BMW Serii 1: Kierunkowskaz/sygnał świetlny

BMW Serii 1 –> Obsługa –> Jazda –> Kierunkowskaz/sygnał świetlny

Kierunkowskaz/sygnał świetlny


 1. Światła drogowe
 2. Sygnał świetlny
 3. Kierunkowskaz

Włączanie kierunkowskazu

Dźwignię przesunąć poza punkt oporu.

Wcelu ręcznego wyłączenia przesunąć dźwignię do punktu oporu.

Nietypowo szybkie pulsowanie lampki kontrolnej wskazuje na awarię żarówki kierunkowskazu. W przypadku jazdy z przyczepą kontrolka wskazuje ewentualnie również na awarię jednej z żarówek kierunkowskazu w przyczepie.

Krótkotrwałe mignięcie

Nacisnąć dźwignię do punktu oporu i przytrzymać, dopóki kierunkowskaz ma migać.

Krótkie włączanie kierunkowskazu

Dźwignię przesunąć lekko do punktu oporu.

Kierunkowskaz zamiga trzykrotnie.

Tę funkcję można aktywować lub dezaktywować:

1. Włączyć zapłon, patrz strona 53.

2. Przycisk 1 w dźwigni kierunkowskazu naciskać w górę lub w dół, dopóki nie zostanie wyświetlony symbol oraz "SET".

Krótkie włączanie kierunkowskazu


3. Nacisnąć przycisk 2.

4. Przycisk 1 w dźwigni kierunkowskazu naciskać w dół, dopóki nie zostanie wyświetlony symbol.

Krótkie włączanie kierunkowskazu


5. Nacisnąć przycisk 2.

6. Za pomocą przycisku 1 wybrać:

 • Jednokrotne miganie.

 • Krótkie włączanie
  kierunkowskazu.

7. Nacisnąć przycisk 2.

Ustawienie to zapisane zostanie dla używanego w danej chwili pilota.

  Usuwanie blokady dźwigni sterującej

  Gdyby dźwignia sterująca w położeniu P była zablokowana mimo włączonego zapłonu, wciśniętego hamulca i wciśniętego na ...

  Układ oczyszczania szyb

  Włączanie wycieraczek Wyłączanie wycieraczek lub krótkie przecieranie Uaktywnianie/dezaktywacja przerywanej pracy wycieraczek lub czujnika ...

  Zobacz tez:

  Hotline
  W celu uzyskania informacji o swoim samochodzie można skontaktować się z BMW Hotline. 1. Włączenie gotowości radia lub zapłonu. 2. Nacisnąć przycisk . 3. Nacisnąć przycisk. 4. Nacisnąć przycisk. 5. Wybrać ż ...

  Nawigacja (tylko w przypadku Uconnect 7" HD Nav LIVE )
  Aby wyświetlić mapę nawigacji, należy nacisnąć na wyświetlaczu na przycisk graficzny "Nav". UWAGA Głośność systemu nawigacji można regulować tylko podczas uruchomionej nawigacji, gdy system przekazuje wskazówki głos ...

  Funkcje dostępne w trakcie telefonowania
  W trakcie trwania połączenia telefonicznego dostępnych jest szereg funkcji pomocniczych. Niektóre z nich mogą być wykorzystywane jedynie po zawieszeniu połączenia. Lista funkcji zostaje wyświetlona po naciśnięciu przycisku MENU lub EN ...

  Categorie