Peugeot 308: Działanie

Peugeot 308 –> Jazda –> Park Assist –> Działanie

Park Assist

System aktywnie wspomaga parkowanie poprzez wykrywanie wolnego miejsca parkingowego, a następnie steruje układem kierowniczym samochodu, dzięki czemu umożliw ...

Wspomaganie manewrów parkowania równoległego

Po znalezieniu wolnego miejsca parkingowego, Nacisnąć ten przycisk albo Wybrać "Park Assist" w menu "Wspomaganie jazdy" ekra ...

Zobacz tez:

Przestrzeń bagażowa
Wsunąć końcówkę wkrętaka i delikatnie przekręcić, wypychając lampkę.  Wyjąć przepaloną żarówkę.  Włożyć nową żarówkę. Oświetlenie kabiny w bagaż ...

Dezaktywowanie funkcji regulacji prędkości - tempomatu
Dźwignię przesunąć w dół lub w górę, strzałka 3. Ponadto układ wyłącza się automatycznie: Gdy uruchomiony zostanie hamulec Kiedy przy ręcznej skrzyni biegów wciśnięte zostanie sprzęgło lu ...

Wyłączenie / ponowne włączenie
W dowolnym momencie nacisnąć przycisk "ECO OFF", aby wyłączyć system. Jest to sygnalizowane zapaleniem się kontrolki przełącznika oraz wyświetleniem komunikatu. Jeżeli wyłączenie nastąpiło w trybie STOP, silni ...

Categorie