W prz ...

  Zobacz tez:

  Kalibracja kompasu
    Ziemia podzielona jest na 15 stref magnetycznych. Kompas dostrojony jest do strefy magnetycznej, gdzie znajduje się kraj, na którego rynek samochód był przeznaczony. Jeżeli samochód przemieszcza się pomiędzy strefami czasowymi, konieczna jest kalibracja kompasu ( ...

  Osuszanie - odmrażanie tylnej szyby
  Włączenie Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć odmrażanie tylnej szyby oraz, w zależności od wersji, zewnętrznych lusterek wstecznych. Zapali się odpowiednia kontrolka. Wyłączenie Odmrażanie wyłącza si ...

  Sygnały potwierdzające
  Sygnały potwierdzające można dezaktywować lub uaktywnić. Zasada obsługi 1. Włączyć zapłon 2. Przycisk 1 w dźwigni kierunkowskazu naciskać w górę lub w dół, dopóki nie zostanie wyświetlony symbol o ...

  Categorie