BMW Serii 1: Wskazówki

Urządzenia audio nie należy narażać na ekstremalne warunki otoczenia, np. bardzo wysokie temperatury, patrz Instrukcja obsługi urządzenia audio.

W zależności od konfiguracji plików audio, np.

w przypadku prędkości odtwarzania ponad 256 KBit/s, nie zawsze będzie można zagwarantować właściwe odtwarzanie.

Wskazówki dot. podłączania

 • Podłączone urządzenie audio zasilane jest prądem o natężeniu maks. 500 mA, jeśli jest ono do tego technicznie przystosowane. Dlatego nie należy podłączać urządzenia dodatkowo do gniazda w samochodzie, w przeciwnym razie nie zawsze będzie można zagwarantować właściwe odtwarzanie.
 • Nie wolno wciskać wtyczki w złącze USB na siłę.
 • Do złącza USB-audio nie wolno podłączać takich urządzeń jak wentylatory czy lampki.
 • Nie wolno podłączać twardych dysków ze złączem USB.
 • Nie stosować złącza USB-audio do ładowania zewnętrznych urządzeń.

  Dostosowanie głośności

  Głośność odtwarzanych dźwięków zależy od danego urządzenia audio. Jeśli ta głośność mocno odbiega od g ...

  Komunikacja

  W niniejszym rozdziale przedstawiono informacje na temat sposobu telefonowania i korzystania z usług BMW Assist i BMW TeleServices. ...

  Zobacz tez:

  Zmiana tylko prędkości podróżnej
  Przyciski 2 (SET+) i 3 (SET-) Jeżeli regulator jest włączony, można zmienić: kolejnymi krótkimi naciśnięciami, aby zmieniać skokowo co + albo - 1 km/h, naciskając i przytrzymując, aby zmieniać skokowo co + albo - 5 km/h. Ze ...

  Condition Based Service CBS
  Czujniki oraz specjalne algorytmy uwzględniają różne warunki eksploatacji Państwa BMW. Condition Based Service ustala na tej podstawie aktualne i przyszłe potrzeby konserwacji. System pozwala użytkownikowi na dostosowanie zakresu obsługi do jego indy ...

  Start&Stop (zależnie od wyposażenia)
  Klimatyzacja automatyczna steruje systemem Start&Stop (silnik wyłącza się, gdy prędkość samochodu wynosi 0 km/h) tak, aby zapewnić odpowiedni komfort we wnętrzu samochodu. Gdy system Start&Stop jest aktywny (silnik wyłączony i samoch& ...

  Categorie