Fiat Tipo: Uzupełnianie poziomu płynów

Fiat Tipo –> Poznawanie samochodu –> Wersja z instalacją lpg –> Uzupełnianie poziomu płynów

LPG

Maksymalna pojemność tankowania (wraz z rezerwą): 42 l. Wartość uwzględnia już limit 80% napełnienia zbiornika i pozostałą ilość płynu niezbędną do regularnego zasysania i maksymalnego dopuszczalnego napełnienia zbiornika. Ponadto wartość ta może wykazywać przy różnych napełnieniach niewielkie różnice z powodu: różnic pomiędzy ciśnieniem tłoczenia pompy w sieci stacji napełniania, pomp o różnych parametrach tłoczenia/blokowania, zbiornika w stanie niepełnej rezerwy.

OSTRZEŻENIE Aby uniknąć sytuacji, w których na wskaźniku paliwa LPG w zestawie wskaźników pojawiałyby się niewłaściwe informacje, zaleca się wykonywać tankowanie paliwa w ilości nie mniejszej niż 10 litrów.

UWAGA 32) Przypomina się, że w niektórych krajach (włącznie z Włochami), istnieją ograniczenia na mocy obowiązujących norm prawnych dotyczące parkowania/ garażowania samochodów zasilanych gazem o gęstości większej od powietrza; LPG mieści się w tej kategorii.

33) W razie wyczucia zapachu gazu należy zmienić tryb zasilania LPG na tryb benzynowy i udać się natychmiast do ASO marki Fiat w celu wykonania kontroli mających na celu wyeliminowanie usterek układu.

 

OSTRZEŻENIE 12) Samochód ten wyposażony jest w układ wtrysku gazu LPG opracowany specjalnie dla tego samochodu: absolutnie zabrania się więc zmieniania konfiguracji układu lub odnośnych komponentów.

Użycie innych komponentów lub materiałów może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie i zmniejszenie bezpieczeństwa, dlatego w przypadku awarii należy zwrócić się do ASO marki Fiat. Podczas holowania lub podnoszenia samochodu, w celu uniknięcia uszkodzenia elementów układu gazu konieczne jest przestrzeganie uwag podanych w Instrukcji obsługi, w sekcji "Holowanie samochodu".

13) Maksymalne temperatury działania układu zawierają się pomiędzy -20C a 100C.

14) W przypadku lakierowania w komorze zbiornik LPG musi być wymontowany z samochodu, a następnie odpowiednio zamontowany przez ASO marki Fiat. Mimo, iż układ LPG posiada liczne zabezpieczenia, przy każdorazowym dłuższym nieużywaniu samochodu lub transportowaniu go na skutek usterki lub wypadku zaleca się wykonać przedstawioną poniżej procedurę: odkręcić mechanizmy zabezpieczające od pokrywy zbiornika LPG, a następnie wyjąć go. Zamknąć zawór LPG, obracając pokrętłem w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (patrz opis przy haśle "Bezpieczeństwo pasywne/bezpieczeństwo aktywne"). Zamontować z powrotem pokrywę i wkręcić urządzenia mocujące.

15) Po wykonaniu wymaganego przełączenia słychać metaliczny dźwięk pochodzący z zaworów ustalających ciśnienie w układzie. Jeśli chodzi o powyżej opisane tryby przełączania, normalne jest, że występuje opóźnienie pomiędzy stukiem zaworu a zgaśnięciem wskazania w zestawie wskaźników.

16) Nie należy przełączać pomiędzy dwoma trybami działania w trakcie fazy uruchamiania silnika.

17) W szczególnych warunkach użycia, takich jak uruchamianie i praca w niskiej temperaturze otoczenia lub dostarczanie LPG o niskiej zawartości Propanu, system może tymczasowo przełączyć tryb działania na zasilanie benzyną, bez wyświetlania wskazań o przełączeniu w zestawie wskaźników. W przypadku ograniczonego poziomu LPG w zbiorniku lub żądania lepszych osiągów (np. podczas wyprzedzania, w sytuacji, w której samochód jest całkowicie obciążony, podczas przekraczania dużych wzniesień), system może przełączyć działanie automatycznie na tryb zasilania benzyną, w celu zapewnienia zwiększenia żądanej mocy silnika; w tego typu sytuacji przełączenie sygnalizowane jest przez zaświecenie się zielonej lampki sygnalizacyjnej w zestawie
wskaźników.

W momencie ustania wymienionych powyżej warunków system powraca automatycznie do trybu zasilania LPG, a zielona lampka sygnalizacyjna gaśnie.


Aby umożliwić opisane powyżej przełączenie automatyczne, należy upewnić się, że w zbiorniku zawsze znajduje się wystarczająca ilość paliwa.

18) Surowo zabrania się stosowania jakiegokolwiek typu dodatku do LPG.

Okresowo (przynajmniej raz na sześć miesięcy) zaleca się wyczerpać LPG znajdujący się w zbiorniku i przy pierwszym tankowaniu sprawdzić, czy nie przekracza maksymalnej przewidzianej pojemności 42 l (wraz z rezerwą) (przy tolerancji 1 litrów w nadmiarze). W przypadku rozpoznania wartości wyższej od 42 litrów (włącznie z rezerwą), należy koniecznie natychmiast zwrócić się do ASO marki Fiat.

19) Należy używać wyłącznie LPG przeznaczonego do napędów samochodowych.

  Przełącznik benzyna/ LPG

  Normalnym trybem działania silnika jest tryb z zasilaniem LPG, jedynie przy uruchamianiu samochodu następuje zasilanie benzyną. Przełączanie na tryb za ...

  Active grille shutter

  (zależnie od wyposażenia) Samochód ten został wyposażony w Active Grille Shutter, czyli automatyczny system z ruchomymi klapkami umieszczony przed mo ...

  Zobacz tez:

  Podświetlenie tablicy rejestracyjnej
  Aby wymienić żarówki, należy: za pomocą śrubokręta z wyposażenia wyjąć zespół klosza 1 ; obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara oprawę żarówki 2 , wyjąć ż ...

  Akcesoria
  W sieci PEUGEOT dostępny jest szeroki wybór akcesoriów i oryginalnych części zamiennych. Akcesoria i części są przystosowane do samochodu i posiadają numery katalogowe oraz gwarancję PEUGEOT. Zestawy do przebudowy Mogą Państwo ...

  Zwiększanie prędkości
  Naciskać na dźwignię, strzałka 1, dopóki nie zostanie uzyskana żądana prędkość. Każde naciśnięcie na dźwignię zwiększa prędkość o ok. 1 km/h. Przyspieszanie za pomocą dźwigni Naciska ...

  Categorie