BMW Serii 1: Wskazówki

Urządzenia audio nie należy narażać na ekstremalne warunki otoczenia, np. bardzo wysokie temperatury, patrz Instrukcja obsługi urządzenia audio.

W zależności od konfiguracji plików audio, np.

w przypadku prędkości odtwarzania ponad 256 KBit/s, nie zawsze będzie można zagwarantować właściwe odtwarzanie.

Wskazówki dot. podłączania

 • Podłączone urządzenie audio zasilane jest prądem o natężeniu maks. 500 mA, jeśli jest ono do tego technicznie przystosowane. Dlatego nie należy podłączać urządzenia dodatkowo do gniazda w samochodzie, w przeciwnym razie nie zawsze będzie można zagwarantować właściwe odtwarzanie.
 • Nie wolno wciskać wtyczki w złącze USB na siłę.
 • Do złącza USB-audio nie wolno podłączać takich urządzeń jak wentylatory czy lampki.
 • Nie wolno podłączać twardych dysków ze złączem USB.
 • Nie stosować złącza USB-audio do ładowania zewnętrznych urządzeń.

  Dostosowanie głośności

  Głośność odtwarzanych dźwięków zależy od danego urządzenia audio. Jeśli ta głośność mocno odbiega od g ...

  Komunikacja

  W niniejszym rozdziale przedstawiono informacje na temat sposobu telefonowania i korzystania z usług BMW Assist i BMW TeleServices. ...

  Zobacz tez:

  Ustawienia
  Wyposażenie samochodu W niniejszym rozdziale opisane są wszystkie modele samochodów oraz wszystkie wyposażenia seryjne, krajowe a także seryjne, które oferowane są dla danej serii samochodów. Opisane zostały również wersje wyposa&# ...

  Światła drogowe
  Wyjąć całą lampę zespoloną.  Reflektor lewy: obrócić oprawę żarówki w lewo. Reflektor prawy: obrócić oprawę żarówki w prawo.  Wyjąć oprawę żarówki i wymieni&# ...

  System iTPMS (indirect Tyre Pressure Monitoring System)
  Opis Samochód ten wyposażony jest w system monitorowania ciśnienia w oponach o nazwie iTPMS (indirect Tire Pressure Monitoring System), który - za pośrednictwem czujników prędkości kół - monitoruje poziom napompowania opon. Prawid ...

  Categorie