BMW Serii 1: Zamykanie tylnej klapy

BMW Serii 1 –> Jazda - porady –> Ogólne wskazówki dotyczące jazdy –> Zamykanie tylnej klapy

Jazda jest dozwolona tylko z
zamkniętą klapą, w przeciwnym razie podczas wypadku lub manewrów hamowania i wymijania może ona stwarzać zagrożenie dla pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego oraz może spowodować uszkodzenie pojazdu. Ponadto do wnętrza pojazdu mogą przedostawać się spaliny.

Jeżeli zachodzi jednak konieczność jazdy z otwartą klapą:

1. Zamknąć wszystkie szyby oraz dach przesuwno-uchylny.

2. Znacznie zwiększyć siłę nawiewu w ogrzewaniu lub klimatyzacji automatycznej, patrz strona 91 lub 94.

3. Jechać ostrożnie.

Gorący układ wydechowy

Wkażdym pojeździe występują wysokie temperatury w układzie wydechowym.

Nie wolno usuwać zamontowanych w jego okolicach blach osłony cieplnej i nie należy montować osłony podwozia. Należy zwrócić uwagę, czy podczas jazdy, parkowania i pracy na biegu jałowym z gorącym układem wydechowym nie stykają się żadne łatwopalne materiały np. siano, liście, trawa itd. ponieważ powoduje to niebezpieczeństwo zapłonu i ryzyko pożaru, co może doprowadzić do ciężkich obrażeń ciała i strat materialnych. Nie wolno dotykać gorącej rury wydechowej, gdyż istnieje niebezpieczeństwo poparzenia.

Filtr paliwa do silnika Diesla

W filtrze paliwa zbierane są cząsteczki sadzy i co jakiś czas spalane w wysokich temperaturach. Ten proces oczyszczania trwa kilka minut. Rozpoznaje się go czasem po tym, że silnik przez chwilę potrzebuje nieco większej prędkości obrotowej, aby rozwinąć normalną moc. Poza tym mogą pojawić się dźwięki i lekkie dymienie z rury wydechowej nawet w chwilę po wyłączeniu silnika.

Telefon komórkowy w samochodzie

BMW odradza korzystanie we wnętrzu samochodu z urządzeń radiokomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych nie podłączonych bezpośrednio od anteny zewnętrznej. Stosując tego typu urządzenia nie można wykluczyć wzajemnego wpływu na siebie elektroniki samochodu i mobilnego urządzenia radiokomunikacyjnego.

Ponadto nie ma gwarancji, że promieniowanie powstające podczas nadawania, zostanie odprowadzone z wnętrza samochodu.

  Ogólne wskazówki dotyczące jazdy

  ...

  Aquaplaning

  W czasie jazdy po mokrych i błotnistych nawierzchniach należy zmniejszyć prędkość, ponieważ duża prędkość może wywo&# ...

  Zobacz tez:

  Wyjście z trybu ekonomicznego
  Funkcje te zostaną automatycznie przywrócone w chwili rozruchu pojazdu. Aby przywrócić wszystkie funkcje, należy uruchomić silnik: na mniej niż 10 minut, aby móc korzystać z urządzeń przez około 5 minut, na ponad 10 minut ...

  Silnik 1.6 HDi
  (oprócz wersji BlueHDi) Uzupełnić zbiornik paliwa, wlewając co najmniej pięć litrów oleju napędowego. Otworzyć pokrywę silnika. W razie potrzeby zdjąć ozdobną osłonę, aby dostać się do pompki zasysa ...

  Alarmy
  W zależności od ryzyka zderzenia wykrytego przez system i wybranego progu alarmu może włączać się kilka poziomów alarmu: Poziom 1: alarm wizualny (pomarańczowy) sygnalizujący, że pojazd poprzedzający jest bardzo blisko. Wyświet ...

  Categorie