BMW Serii 1: Kierunkowskaz/sygnał świetlny

BMW Serii 1 –> Obsługa –> Jazda –> Kierunkowskaz/sygnał świetlny

Kierunkowskaz/sygnał świetlny


 1. Światła drogowe
 2. Sygnał świetlny
 3. Kierunkowskaz

Włączanie kierunkowskazu

Dźwignię przesunąć poza punkt oporu.

Wcelu ręcznego wyłączenia przesunąć dźwignię do punktu oporu.

Nietypowo szybkie pulsowanie lampki kontrolnej wskazuje na awarię żarówki kierunkowskazu. W przypadku jazdy z przyczepą kontrolka wskazuje ewentualnie również na awarię jednej z żarówek kierunkowskazu w przyczepie.

Krótkotrwałe mignięcie

Nacisnąć dźwignię do punktu oporu i przytrzymać, dopóki kierunkowskaz ma migać.

Krótkie włączanie kierunkowskazu

Dźwignię przesunąć lekko do punktu oporu.

Kierunkowskaz zamiga trzykrotnie.

Tę funkcję można aktywować lub dezaktywować:

1. Włączyć zapłon, patrz strona 53.

2. Przycisk 1 w dźwigni kierunkowskazu naciskać w górę lub w dół, dopóki nie zostanie wyświetlony symbol oraz "SET".

Krótkie włączanie kierunkowskazu


3. Nacisnąć przycisk 2.

4. Przycisk 1 w dźwigni kierunkowskazu naciskać w dół, dopóki nie zostanie wyświetlony symbol.

Krótkie włączanie kierunkowskazu


5. Nacisnąć przycisk 2.

6. Za pomocą przycisku 1 wybrać:

 • Jednokrotne miganie.

 • Krótkie włączanie
  kierunkowskazu.

7. Nacisnąć przycisk 2.

Ustawienie to zapisane zostanie dla używanego w danej chwili pilota.

  Usuwanie blokady dźwigni sterującej

  Gdyby dźwignia sterująca w położeniu P była zablokowana mimo włączonego zapłonu, wciśniętego hamulca i wciśniętego na ...

  Układ oczyszczania szyb

  Włączanie wycieraczek Wyłączanie wycieraczek lub krótkie przecieranie Uaktywnianie/dezaktywacja przerywanej pracy wycieraczek lub czujnika ...

  Zobacz tez:

  Wspomaganie manewrów wyjazdu z parkowania równoległego
  Aby móc opuścić miejsce przy parkowaniu równoległym, włączyć silnik. Gdy samochód stoi, nacisnąć ten przycisk albo Wybrać "Park Assist" w menu "Wspomaganie jazdy" na ekranie dotykowym, aby uaktyw ...

  Zespół regulacji
  Zespół regulacji (patrz rysunek), obejmuje: elektrozawór wyłączania z filtrem siatkowym; regulator ciśnienia. Elektrozawór wyłączania otwiera się lub zamyka razem z elektrozaworem wylotu znajdującym się na zbiorniku. ...

  System wtrysku multipoint LPG
  Jest to produkt zrealizowany w ścisłej współpracy z wykwalifikowanymi dostawcami z sektora LPG. System wtrysku zastosowany w tym samochodzie jest systemem skutecznym pod względem osiągów i wydajności silnika, a bazuje na wtrysku LPG w stanie gazow ...

  Categorie