BMW Serii 1: Zamykanie tylnej klapy

BMW Serii 1 –> Jazda - porady –> Ogólne wskazówki dotyczące jazdy –> Zamykanie tylnej klapy

Jazda jest dozwolona tylko z
zamkniętą klapą, w przeciwnym razie podczas wypadku lub manewrów hamowania i wymijania może ona stwarzać zagrożenie dla pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego oraz może spowodować uszkodzenie pojazdu. Ponadto do wnętrza pojazdu mogą przedostawać się spaliny.

Jeżeli zachodzi jednak konieczność jazdy z otwartą klapą:

1. Zamknąć wszystkie szyby oraz dach przesuwno-uchylny.

2. Znacznie zwiększyć siłę nawiewu w ogrzewaniu lub klimatyzacji automatycznej, patrz strona 91 lub 94.

3. Jechać ostrożnie.

Gorący układ wydechowy

Wkażdym pojeździe występują wysokie temperatury w układzie wydechowym.

Nie wolno usuwać zamontowanych w jego okolicach blach osłony cieplnej i nie należy montować osłony podwozia. Należy zwrócić uwagę, czy podczas jazdy, parkowania i pracy na biegu jałowym z gorącym układem wydechowym nie stykają się żadne łatwopalne materiały np. siano, liście, trawa itd. ponieważ powoduje to niebezpieczeństwo zapłonu i ryzyko pożaru, co może doprowadzić do ciężkich obrażeń ciała i strat materialnych. Nie wolno dotykać gorącej rury wydechowej, gdyż istnieje niebezpieczeństwo poparzenia.

Filtr paliwa do silnika Diesla

W filtrze paliwa zbierane są cząsteczki sadzy i co jakiś czas spalane w wysokich temperaturach. Ten proces oczyszczania trwa kilka minut. Rozpoznaje się go czasem po tym, że silnik przez chwilę potrzebuje nieco większej prędkości obrotowej, aby rozwinąć normalną moc. Poza tym mogą pojawić się dźwięki i lekkie dymienie z rury wydechowej nawet w chwilę po wyłączeniu silnika.

Telefon komórkowy w samochodzie

BMW odradza korzystanie we wnętrzu samochodu z urządzeń radiokomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych nie podłączonych bezpośrednio od anteny zewnętrznej. Stosując tego typu urządzenia nie można wykluczyć wzajemnego wpływu na siebie elektroniki samochodu i mobilnego urządzenia radiokomunikacyjnego.

Ponadto nie ma gwarancji, że promieniowanie powstające podczas nadawania, zostanie odprowadzone z wnętrza samochodu.

  Ogólne wskazówki dotyczące jazdy

  ...

  Aquaplaning

  W czasie jazdy po mokrych i błotnistych nawierzchniach należy zmniejszyć prędkość, ponieważ duża prędkość może wywo&# ...

  Zobacz tez:

  Regulacja prędkości granicznej (zadanej)
  Nie ma potrzeby włączania ogranicznika prędkości, aby ustawić prędkość. Po wybraniu funkcji można zmieniać wartość prędkości: za pomocą przycisków 2 i 3, zwiększając albo zmniejszając wyś ...

  Programowanie sterownika HomeLink
  UWAGA W niektórych samochodach zapłon musi być włączony lub znajdować się w położeniu zasilania akcesoriów, by można zaprogramować sterownik HomeLink lub go użyć. O ile to możliwe, należy wł ...

  Ogólne informacje na temat paliwa
  OSTRZEŻENIE Należy zawsze unikać wdychania oparów paliwa i chronić oczy przed rozpryskami paliwa. W razie dostania się paliwa do oczy należy zdjąć ewentualnie noszone szkła kontaktowe i płukać oczy dużą ...

  Categorie