Fiat Tipo: Włączanie/wyłączanie systemu

Fiat Tipo –> Multimedia –> Uconnect 5" LIVE - uconnect 5" Nav LIVE –> Włączanie/wyłączanie systemu

System ten włącza się/wyłącza poprzez naciśnięcie przycisku/pokrętła .


Aby zwiększyć poziom głośności, należy obrócić przyciskiem/pokrętłem w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, natomiast aby zmniejszyć poziom głośności, należy obrócić przyciskiem/pokrętłem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Pokrętło do elektronicznej regulacji poziomu głośności obraca się stale (360) w obu kierunkach, bez zatrzymywania się.

TRYB RADIO Aby uaktywnić tryb Radio, należy nacisnąć przycisk RADIO na panelu przednim, a na wyświetlaczu pojawią się następujące informacje: W części górnej: wykaz zaprogramowanych stacji radiowych (preset), wyświetlana jest aktualnie słuchana stacja.

W części środkowej: wyświetlana jest nazwa słuchanej stacji radiowej i przyciski graficzne do wyboru poprzedniej lub następnej stacji.

W części dolnej: wyświetlane są następujące przyciski graficzne:

 • "Przegl.": lista dostępnych stacji radiowych;
 • "AM/FM", "AM/DAB", "FM/DAB": wybór żądanego zakresu częstotliwości (przycisk graficzny konfigurowalny w zależności od wybranego zakresu: AM,FM lub DAB);
 • "Strojen." : ręczne strojenie stacji radiowej (niedostępne w przypadku radia DAB);
 • "Info": dodatkowe informacje o słuchanym źródle;
 • "Audio": dostęp do ekranu ustawień dźwięku.

Menu Audio

Aby wejść do menu "Audio", należy nacisnąć przycisk  na panelu
przednim lub przycisk graficzny "Audio" w dolnej części wyświetlacza.

Za pośrednictwem menu "Audio" można dokonać następujących ustawień:

 • "Wyrównywacz" (dla wersji/rynków gdzie przewidziano);
 • "Balance/Fade" (ustawienie balansu dźwięku strona prawa/lewa oraz przód/tył);
 • "Dźwięk/prędkość" (automatyczna kontrola poziomu głośności w zależności od prędkości samochodu);
 • "Loudness" (dla wersji/rynków gdzie przewidziano);
 • "Aut. Włącz. Radia";
 • Aby wyjść z menu "Audio", należy nacisnąć przycisk graficzny /Wykon

TRYB MULTIMEDIA

Aby wybrać żądane źródło audio, należy nacisnąć przycisk graficzny "Źródło", a do wyboru są następujące źródła: AUX, USB, iPod i Bluetooth.

Korzystanie z aplikacji występujących na urządzeniach przenośnych może nie być kompatybilne z systemem Uconnect

Wybór utworu (Przeglądaj)

Funkcja ta umożliwia przeglądanie i wybór utworów widniejących na aktywnym urządzeniu.

Możliwości wyboru zależą od podłączonego urządzenia.

Na przykład na urządzeniu USB/iPod, za pomocą przycisku/pokrętła BROWSE ENTER, można przeglądać również wykaz wykonawców, gatunków muzycznych i albumów dostępnych na urządzeniu, w zależności od informacji, jakie zarejestrowano w zakresie utworów.

W obrębie każdej listy przycisk graficzny "ABC" umożliwia przeskoczenie do jednej z liter na liście.

UWAGA W przypadku niektórych urządzeń firmy Appleprzycisk ten może być nieaktywny.

UWAGA Przycisk BROWSE ENTER nie umożliwia wykonania jakiejkolwiek operacji w zakresie urządzenia AUX.

Aby uruchomić tę funkcję w ramach odtwarzanego źródła, należy nacisnąć przycisk BROWSE ENTER.

Aby wybrać żądaną kategorię, należy obrócić przyciskiem/pokrętłem BROWSE ENTER, a następnie nacisnąć ten sam przycisk/pokrętło, aby potwierdzić wybór.

Jeśli zamierza się anulować tę funkcję, należy nacisnąć przycisk  na
panelu przednim.

TECHNOLOGIA Bluetooth

Tryb ten uaktywniany jest po zarejestrowaniu w systemie urządzenia Bluetooth zawierającego utwory muzyczne.

  Elementy sterowania na panelu przednim

  TABELA PODSUMOWUJĄCA ELEMENTY STEROWANIA NA PANELU PRZEDNIM (*) Tylko w przypadku systemu UConnect5" LIVE (**) Tylko w przypadku systemu UConnect5" Nav LIVE ELEMENT ...

  Rejestracja urządzenia audio Bluetooth

  Aby zarejestrować urządzenie audio Bluetooth, należy: uaktywnić w urządzeniu funkcję Bluetooth; nacisnąć na panelu przycisk MEDIA; ...

  Zobacz tez:

  Tabliczki znamionowe
  Znajomość oznaczenia typu samochodu, numeru identyfikacyjnego samochodu i silnika ułatwi Państwu wszelkie kontakty z autoryzowanymi stacjami Volvo związane z samochodem oraz podczas zamawiania części zamiennych i akcesoriów. Tabliczka znamionowa ...

  Wskazówki
  Urządzenia audio nie należy narażać na ekstremalne warunki otoczenia, np. bardzo wysokie temperatury, patrz Instrukcja obsługi urządzenia audio. W zależności od konfiguracji plików audio, np. w przypadku prędkości odtwarzania ponad 2 ...

  Ruch prawo-/lewostronny
  Przy przekraczaniu granicy kraju, w którym ruch drogowy odbywa się po przeciwnej stronie niż w kraju rejestracji samochodu, należy podjąć odpowiednie kroki, zapobiegające oślepiającemu działaniu reflektorów. W Serwisie mogą Pa ...

  Categorie