Peugeot 308: Wyświetlanie odległości pomiędzy pojazdami wyrażonej w czasie

Peugeot 308 –> Jazda –> Wyświetlanie odległości pomiędzy pojazdami wyrażonej w czasie

Dzięki radarowi umieszczonemu z przodu pojazdu funkcja ta pomaga kierowcy w zachowaniu bezpiecznej odległości, którą powinien zachować pomiędzy swoim pojazdem i pojazdem jadącym przed nim. Odległość wyrażona w czasie wyświetla się w zestawie wskaźników.

Chodzi tu o przedział czasowy, wyrażony w sekundach, który oddziela dwa pojazdy jadące jeden za drugim. Zalecana wartość bezpieczna wynosi około 2 sekundy: należy zapoznać się z przepisami albo zaleceniami kodeksu drogowego obowiązującymi w danym kraju.

Wyświetlanie odległości pomiędzy pojazdami wyrażonej w czasie


Funkcja jest aktywna w zakresie prędkości między 70 km/h i 150 km/h.

Pojazdy na postoju oraz niektóre obiekty (jak np. rowery) nie są wykrywane.

Funkcja wyświetla wartości czasu pomiędzy pojazdami w zakresie 3-0,5 sekundy.

Poniżej 0,5 sekundy wyświetlana wartość pozostaje na tym poziomie, nawet jeżeli rzeczywista odległość czasowa między pojazdami jest mniejsza.

Wynik pomiaru jest wyświetlany dla informacji: system nie ma żadnego wpływu na pojazd.

Funkcja ta w żadnym wypadku nie zastępuje czujności kierowcy, który powinien zachowywać stałą kontrolę nad pojazdem.

Funkcja nie została zaprojektowana do używania w warunkach miejskich ani w ramach dynamicznego stylu jazdy (zakręty, przyspieszenia, nagłe hamowania...), ale w ustabilizowanych warunkach jazdy

Włączanie / wyłączanie*

Włączanie funkcji odbywa się z poziomu menu "Wspomaganie jazdy", przy pracującym silniku.

Nacisnąć ten przycisk, zapala się
kontrolka.

Stan funkcji zostaje zapamiętany przy wyłączaniu silnika.

Warunki wyświetlania

Aktywny regulator prędkości nie musi być wybierany (informacje aktywnego regulatora prędkości wyświetlą się zamiast tych związanych z odległością pomiędzy pojazdami wyrażoną w czasie).

Wyświetlanie

Gdy zachowane są warunki jazdy, w zestawie wskaźników wyświetla się ikona.


Ikona Powiązany komunikat Uwagi

  Radar nie wykrywa żadnego pojazdu.
  Wykryto pojazd, ale odległość w czasie jest większa niż 3 sekundy. Żadna wartość nie jest wyświetlana.
  Wykryto pojazd. Odległość w czasie pomiędzy pojazdami jest mniejsza lub równa 3 sekundy. Minimalną wyświetlaną wartością jest 0,5 sekundy, nawet jeżeli rzeczywista odległość w czasie jest mniejsza.
"UKŁAD WYŁĄCZONY: Prędkość niezgodna" Jeżeli prędkość własnego pojazdu jest poza zakresem działania.

W przypadku niezgodnej prędkości wyświetlany jest komunikat, dopóki prędkość pozostaje niezgodna (w przybliżeniu poniżej 70 km/h albo powyżej 150 km/h, jednak w fazie zwalniania funkcja wyłącza się przy prędkości poniżej 45 km/h).

"UKŁAD WYŁĄCZONY: Ograniczona widoczność" System automatycznie przełącza się na tryb czuwania, jeżeli czujnik prawidłowo nie wykryje poprzedzającego samochodu (trudne warunki atmosferyczne, źle wyregulowany czujnik...).

Ograniczenia działania

Poprzedzający samochód może w pewnych warunkach nie zostać wykryty, na przykład:

 • na zakręcie,
 • przy zmianie pasa ruchu,
 • gdy znajduje się on poza zasięgiem czujnika (maksymalny zasięg: około 100 m).

Usterki działania

W przypadku usterki systemu
wyświetla się ta kontrolka, z równoczesnym wyświetleniem komunikatu.

Należy sprawdzić system w ASO sieci PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym.

Przy pierwszym użyciu po naprawie systemu może wyświetlić się komunikat informujący, że system jest w trakcie inicjalizacji. Funkcja jest wówczas niedostępna. Gdy tylko komunikat zniknie, system jest znów sprawny. Jeżeli komunikat nie znika, należy skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym.

Usterki działania


Działanie czujnika znajdującego się na zderzaku przednim może być zakłócone pewnymi warunkami pogodowymi, na przykład nagromadzeniem się śniegu, lodu, błota...

Wyczyścić przedni zderzak, usuwając śnieg, błoto...

  Nieprawidłowe działanie

  W przypadku wadliwego działania aktywnego regulatora prędkości, kierowcę ostrzega sygnał dźwiękowy i wyświetlenie komunikatu "Usterka ...

  Alarm ryzyka zderzenia, automatyczne hamowanie awaryjne

  ...

  Zobacz tez:

  Lokalizacja pojazdu
  Funkcja umożliwia zlokalizowanie pojazdu na odległość, szczególnie przy słabym oświetleniu. Pojazd musi być zaryglowany. Wcisnąć zamkniętą kłódkę na pilocie zdalnego sterowania. Zapalą się lampki suf ...

  Usterka działania
  Miganie kresek sygnalizuje usterkę regulatora. Przeprowadzić kontrolę w ASO sieci PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym. Jeżeli regulator prędkości jest włączony, należy uważać przy naciskaniu na jeden z przycisków zmiany zap ...

  Opis
  Samochód wyposażony jest w wyświetlacz przedstawiający informacje niezbędne kierowcy podczas jazdy samochodem. Gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu STOP i kluczyk jest wyjęty, po otwarciu/zamknięciu jednych z drzwi ...

  Categorie