Fiat Tipo: Karoseria

Fiat Tipo –> Obsługa i konserwacja –> Karoseria

KONSERWACJA KAROSERII

Lakier

W przypadku powstania otarć lub głębokich rys zaleca się natychmiast wykonać konieczne zaprawki lakiernicze, aby uniknąć pojawienia się korozji.

Konserwacja lakieru polega na myciu, którego częstotliwość zależy od warunków i środowiska, w którym samochód jest używany. Przykładowo w strefach o dużym zanieczyszczeniu atmosfery lub kiedy podróżuje się po drogach posypanych solą przed zamarzaniem, dobrze jest myć samochód częściej.

Niektóre elementy samochodu mogą być wyposażone są w lakier matowy, który - by zachował swoje właściwości - wymaga szczególnej dbałości: patrz opis w ostrzeżeniu podanym na końcu niniejszej sekcji.

Aby właściwie umyć samochód, należy:

 • w przypadku mycia samochodu w myjni automatycznej zdjąć antenę z dachu;
 • jeżeli mycie samochodu odbywa się przy użyciu rozpylaczy pary lub urządzeń o wysokim ciśnieniu, utrzymywać je przynajmniej 40 cm od nadwozia w celu uniknięcia uszkodzeń lub powstania zmian. Pozostałości wody w długim okresie mogą uszkodzić samochód;
 • zaleca się zmoczyć nadwozie strumieniem wody o niskim ciśnieniu;
 • przemyć nadwozie gąbką nasączoną roztworem o małej ilości detergentu, płucząc często gąbkę;
 • spłukać dobrze wodą i wysuszyć sprężonym powietrzem lub przetrzeć irchą.

Podczas suszenia należy zwracać szczególną uwagę na elementy mniej widoczne (np. wnęki drzwi, pokrywę komory silnika, nakładki reflektorów itp.), w których woda może pozostać.

Nie należy myć samochodu stojącego w pełnym słońcu lub przy rozgrzanej pokrywie komory silnika: lakier może zmatowieć.

Zewnętrzne części z tworzywa sztucznego powinny być myte w taki sposób, jak zazwyczaj myje się samochód.

OSTRZEŻENIA

Należy unikać parkowania samochodu pod drzewami; krople żywicy spadające z drzew mogą spowodować zmatowienie lakieru, a także zwiększają możliwość rozpoczęcia procesów korozyjnych.

Odchody ptaków muszą być natychmiast starannie zmywane, ponieważ ich kwasowość jest szczególnie agresywna dla lakieru.

Szyby

Do czyszczenia szyb należy używać specjalnych detergentów i czystych szmatek, aby ich nie porysować i nie zmienić ich przejrzystości.

OSTRZEŻENIE Aby nie uszkodzić przewodów grzejnych na wewnętrznej powierzchni szyby tylnej, należy przecierać ją delikatnie, zgodnie z kierunkiem przebiegu przewodów.

Reflektory przednie

Należy używać miękkiej szmatki, nie suchej, ale zwilżonej wodą lub szamponem do samochodów.

OSTRZEŻENIE Podczas czyszczenia elementów z tworzywa reflektorów przednich nie należy używać substancji aromatycznych (np. benzyny) lub ketonów (np. acetonu).

OSTRZEŻENIE W przypadku czyszczenia strumieniem wody, należy utrzymywać dyszę wodną w odległości przynajmniej 20 cm od reflektorów.

Komora silnika

Po okresie zimowym należy dokładnie umyć komorę silnika, zwracając uwagę, aby nie kierować strumienia wody bezpośrednio na centralki elektroniczne oraz silniczki wycieraczek szyby przedniej. W celu wykonania tych czynności należy zwrócić się do wyspecjalizowanego warsztatu.

OSTRZEŻENIE Mycie najlepiej wykonać, gdy silnik jest zimny i wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu STOP. Po myciu należy sprawdzić, czy różne osłony (np.

kapturki gumowe i różnego rodzaju pokrywy), nie zostały wyciągnięte lub uszkodzone.

OSTRZEŻENIE 79) W celu utrzymania niezmiennych parametrów estetycznych lakieru do czyszczenia samochodu zaleca się nie używać produktów ściernych i/lub polerujących.

80) Należy unikać mycia samochodu na myjniach automatycznych ze szczotkami.

Lepiej jest myć samochód ręcznie przy użyciu środków czyszczących o pH neutralnym; po umyciu należy wysuszyć samochód przy użyciu zwilżonej szmatki ze skóry zamszowej. Do pielęgnacji samochodu nie zaleca się stosowania produktów ściernych i/lub polerujących.

Odchody ptaków muszą być natychmiast starannie zmywane, ponieważ ich kwasowość jest szczególnie agresywna dla lakieru. Należy unikać (w miarę możliwości) parkowania samochodu pod drzewami; natychmiast usuwać z pojazdu substancje żywiczne natury roślinnej, ponieważ późniejsze ich usunięcie - po zaschnięciu na lakierze - może wymagać użycia środków ściernych i/lub polerujących, które wyraźne są odradzane z uwagi na ich właściwości mogące wpłynąć na zmianę charakterystycznej matowości lakieru. Do czyszczenia szyby przedniej i szyby tylnej nie należy stosować czystego płynu do spryskiwaczy; konieczne jest rozcieńczenie go w miarę możliwości w proporcji 50% z wodą. Użycie czystego płynu do spryskiwaczy należy ograniczyć wyłącznie do sytuacji ściśle uwarunkowanych od temperatury zewnętrznej.

 

OSTRZEŻENIE 5) Detergenty zanieczyszczają wodę.

W związku z tym samochód należy myć w miejscach wyposażonych w systemy do gromadzenia i oczyszczania płynów stosowanych do mycia.

  Koła i opony

  ŁAŃCUCHY PRZECIWPOŚLIZGOWE Stosowanie łańcuchów przeciwpoślizgowych o grubości 9 mm dozwolone jest na oponach 205/55 R16 i 195/65 R15 ...

  Wnętrze

  Należy sprawdzać okresowo czystość wnętrza, także pod dywanikami, gdzie może gromadzić się woda mogąca powodować korozj ...

  Zobacz tez:

  Wyjście z trybu ekonomicznego
  Funkcje te zostaną automatycznie przywrócone w chwili rozruchu pojazdu. Aby przywrócić wszystkie funkcje, należy uruchomić silnik: na mniej niż 10 minut, aby móc korzystać z urządzeń przez około 5 minut, na ponad 10 minut ...

  Myjnie
  Aby nie dopuścić do uszkodzenia lakieru samochodu, należy w miarę możliwości korzystać z myjni tekstylnych lub myjni stosujących miękkie szczotki. Nie należy korzystać z myjni wysokociśnieniowych, w przeciwnym razie w obszarze szyb mo ...

  Ustawienia audio
  Regulacja ustawień dźwięku Kilkakrotne naciśnięcie przycisku SOUND (5) spowoduje przechodzenie pomiędzy następującymi opcjami. Ustawić wybraną funkcję, obracając pokrętłem TUNING.  TONY NISKIE - Poziom tonów ni ...

  Categorie