BMW Serii 1: Zamykanie tylnej klapy

BMW Serii 1 –> Jazda - porady –> Ogólne wskazówki dotyczące jazdy –> Zamykanie tylnej klapy

Jazda jest dozwolona tylko z
zamkniętą klapą, w przeciwnym razie podczas wypadku lub manewrów hamowania i wymijania może ona stwarzać zagrożenie dla pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego oraz może spowodować uszkodzenie pojazdu. Ponadto do wnętrza pojazdu mogą przedostawać się spaliny.

Jeżeli zachodzi jednak konieczność jazdy z otwartą klapą:

1. Zamknąć wszystkie szyby oraz dach przesuwno-uchylny.

2. Znacznie zwiększyć siłę nawiewu w ogrzewaniu lub klimatyzacji automatycznej, patrz strona 91 lub 94.

3. Jechać ostrożnie.

Gorący układ wydechowy

Wkażdym pojeździe występują wysokie temperatury w układzie wydechowym.

Nie wolno usuwać zamontowanych w jego okolicach blach osłony cieplnej i nie należy montować osłony podwozia. Należy zwrócić uwagę, czy podczas jazdy, parkowania i pracy na biegu jałowym z gorącym układem wydechowym nie stykają się żadne łatwopalne materiały np. siano, liście, trawa itd. ponieważ powoduje to niebezpieczeństwo zapłonu i ryzyko pożaru, co może doprowadzić do ciężkich obrażeń ciała i strat materialnych. Nie wolno dotykać gorącej rury wydechowej, gdyż istnieje niebezpieczeństwo poparzenia.

Filtr paliwa do silnika Diesla

W filtrze paliwa zbierane są cząsteczki sadzy i co jakiś czas spalane w wysokich temperaturach. Ten proces oczyszczania trwa kilka minut. Rozpoznaje się go czasem po tym, że silnik przez chwilę potrzebuje nieco większej prędkości obrotowej, aby rozwinąć normalną moc. Poza tym mogą pojawić się dźwięki i lekkie dymienie z rury wydechowej nawet w chwilę po wyłączeniu silnika.

Telefon komórkowy w samochodzie

BMW odradza korzystanie we wnętrzu samochodu z urządzeń radiokomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych nie podłączonych bezpośrednio od anteny zewnętrznej. Stosując tego typu urządzenia nie można wykluczyć wzajemnego wpływu na siebie elektroniki samochodu i mobilnego urządzenia radiokomunikacyjnego.

Ponadto nie ma gwarancji, że promieniowanie powstające podczas nadawania, zostanie odprowadzone z wnętrza samochodu.

  Ogólne wskazówki dotyczące jazdy

  ...

  Aquaplaning

  W czasie jazdy po mokrych i błotnistych nawierzchniach należy zmniejszyć prędkość, ponieważ duża prędkość może wywo&# ...

  Zobacz tez:

  Pompowanie
  Przełączyć selektor A do położenia "Pompowanie". Całkowicie rozwinąć czarny przewód H. Podłączyć czarny przewód do zaworu naprawianej opony. Włożyć ponownie wtyczkę elektryczn ...

  Zespół optyczny na pokrywie tylnej
  Światła pozycyjne i światła cofania Aby wymienić jedną lub więcej żarówek, należy: otworzyć pokrywę tylną i za pomocą śrubokręta z wyposażenia wyjąć pokrywę inspekcyjną 1  montow ...

  Przywracanie ciśnienia
  Sprężarka może być używana również tylko do kontrolowania i ewentualnego przywracania ciśnienia w oponach. Należy odłączyć i wyjąć czarny przewód do pompowania 1, podłączyć go do zaworu opony i zablo ...

  Categorie