BMW Serii 1: Wskazówki

Urządzenia audio nie należy narażać na ekstremalne warunki otoczenia, np. bardzo wysokie temperatury, patrz Instrukcja obsługi urządzenia audio.

W zależności od konfiguracji plików audio, np.

w przypadku prędkości odtwarzania ponad 256 KBit/s, nie zawsze będzie można zagwarantować właściwe odtwarzanie.

Wskazówki dot. podłączania

 • Podłączone urządzenie audio zasilane jest prądem o natężeniu maks. 500 mA, jeśli jest ono do tego technicznie przystosowane. Dlatego nie należy podłączać urządzenia dodatkowo do gniazda w samochodzie, w przeciwnym razie nie zawsze będzie można zagwarantować właściwe odtwarzanie.
 • Nie wolno wciskać wtyczki w złącze USB na siłę.
 • Do złącza USB-audio nie wolno podłączać takich urządzeń jak wentylatory czy lampki.
 • Nie wolno podłączać twardych dysków ze złączem USB.
 • Nie stosować złącza USB-audio do ładowania zewnętrznych urządzeń.

  Dostosowanie głośności

  Głośność odtwarzanych dźwięków zależy od danego urządzenia audio. Jeśli ta głośność mocno odbiega od g ...

  Komunikacja

  W niniejszym rozdziale przedstawiono informacje na temat sposobu telefonowania i korzystania z usług BMW Assist i BMW TeleServices. ...

  Zobacz tez:

  Zaczep holowniczy ze zdejmowalną głowicą kulistą
  Utrzymywać w czystości głowicę kulistą i mocowanie. Miejsca łożyskowania, powierzchnie ślizgowe i kulki należy regularnie smarować lub oliwić smarem niezawierającym żywic lub olejem. Przed rozpoczęciem czyszczenia za pomoc& ...

  Potrzeba obsługi
  Bezpośrednio po uruchomieniu silnika lub włączeniu zapłonu, przez chwilę wyświetlane będą pozostały do przeglądu przebieg oraz data najbliższego przeglądu. Aktualnie konieczny zakres obsługi odczytany może zostać z p ...

  Koła ze stopów lekkich
  Podczas hamowania na kołach ze stopów lekkich osadza się pył. Należy go usuwać za pomocą specjalnego środka do czyszczenia obręczy, który nie zawiera kwasu. Nie używać żadnych środków agresywnych, zawierającyc ...

  Categorie